Pieter Mennes Bos

(1844 - 1919)


('t Zandt 3 mrt. 1844 - 18 dec. 1919), landbouwer. Deed als autodidact, naast zijn beroep als landbouwer op het Zandtster Voorwerk, onderzoek naar de vroegere loop van de Fivel. Resultaten hiervan werden in 1919 gepubliceerd als Kaart van den voormaligen Fivelstroom en oude dijken volgens onderzoekingen van P.M. Bos etc. Deze kaart werd gedrukt als bijlage in: J. van Veen: De Fivel en hare verzanding (1930).