David Izaak Luteijn

(1915 - 1961)


(Cadzand 24 juni 1915 - Heerenveen 20 dec. 1961), landbouwkundig ingenieur. Was, na in 1939 te zijn afgestudeerd aan de LHS in Wageningen, van 1945 tot aan zijn dood directeur van de N.V. Ontginningsmij. Land van Vollenhove te Steenwijk. Schreef daarover enige rapporten en artikelen w.o.De inpoldering en ontginning van de uitgeveende gronden in het Waterschap Vollenhove (1942) en De veenontginning in het Land van Vollenhove (1954). Was als lid van PS en GS van Overijssel bij uitstek deskundig op het gebied van de planologie. Zie ook: J.T.P.Bijhouwer.