Josephus Joannes Bruinsma

(1805 - 1885)


(Leeuwarden 5 okt. 1805 - Leeuwarden 26 maart 1885), apotheker. Beoefende de scheikunde en botanie en leidde tientallen leerlingen op tot apotheker. Verrichtte in 1837 een reeks meteorologische waarnemingen te Leeuwarden. Schreef allerlei over de natuur, de meren en de geologie van Friesland w.o. Geologische beschouwing van het Rode Klif (1863)