Jacobus Kloppenburg

(1792 - 1851)


(Amsterdam 1792 - Amsterdam 5 nov. 1851), cargadoor, fabrikant. Was cargadoor te Amsterdam; had later een zeepfabriek in Amersfoort. Diende in 1848 een plan in voor afsluiting van de Zuiderzee: De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ, met kanalen vanaf den IJssel bij Arnhem, langs Amsterdam tot in de Noordzee (met P.Faddegon). Overleed aan 'eene uitteerende ziekte'

Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.