Johannes Bernardus Bernink

(1878 - 1954)


(Denekamp 24 jan. 1878 - Denekamp 18 apr. 1954), onderwijzer, natuurkenner. Bezocht de Rijksnormaalschool te Oldenzaal en was van 1897 tot 1938 onderwijzer aan de dorpsschool te Denekamp. Verzamelde, prepareerde en conserveerde vanaf zijn twaalfde voorwerpen uit de natuur en opende daarmee in 1911 het natuurhistorisch museum Natura Docet te Denekamp. Had als zinspreuk 'aanschouwen doet leren'. Trok veel op met E.Heimans; samen verwierven zij in de eerste helft van de 20e eeuw een grote naam in de opwekkingsbeweging voor natuurbescherming. Werd in 1946 benoemd als erelid van de KNNV. Schreef vooral over de natuur en bodem van Twente w.o. Ons Dinkelland (1916). Zie ook: A.Buter.