Abraham Jacobus Frederik Fokker

(1857 - 1929)


(Zierikzee 5 aug. 1857 - Zierikzee 6 mrt. 1929), jurist, burgemeester, historicus. Studeerde rechten en promoveerde in 1883 aan de RU te Utrecht. Was voorzitter van het waterschap Schouwen en van 1916 tot 1929 burgemeester van Zierikzee. Was daarnaast een groot insectenkenner. Schreef: Schouwen van 1600-1900; geschiedkundige bijzonderheden uit authentieke bronnen in chronologische orde verzameld (1908).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - can 1913