Jacob Paulus Amersfoordt

(1817 - 1885)


(Harderwijk 9 juli 1817 - Badhoeve 1 febr. 1885), landbouwkundige, burgemeester. Na zijn studie rechten, letteren en landbouwkunde stichtte hij de modelboerderij Badhoeve in de Haarlemmermeer en was enige tijd burgemeester van die gemeente. Schreef o.m. Het Haarlemmermeer (1857), De droogmaking van het Haarlemmermeer (1857),Een oud plan van doorgraving van Holland op zijn smalst (1872) en Opmerkingen over het in 1877 ingetrokken wetsontwerp tot droogmaking van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee(1877).
Meer info via:

Illustratiebron: wikimedia commons - uit archief Waterschrijvers