Jan Samuel Niehoff

(1923 - 2014)


(pseudoniem: Samuel; Winsum Gr. 3 mrt 1923 - Appingedam 28 apr. 2014), medicus, schrijver, beeldend kunstenaar. Studeerde Nederlands en geschiedenis, maar studeerde in 1956 af in medicijnen aan de RU van Groningen. Was werkzaam als schoolarts, sinds 1957 in Beilen, van 1961-1984 in Appingedam. Veelzijdig pleitbezorger van de Groninger streektaal en cultuur en geestdriftig activist. Daarnaast was hij tekenaar en schilder, dichter en schrijver. Van zijn publicaties in de periode van 1953-2013 noemen we slechts: Van wierde tot waterschap (1975).
Meer info via:

Illustratiebron: /www.deverhalenvangroningen.nl/ Jan Niehoff in 2014