Pieter Jacob Ente

(1926 - 2012)


(Rotterdam 11 juni 1926 - Zwolle 17 jan. 2012), ingenieur, bodemkundige. Studeerde in 1953 af als landbouwkundig ingenieur aan de LHS in Wageningen en promoveerde daar in 1963 op: Een bodemkartering van het tuinbouwcentrum De Streek. Werkte tot 1963 bij de Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders) in Kampen en tot 1989 als wetenschappelijk hoofdambtenaar bij de RIJP in Zwolle. Publiceerde van 1952 tot 1990 over ontstaan en samenstelling van de bodem, met name in het IJsselmeergebied. We noemen: De bodem van Overijssel, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland (met J.C.F.M. Haans en M. Knibbe; 1965), De IJsseldelta (1974), Markerwaard, atlas bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid (1976), Het ontstaan van het Marsdiep en de Zuiderzee (1986) en De bodem van Oostelijk Flevoland (met J. Koning en R. Koopstra; 1986).