Willem Frederik Büchner

(1780 - 1855)


medicus. Promoveerde in 1802 te Würzburg tot medisch en chirurgisch doctor en werd aangesteld als stadsarts van Gouda. Was zeer verdienstelijk in de bestrijding van besmettelijke ziekten en verbetering van woonomstandigheden en de volksgezondheid in het algemeen. Van zijn publicaties noemen we: Verhandeling over de heerschende ziekten in uitgestrekte droogmakerijen (1822) en Verhandeling over den invloed der Noord-Hollandsche droogmakerijen na 1608 op de gezondheid der ingezetenen (1826).
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Illustratiebron: Wikimedia Commons, onbekende schlder, ca 1840