Pieter Grades Bins

(1914 - 1992)


(roepnaam: Piet; Rotterdam 14 juli 1914 - Den Haag 1 jan. 1992), journalist. Schreef als freelance journalist over landschapsschoon en toerisme in eigen land. Verzorgde fotoboeken en gaf lezingen om het binnenlands toerisme te propageren. Woonde en werkte in de jaren vijftig van de vorige eeuw te Leeuwarden, waar hij directeur van de Provinciale Friese VVV was, daarna in Den Haag. Schreef o.m. Frieslands strijd tegen het water (1949), Fries-Groningse kanalen; de moderne scheepvaartverbinding tussen het noorden en het westen van Nederland (1951), de bekende Prisma-toeristengids (2 dln., 1965) en Kijk op Zeeland (met foto's van Kees Scherer; 1977).