Klaas Sybrens van Andringa

(1821 - 1885)


(Lemmer 30 dec. 1821 - Lemmer 18 nov. 1885), bestuurder. Was mededirecteur van de verzekeringsmaatschappij Woudsend en sinds 1882 burgemeester van Lemsterland. Schreef Beschouwingen over het belang van eene kanaalverbinding Groningen-Gorredijk-Heerenveen-Lemmer, n.a.v. een ontwerp kanaalverbinding Blokzijl-Groningen van de heer B. Prakken (met F.O. Sleeswijk; 1868)

Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.