Jan Pieter Bakker

(1906 - 1969)


(Rotterdam 21 juli 1906 - Huizen 7 april 1969), cartograaf, fysisch-geograaf, hoogleraar. Studeerde fysische geografie en geologie te Utrecht, Frankfurt am Main en Delft; promoveerde in de wis- en natuurkunde te Utrecht. Was leraar te Breda, later hoogleraar in de fysische geografie aan de UvA en directeur van het Fysisch Geografisch Laboratorium aldaar. Schreef o.m. Morfologisch onderzoek van Barradeel en zijn betekenis voor het inzicht in de subatlantische transgressie en het verspreidingsgebied der terpen (1949) en Opmerkingen over de betekenis van de fysische geografie en de bodemkunde voor de historische geografie van het Nederlandse kustgebied (1958). Schreef daarnaast een aantal biografieë:n.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons: nn - Czasopismo Geograficzne/Geographical Journal, Polskie Towarzystwo