Klaas Jaspers van den Akker

(1864 - 1943)


(Wier 1 mrt. 1864 - Berlikum 22 okt. 1943), landbouwer, schrijver. Pionier van het landbouwhuishoudonderwijs in Friesland en vele jaren bestuurslid van de Friesche Maatschappij van Landbouw. Schreef enkele artikelen, gedichten en het bekende boek Van den mond der oude Middelzee (2 dln.; 1934-1940).
Meer info via: