Gerrit Adriaan Fokker

(1811 - 1878)


(Middelburg 17 dec. 1811 - Middelburg 24 aug. 1878), jurist. Studeerde rechten in Leiden en promoveerde aldaar in 1836. Vestigde zich in 1835 als advocaat te Middelburg en was procureur bij het gerechtshof en de arrondissementsrechtbank. Was sinds 1849 lid van de TK en sinds 1852 van PS met bijzondere aandacht voor polder- en waterschapsbelangen. Schreef diverse artikelen w.o. Een nieuw uitwateringskanaal in het voormalig vierde district van Zeeland [westelijk deel Zeeuws Vlaanderen] (1868)
Meer info via: