Pieter Goos

(1615 - 1675)


(Amsterdam ca. 1615 - Amsterdam 1675), cartograaf, uitgever. Uitgever van zeeatlassen en boeken over de zeevaart. Zijn meest bekende werk is De Zee-Atlas ofte Water-Wereld (1661), waarin de kusten van de gehele wereld nauwkeurig zijn weergegeven.
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.