Daam Fockema

(1771 - 1855)


(Dokkum 6 juni 1771 - Leeuwarden 31 juli 1855), jurist. Studeerde rechten en promoveerde in Groningen. Was advocaat en notaris te Leeuwarden. Naast publicaties over staathuishoudkunde en strafrecht, verschenen van hem historische artikelen in De Vrije Fries w.o. De vorming van de Zuiderzee. (1846) en Over de watertogten der Romeinen door Friesland en dezer invloed op den waterstaat aldaar (1846)
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.