Roelof Daniël Mulder

(1910 - 1974)


(Assen 31 dec. 1910 - Haren 27 jan. 1974), scheikundige. Studeerde scheikunde in Groningen en promoveerde aldaar in 1938. Werkte sinds 1937 als chemicus-bacterioloog bij het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf te Groningen, sinds 1940 als hoofd van het laboratorium. Had grote belangstelling voor de prehistorie en archeologie van Drenthe en was secretaris van het Drents Genootschap en redacteur van het maandblad Drenthe en de Nieuwe Drentse Volksalmanak. Schreef o.m. Drinkwatervoorziening in Drenthe (1948).