Karel Boonenburg

(1916 - 1998)


(Rijswijk 29 okt. 1916 - Hattum 21 feb. 1998), kunstschilder, museumdirecteur. Werkte, na zijn opleiding aan de PA in Den Haag, bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aldaar, sinds 1954 als wetenschappelijk ambtenaar bij het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen en van 1962 tot 1979 als directeur van het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle. Schilderde als autodidact landschappen in impressionistische stijl. Schreef over water- en windmolens en de scheepvaart en visserij op de voormalige Zuiderzee: De windmolens van Nederland (1946), De Zuiderzee (1956) en De stervende Zuiderzee (met J.Lussenburg; 1963).