Jhr. Johan Ortt van Schonauwen

(1810 - 1898)


(Amsterdam 30 juni 1810 - Arnhem 16 okt. 1898), ingenieur. Werkte, na zijn opleiding aan de MA in Breda, als ingenieur te Amsterdam, Alkmaar, Utrecht en Arnhem. Behoedde in 1841 de Betuwe voor overstroming, ontwikkelde een systeem voor kustmeting d.m.v. strandpalen (1843) en was wegbereider voor de Rijksdriehoeksmeting (1885-1928). Werd in 1890 benoemd tot erelid van het KIVI. Schreef o.m. Verslag betrekkelijk eene eventuele verbinding tusschen de Vecht en de Eem door middel van doortrekking van het Tienhovensche Kanaal (1857).
Meer info via: