Adriaan Buter

(1918 - 2000)


(Neede 27 feb. 1918 - Enschede 10 mei 2000), journalist, publicist. Begon zijn journalistieke loopbaan in 1937 bij het Volksblad voor Twente. Was in de oorlogsjaren assistent van J.B.Bernink in diens museum Natura Docet. Werkte daarna voor diverse regionale bladen en sinds 1966 bij de Twentsche Courant. Was de eerste directeur van de Twentse academie voor streekcultuur, het tegenwoordige Van Deinse Instituut. Schreef talloze artikelen over de streekcultuur en natuur van Twente en de Achterhoek, was hoofdredacteur van het Jaarboek Twente en schreef diverse boeken w.o. Dit land van de IJssel(1976), Over Regge, Dinkel en Twentse beken(1977), Langs de Geul (1985) en Regge en Dinkel, land van levend water (1984). Zie ook: W.H.Dingeldein
Meer info via: