Frederik Bernard Löhnis

(1851 - 1927)


(Rotterdam 24 jan. 1851 - Baden-Baden 7 aug. 1927), ingenieur, landbouwkundige. Studeerde aan de PS te Delft en aan het Landwirtschaftliche Institut te Halle. Werd als 25-jarige benoemd tot directeur van de Mij. van Weldadigheid te Frederiksoord. Was inspecteur van de landbouw, sinds 1906 curator van het KNMI, mede-oprichter, bestuurs- en redactielid van de Ned. Heidemij. Had een belangrijk aandeel in de plannen tot droogmaking van de Zuiderzee. Schreef o.m. De Zuiderzeepolders (1918) en Een belangrijk cultuurtechnisch werk: partiële bemaling van het waterschap Vollenhove (1921).