Leonardus Adrianus Langeveld

(1857 - 1934)


(Hardinxveld 18 jan. 1857 - Den Haag 24 okt. 1934), notaris, waterschapsambtenaar. Werkte sinds 1890 als notaris te Gorinchem, sinds 1892 te Sliedrecht. Was daarnaast secretaris-penningmeester van de waterschappen De Overwaard, Vijfheerenlanden en Arkel beneden de Zouwe. Zijn belangrijkste publicaties zijn: Het ontstaan en de eerste wettelijke regeling van het waterschap De Overwaard (1887), Statistieke opgave en beschrijving van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe (met C.A.Verheij; 1893) en Land- en waterwegen der Romeinen - voornamelijk in de Maas-, Waal- en Rijndelta omstreeks het begin onzer jaartelling; historisch-geografische schets (1930).