Jelle GZn Cnossen

(1923 - 2006)


(Hindeloopen 18 sep. 1923 - Rijs 21 nov. 2006), landbouwkundig ingenieur. Studeerde in 1952 af aan de LHS in Wageningen. Was werkzaam bij de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen speciaal voor regionaal bodemkundig onderzoek en kartering in Friesland. Publiceerde van 1953-1979, met name in Boor en Spade, waaronder: Enige opmerkingen omtrent het ontstaan van het Beneden-Boornegebied en de Middelzee in verband met de sub-atlantische transgressie (1958) en De oudste Boorneloop in Friesland en veen uit de Paudorftijd nabij Heerenveen (1965).