Peter Helbert Gallé

(1873 - 1934)


(Kampen 18 juni 1873 - Hilversum 9 mei 1934), marine-officier, meteoroloog. Trad, na zijn opleiding als marine-officier, in dienst van het KNMI. Was van 1906 tot 1919 adjunct-directeur van het KNMI en van 1919 tot aan zijn dood directeur van de Filiaalinrichting te Amsterdam. Werd in 1918 benoemd tot lid, later als secretaris van de Staatscommissie Zuiderzee. Heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de weerdienst en de stormwaarschuwingsdienst en heeft veel gepubliceerd over cyclonen en klimatologie ten dienste van de zeevaart. Ontving hiervoor in 1932 uit handen van Prins Hendrik de grote gouden De Ruytermedaille. Van zijn publicaties vermelden we: Stormvloeden langs de Noordzee en de Zuiderzeekusten(1917).