Herman Gerard Carel Cohen Stuart

(1896 - 1978)


Was tijdens zijn studie aan de Technische Hoogeschool te Delft voorzitter van de studentenafdeling van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) in Nederland (1917-1921).Cohen Stuart behoorde eveneens tot de oprichters van het Dietsch Studentenverbond-DSV (1922), dat een duidelijker Groot-Nederlandse koers wilde varen dan het ANV. Na zijn afstuderen is hij naar Nederlands-Indi&eml; getrokken, waar hij waterstaatsingenieur was in Soerabaja. In de periode 1927-1929 schreef hij in het Soerabiaansch Handelsblad over Dietse vraagstukken, maar ook artikelen over de vaarwegen naar Soerabaja. In 1929 keerde hij terug naar Nederland met verlof, maar ging niet terig naar Ned.-Indië vanwege de gezondheidstoestand van zijn vrouw. Hij vond een aanstelling als ingenieur bij de Provinciale waterstaat van Zeeland, met als standplaats Terneuzen. Hij werd in 1933 lid van de Jong Nederlandsche Gemeenschap en was hij actief in het gezelschap van de Oud-leden van het DSV. In 1946 kreeg hij een aanstelling bij Gemeentewerken Rotterdam, waar hij tot 1950 wekte bij de Wederopbouw. Van 1950 tot zijn pensioen was hij directeur van de Woningdienst van Den Haag. Na de oorlog was hij lid van het Genootschap De Nederlanden in Europa (1957), dat hij na een fusie van januari tot juli 1962 vertegenwoordigde in het bestuur van het ANV.


Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1930 Ingenieur De vaarwaters naar Soerabaja baggerwerk De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 45, 1930, no 3, 17-01-1930 [Bijlage]
1939 De vaarwaters van Surabaya De Ingenieur in Nederlands Indië