Arjen Draisma de Vries

(1843 - 1936)


(Achlum 16 juli 1843 - Leeuwarden 6 juli 1936; begraven te Achlum), ondernemer, bestuurder. Was eigenaar van een cichoreifabriek, een dakpannenfabriek en medeoprichter van een zuivelfabriek. Daarnaast was hij van 1884-1914 lid van PS van Friesland, van 1893-1915 burgemeester van Franekeradeel en van 1901-1914 dijkgraaf van het waterschap Vijf Delen Zeedijken Binnendijks. Hij schreef onder meer: De Waddenpolders, eene studie (1921).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - (vandervelde.net)