Nicolaus Boom

(1720 - 1779)


(Amsterdam 1720 - Haarlem 1779), predikant. Was predikant van de lutherse gemeente in Bodegraven en van 1758 tot zijn dood in Haarlem. Schreef onder meer: Eene bondige redevoering tegen de doorsnydingtusschen de Leck en Merwede (1754).

Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.