Jan Kater

(1827 - 1896)


(Monnikendam 9 dec. 1827 - Groningen 29 aug. 1896), ingenieur. Werkte, na zijn studie en promotie in 1850 aan de KA te Delft, met B.P.G.van Diggelen aan diens plan uit 1849 tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Maakte, in dienst van de Provincie Groningen te Appingedam, een plan voor realisatie van de Johannes Kerkhovenpolder. Werkte sinds 1865 als hoofdingenieur van de PWS te Leeuwarden, Zwolle en Groningen en gaf leiding aan de bouw en verbetering van diverse scheepvaartkanalen. Schreef Staat van alle bevaarbare vaarten en kanalen met de daarin gelegen schut- en uitwateringssluizen in de provincie Groningen (1869).