Arend Eibe Clingeborg

(1931 - 1998)


(Winschoten 6 juli 1931 - Zuidhorn 12 juli 1998, oorspronkelijke achternaam: Klungel) bodemkundige. Werkte, na zijn opleiding aan de Hogere Landbouwschool in Groningen, van 1957 tot 1991 bij de Stichting voor Bodemkartering, gedetacheerd in Groningen. In de periode 1957-1995 bracht hij diverse bladen van de Bodemkaart van Nederland tot stand, schreef onderzoeksrapporten en artikelen in de tijdschriften Boor en Spade en Noorderbreedte. We noemen: Veenterpen ten zuidwesten van Groningen (1971), Fivel en Fivelhuisjes (1972), De bodem in en rond de stad Groningen (1990) en Bodemonderzoek in Westerwolde (1995).