Gerrit Ritske Kruissink

(1908 - 1998)


(pseudoniem: Wiebe Dijkstra; Enschede 13 aug. 1908 - Heelsum gem. Renkum 13 nov. 1989), museumdirecteur. Werkte, na zijn studie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, enige jaren als journalist, als onderbibliothecaris van het CBS te Voorburg en als directeur van het Haags Instituut voor Volksontwikkeling. Was van 1957 tot 1973 directeur van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Schreef o.m. Schokland's strijd tegen het water (1959), Zuiderzee; 117 foto's van het Rijksmuseum Zuiderzeemuseum te Enkhuizen (1961), Urk, eiland in de Zuiderzee (1962) en Verzen bij de vleet: gevangen bij het vissen naar dicht en rijm op de wateren en langs de oevers van de voormalige Zuiderzee (1964).