Hendrik Adolf Lauwerier

(1923 - 1997)


(roepnaam: Hans; Rotterdam 15 nov. 1923 - Amsterdam 21 nov. 1997), wiskundige, hoogleraar. Studeerde in Leiden en Delft alwaar hij in 1948 promoveerde. Was in dienst van Shell, daarna van het Mathematisch Centrum te Amsterdam. Werkte hier als lid van de Deltacommissie aan numerieke modellen voor stormvloedvoorspelling op de Noordzee: De wiskundige behandeling van de invloed van windvelden op de waterstanden in de Noordzee (met D.vanDantzig; 1961). Was hoogleraar aan de UvA en één van de hoofdredacteuren van de achtste druk van de Grote WP Encyclopedie.
Meer info via: