Jhr. Jan Anne Lycklama a Nijeholt

(1809 - 1891)


(Oldeboorn 3 dec. 1809 - Den Haag 19 apr. 1891), marine-officier, burgemeester, politicus. Was eerst marine-officier, vestigde zich daarna te Beetsterzwaag en wijdde zich aan de politiek. Was burgemeester van Opsterland en lid van PS. Specialiseerde zich in waterstaats- en landbouwzaken. Schreef o.m. Frieslands waterstaat en landbouw; beschouwingen over de rapporten en voorstellen tot verbetering van den stand van het boezemwater in de provincie Friesland(1871).
Meer info via: