Willem Anton Engelbrecht

(1874 - 1965)


(Cheribon 25 juni 1874 - Rotterdam 4 jan. 1965), officier, ondernemer. Trad om gezondheidsredenen uit het leger en werd leider van het Rotterdams havenbedrijf. Was in 1907 initiatiefnemer en eerste voorzitter van de Scheepvaart Vereeniging Zuid, de Handelshogeschool en het Nederlands Economisch Instituut. Schreef o.m. Het ontstaan van den Hoek van Holland (1934). Verzamelaar van reisbeschrijvingen, scheepsjournalen, kaarten, atlassen en historische prenten en tekeningen. De Nederlandse Economische Hogeschool verleende hem in 1954 een eredoctoraat
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1910 Eigen Haard