Pieter Janzen

(1859 - 1943)


(Franeker 19 juni 1859 - Deventer 17 nov. 1943), opzichter, architect. Was van 1884 tot 1891 opzichter bij de PWS van Friesland met standplaats Lemmer. Was daarna als architect werkzaam in Meppel, sinds 1915 te Deventer. Schreef tussen 1902 en 1916 onder de rubriek Historische Opstellen in de Leeuwarder Courant en van 1923 tot 1934 in Sljucht en Rjucht, waarvan hij mede-redacteur was. Schreef verder diverse artikelen w.o. It meitsjenfen de feart Harns-Ljouwert 1501-1508 en it oanlizzen fen de trekwei 1640-1646(1932).