Johannes Bakker

(1923 - 2016)


(roepnaam: Hans; Maassluis 22 sep. 1923 - Leeuwarden 23 dec. 2016), journalist, schrijver. Was sinds 1945 als journalist van het Vrije Volk werkzaam in Friesland, met name als correspondent Ameland. Schreef in de periode van 1975 tot 2003 vele artikelen en enkele boekjes over het Friese waterland. Ook vertaalde hij uit het Fries een bundel schippersverhalen Heil om seil (1970) van Hylke Speerstra. Zijn meest bekende publicaties: Ameland, van Hollum tot De Hon (1970), De Friese Meren (1971), Bonkige skûtsjes, bondige schippers; geschiedenis van het skûtsjesilen in Friesland (1971 en De geschiedenis van de Amelander waterschappen (1999).