Jhr. Daniel Theodoor Gevers van Endegeest

(1793 - 1877)


(Rotterdam 25 aug. 1793 - Oegstgeest 27 juli 1877), jurist. Werkte, na zijn studie rechten in Leiden, aan het departement van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Was lid van de TK en nauw betrokken bij de reorganisatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de inrichting van de Haarlemmermeerpolder. Schreef o.m. Over de droogmaking van het Haarlemmermeer (3 dln., 1843-1853).
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1843 potloodtekening door Pieneman uit album van Koningin Sophie