Herman Hardenberg

(1901 - 1976)


(Den Haag 11 juli 1901 - Ukkel 18 april 1976), archivaris, historicus. Werkte na zijn studie rechten te Leiden bij het consulaat-generaal te Parijs en daarna bij het secretariaat van Philips te Eindhoven. Zijn grote belangstelling voor archiefonderzoek leidde tot een aanstelling bij het Rijksarchief, eerst in Den Haag, daarna te Maastricht en later in Den Haag als algemeen rijksarchivaris. Schreef diverse archiefinventarissen, biografiëen en artikelen over toponymie, nederzettingsgeschiedenis en lokale geschiedenis van Limburg en Zuid-Holland w.o. LugdunumBatavorum, een vergelijkende studie (1942).
Meer info via: