Terug naar index   

Ingenieurs in Nederlandsch IndiëIn Nederlands Indië zijn een aantal ingenieurstijdschriften uitgegeven. Deze lijst geeft een overzicht van de redactinele publicaties in deze tijdschriften gesorteered op naam van de auteur. Voor details over de tijdschriften wordt verwezen naar de blz:
  • KI - Verhandelingen van het KIvI
  • WI - De waterstaatsingenieur
  • NI - De Ingenieur in Nederlandsch-Indië
  • IN - De Ingenieur in Indonesië

Door op het blauwe nummer van het tijdschrift (Nr) te klikken kunt u direct dit exemplaar downloaden.
In onderstaande tabel is Blz1 de bladzijde-nummering zoals die in de gedrukte versie is gebruikt, en is Blz2 de bladzijde-nummering van de pdf.
De Bladcodering is hierboven aangegeven.

Jaar Blad Nr Blz1 Blz2 Auteur Titel
1921 WI 9 292 292 J. Adriaanse Voorlichting voor a.s. ingenieur
1934 NI 1 VI-1 63 R. Agoes Prawiranata Een vergelijking tusschen de gemeten en de uit de theorie van den hydraulischen gradiënt afgeleide drukken en snelheden tegen en langs den onderkant van fundeeringen en bodembekleedingen
1919 WI 4 190 190 W.H.A. van Alphen de Beer De beteekenis van een centralen keuringsdienst voor deze gewesten
1923 WI 9 263 263 W. van Alphen de Veer Nomenclatuur voor bitumineuze bindmiddelen
1923 WI 12 345 345 W. van Alphen de Veer Nomenclatuur voor bitumineuze bindmiddelen (2)
1891 KI 1 22 40 J. Alsdorf Het Verlengen van de Brug over de Porrongrivier bij Tjepiples in den Staatsspoorweg Sidhoardjo- Soerakarta,
1921 WI 8 270 270 D. van Ameyden van Duym Geldelijke afwikkeling met den aannemer bij staking van uitbesteed werk
1941 NI 2 II-5 21 B.L. Anthonijs Feher Een belangwekkend bevloeiings- en suppletiestelsel op het eiland Lombok
1932 WI 12 347 347 B.L. Anthonys Feher Enige onderzoekingen op het gebied van uitkolking achter stuwdammen
1935 NI 12 VI-159 54 D.H. Arends Het Provinciaal Waterbouwkundig Laboratorium te Semarang
1936 NI 6 VI-95 55 D.H. Arends Reservoirdammen in de Vereenigde Staten
1933 WI 6 127 127 D.H. Arends De berekening van de overlaatlengte bij reservoirs (1)
1933 WI 7 155 155 D.H. Arends De berekening van de overlaatlengte bij reservoirs (2)
1932 WI 8 245 245 D.H. Arends Over de berekening van het afschuivingsgevaar bij aarden reservoirdammen
1924 WI 1 9 9 Norbert Assam Koelipretatie en grondverzetin Indië
1924 WI 10 297 297 Norbert Assam Het Indische massanivellement
1924 WI 12 350 350 Norbert Assam Bijdrage tot de knikberekening van ijzerhout constructies
1923 WI 10 293 293 Norbert Assam Grondafschuivingen (2)
1918 WI 12 512 509 C.G. van Baarle De zoutverpakkingsfabriek Kalianget
1918 WI 9 378 376 J.J. Baggelaar Caissons voor kaaimuren van geringe hoogte
1919 WI 2 95 95 J.J. Baggelaar Zinkstukken
1926 WI 7 244 244 J.J. Baggelaar De plannen voor de zeehaven voor Semarang
1936 NI 7 VI-107 53 H.G.A. Bakhhoven De bevloeiing van de vlakte van Noord-Krawang uit de Tjitaroem
1914 WI 1 3 7 A.L. Bakhuis Roode cement en moeriah trasmortels
1883 KI 1 123 127 W.F. Batenburg Eenige gegevens omtrent het bouwsysteem Tollet
1930 Wi 2 29 29 R. Baumgartner Het nieuwe post- en telegraafkantoor te Bartavia
1931 WI 5 194 194 R. Baumgartner Overheid en bouwbedrijf in Nederlandsch-Indië
1931 WI 10 358 358 R. Baumgartner Aanbesteding van bouwwerken bij overheid en particulieren in Ned.-Indië
1938 NI 8 I-76 16 O. Bax Stevens Electrische bepaling van de phreatische lijn en het stroomingsbeeld van een grondwaterstroom door aaneensluitende gebieden met onderling verschillende anisotropie
1938 NI 8 I-205 18 O. Bax Stevens Electrical determination of the line of seepage and the flow net of a ground water flow through joint regions with different anisotropy
1921 WI 9 286 286 A.J. Beauchez Automatische Stuwkleppen
1932 WI 10 304 304 A.G. Beckering van Loenen Berekening van tertiaire leidingen
1882 KI 1 29 35 S.W. Becking Herstellingen aan de sluis Melirip in 1881
1938 NI 3 II-31 27 J.M. Beckman Commentaar op het koningpleinplan
1922 WI 6 210 210 J.M. Beckman De barometrische hoogtemeting
1928 WI 1 1 1 W.C.D. Beekman Energiebronnen
1928 WI 3 81 81 W.C.D. Beekman De herstelling van het groot-materieel in de Buitengewesten
1927 WI 9 296 296 W.C. Beekman Spiritus als motorbrandstof
1920 WI 6 260 260 W.G. Beekman De motorische bweegkracht in de dienst der B.O.W.
1927 WI 11 335 335 W.C. Beekman De koeling van motoren
1927 WI 11 368 368 W.C. Beekman De elektriciteit en het daaraan verbonden levensgevaar
1927 WI 12 410 410 W.C. Beekman Motor of Stoommachines ?
1919 WI 9 418 418 W.C. Beekman De pomp in dienst van den waterstaat
1923 WI 4 110 110 W.G. Beekman De motorische beweegkracht in diest der B.O.W.
1923 WI 9 258 258 J.M. Beekman het aanleggen van tennisbanen
1918 WI 5 174 174 S.H.A. Begemann Brug voor gewoon verkeer over de Solorivier bij Tjepoe
1926 WI 9 301 301 S.H.A. Begemann Arbitrage bij arbeidsovereenkomsten
1924 WI 11 326 326 S.H.A. Begemann Toepassing van venturimeters voor bevloeiingsleidingen met gebruik van differentiallpeilschalen
1949 IN 5 II-27 23 H.K.S.Ph. Begemann Enkele nieuwe toepassingsmogelijkheden bij de behandeling van gronden met gelijkstroom (electrosmose)
1949 IN 6 II-29 13 H.K.S.Ph. Begemann Laboratorium voor Grondmechanica en WegentechnieK
1950 IN 5 II-37 9 H.K.S.Ph. Begemann Het laboratorium voor grondmechanica en we gentechmek te Bandung gedurende het ]aar 1949
1950 IN 6 II-45 19 C.L. Begemann Gedachtenwisseling over Een nieuw bufferschachtsysteem
1952 IN 1 II-5 23 H.K.S. Ph. Begemann Gebruik en ontwikkeling van het Celapparaat hier te lande
1931 WI 1 2 2 S.H.A. Begemann Toepassing van de waarschijnlijkheidsleer op hydrologische waarnemingen
1931 WI 2 55 55 S.H.A. Begemann Toepassing van de waarschijnlijkheidsleer op hydrologische waarnemingen (2)
1931 WI 3 103 103 S.H.A. Begemann Toepassing van de waarschijnlijkheidsleer op hydrologische waarnemingen (3)
1934 NI 5 VI-58 62 G.E. Bekkering Bouw van een laagreservoir te Pangkalan Brandan (Oostkust van Sumatra)
1930 Wi 10 271 271 G.E. Bekkering Het bepalen van de afmetingen van rivierbeddingen en uiterwaarden bij normalisatieplannen van rivieren
1929 Wi 3 75 75 G.E. Bekkering Het monteren van een ijzeren vakwerkbrug van 51.60 m overspanning over de Wampoerivier nabij Shanghai
1928 WI 8 247 247 G.E. Bekkering Bescherming van stuwen tegen onderloopsheid
1927 WI 4 53 53 G.E. Bekkering Benaderingsmethode voor het ontwerpen van contragewichten bij klepstuwen
1941 NI 10 II-95 13 G.E. Bekkering Drie stuwen
1948 IN 2 II-6 11 G.E. Bekkering Artesische putten, speciaal die ter oostkust van Sumatra
1930 Wi 4 108 108 J.J. Bellingwout Onderzoek naar de oorzaken van het veelvuldig scheuren van gebouwen in de residenties Koedoes en Blora
1919 WI 3 127 127 C. van Bemmel Over positieregelingen en nog wat
1914 WI 5 120 103 M. van Beresteijn Formules foor overlaten, sluizen en brugopeningen
1919 WI 2 76 76 H. van Beresteyn Berekening van getijconstanten uit qualitatieve gegevens
1919 WI 9 428 426 M.H. van Beresteyn Peilschalen en peilschaalwaarnemingen
1949 IN 3 I-27 7 W.J. Betz Capaciteitsvermindering van de toevoerleiding van het waterkrachtwerk Kratjak, tengevolge van biologische aangroeiing
1927 WI 11 357 357 W. Beyerinck Berekening en constructie van groote gewapend beton drukleidingen
1939 NI 1 II-1 17 P.P. Bijlaard Over de zijdelingsche stabiliteit van de eindportalen van vakwerkbruggen
1937 NI 2 II-39 23 J.F. Bish Ontwerp van een waterreservoir
1922 WI 7 257 257 P.L. Blanken Het nieuwe reisregelement
1898 KI 1 26 62 B.M. Blijdenstein De stuw Padi in de Kali Pikatan
1930 Wi 9 241 241 S.A. Blok Gespoede dammen (hydraulic fill dams)
1928 WI 10 325 325 S.A. Blok De wadoek Patjal
1926 WI 10 332 332 S.A. Blok Het reservoir Setoe Patok
1949 IN 4 I-50 14 W.J. van Blommestein Een federaal welvaartspslan voor het westelijk gedeelte van Java (1)
1949 IN 5 I-61 1 W.J. van Blommestein Een federaal welvaartspslan voor het westelijk gedeelte van Java (2)
1918 WI 7 254 154 J.W.F.C. Boerema Grootste regenval in verband met waterafvoer
1918 WI 10 448 448 J.W.F.C. Boerema Empirische waarden van den te verwachten grootsten regenval in verband met den waterafvoer
1883 KI 1 63 69 J. de Booij Iets over de Lieselguhr dynamieten en hun gebruik bij den dienst der Bataviaschen Havenwerken
1879 KI 1 1 15 J. van Bosse Beschrijving van de fundeering voor een Loskraan van het Havenhoofd te Samarang
1877 KI 1 25 44 J.G.B. Bouricius ** Berekening van draaibruggen
1924 WI 9 264 264 D.W. Brand Het onderhoud van de secundaire bevloeiingsleidingen middels het ploegenstelsel
1929 Wi 1 1 1 W.H. Brandenburg Het vullen en ledigen vanschutkolken langs pneumatischen weg
1921 WI 1 1 1 W.A. Brandenburg Eenige mededelingen omtrent waervangen met voorkanaal
1936 NI 4 VI-61 45 W.H. Brandenburg Een methode om met de thans bestaande watermeters volkomen nauwkeurige watermeting mogelijk te maken
1921 WI 8 263 263 W.H. Brandenburg Een nieuw tyoe automatische afvoerregelaar
1921 WI 11 371 371 W.H. Brandenburg Een automatische uitlaatsluis voor veldwadoeks (zie ook nr. 12)
1920 WI 5 213 213 W.H. Brandenburg Een opvoersluis
1927 WI 10 327 327 W.H. Brandenburg De centrale drinkwatervoorzingen van de gemeente Probolinggo
1925 WI 1 1 10 W.H. Brandenburg De aflevering van water uit centrale watervoorzieningen aan de inlandse bevolking
1925 WI 6 163 163 W.H. Brandenburg Luchtdruk-reservoirs
1924 WI 6 149 149 W.H. Brandenburg De watrvoorziening van kleine Indische gemeenten
1933 WI 5 84 84 W.H. Brandenburg Een ontwerp voor een aautomatischen filterregulateur
1923 WI 8 228 228 W.H. Brandenburg Een nauwkeurig aanwijzende watermeter
1922 WI 3 80 80 W.H. Brandenburg Nog eens: een nieuw type automatische afvoerregelaar
1914 WI 3 71 71 W.H. Brandenburg Grafische voorstelling ter bepaling van de afmetingen van ijzeren en houten schotbalken
1919 WI 3 130 130 H. van Breen Kleine werken ter verbetering van de gezondheidstoestand van Batavia
1913 KI 1 1 17 H. van Breen Assaineering van Batavia
1933 WI 7 148 148 H.A. Breuning De verzorging van de gouvernementsgebouwen in Ned.-Indië
1934 NI 2 VI-17 41 A.R.H. Brouwer Aarden dammen aan het stuwmeervan den Dienst voor Waterkracht en Electriciteit: de Sitoe Tjileuntja
1875 KI 1 1 17 H. de Bruijn Overzicht van de waterwetgeving in Noord-Italië
1924 WI 6 169 169 K.J. Bruinsma Gelijkstroom of wisselstroom voor klein-bedrijf
1936 NI 1 VI-1 37 E.W.H. Clason Economische beschouwingen over de irrigatie op Java en Madoera
1941 NI 3 II-19 15 E.W.H. Clason Evenwichtsslibdracht in irrigatiekanalen (met R.W. Trense)
1950 IN 3 II-13 3 E.W.H. Clason Ontstaan en groei van Kebjoran
1930 WI 1 2 2 H.G.C. Cohen Stuart De vaarwaters naar Soerabaja
1925 WI 7 229 229 J. Cohn Bijdrage tot de theorie van den gronddruk
1923 WI 4 117 117 J. Cohn Beitrag zur Berechnungvon Eisenbeton Röhren
1923 WI 6 158 158 J. Cohn Beitrag zur Berechnungvon Eisenbeton R
1918 WI 3 101 98 W. Cool Belawan Oceaanhaven
1923 WI 3 65 65 Wouter Cool Waar Oceaan en Rail elkaar ontmoeten
1923 WI 5 125 125 Wouter Cool Indische havenpolitiek
1918 WI 8 330 330 H. Cramer Het wegenvraagstuk in de buitengewesten
1923 WI 1 1 1 B.J.K. Cramer Ontwerp van een slacht- en koelhuis voor de gemeente Batavia
1879 KI 1 21 35 H. Cretier Bijdrage tot de kennis van bouwsteenen meer in het bizonder den Bataviaschen baksteen
1875 KI 1 78 94 P. van Dijk Onderzoek naar de nauwkeurigheid van de inhoudsmeting van zee-schepen in Nederlandsch-Indië
1880 KI 1 14 21 P. van Dijk Roerende pompen, blazers (ventilators) en krachtwerktuigen (moteurs)
1919 WI 5 212 212 E.C.W. van Dijk De oorzaak en het voorkomen van scheuren van stoomketelplaten
1920 WI 2 89 89 G.J.L. Dijkerman Brandgevaar bij gewapend betonconstructies
1920 WI 5 223 223 G.J.L. Dijkerman Is Djatihout bestand tegen paalworm?
1922 WI 4 127 127 G.J. Dijkerman Het Toekangvraagstuk
1922 WI 6 220 220 G.J. Dijkerman onkunde of misleiding?
1914 WI 4 90 90 G.J. Dijkerman Matrassendammen
1922 WI 7 250 250 G.J. Dijkerman De Ingenieur in Indië
1919 WI 3 120 120 G.F. van Dissel Het Madioense Waterregelement
1919 WI 6 261 261 G.F. van Dissel Iets over heveloverlatern en stortdammen
1919 WI 12 569 569 J. Dogterom Houtstapelplaatsen met zagerijen ten dienste der BOW
1920 WI 12 486 486 J.J.A. van Dreveldt Over verhooging van de buitenbochten bij wegen
1918 WI 2 72 78 J.W. Duijs Het teekenen van afvoerkrommen of waarneingsbladen van zelfregistrerende peilschalen en het beginsel hiervan toegepast voor grafische beplaing van grondverzet
1918 WI 6 205 205 F.G. Dumas Het gouvernements-zoutland Nambakoer-west
1929 Wi 7 199 199 F.G. Dumas De bevloeiing vn de Tangerangsche vlakte
1921 WI 6 202 202 J.W. Duys Inlichtingsbureau voor locale ressorten
1938 NI 4 II-48 42 W.J. van der Eb De nieuwe vliegtuigloodsen voor de vliegvelden Andir en Kalidjati
1935 NI 9 VI-119 29 W.F. Eijsvoogel Zetting van rock-fill dammen
1925 WI 4 93 93 W.F. Eijsvoogel Het Goeng-gebied alsy type van een irrigatiewerk met niet gescheiden aan- en afvoer
1929 Wi 4 72 72 J.H. Elze Het waterbouwkundig demonstratielaboratorium van de Technische Hoogeschool Bandoeng
1937 NI 3 II-52 24 J.H. Elze De oeveraantastingen van de Martapoerarivier in de Gemeente Bandjermasin
1938 NI 8 II-96 40 J.H. Elze De oeveraantastingen der Martapoerarivier in de Gemeente Bandjermasin
1927 WI 8 208 208 J.J. van den Ende Het velenen van vergunningen voor watergebruik
1957 IN 1 I-16 16 J.M.H. van Engelshoven Watervoorziening Zuid Palembang Complex
1878 KI 1 14 30 J.Ph. Ermeling De Genie-uitrusting van de tweede Expeditie tegen Atjeh en de bijzondere gebouwtypen aldaar voor logies toegepast
1880 KI 1 19 28 J.Ph. Ermeling Nota betreffende de inrichting van nieuw te bouwen permanente kazerzes
1880 KI 1 26 35 J.Ph. Ermeling Nota betreffende de algemene distributie van het voor magelang ontworpen permanente militaire kampement
1881 KI 1 49 53 J.Ph. Ermeling Constructie van gebouwen in streken onderhevig aan aardbevingen
1908 KI 2 11 28 J.Ph. Ermerling De toekomst van Soerabaia als Handels- en Oorlogshaven in gevaar
1928 WI 8 238 238 L.J.C. van der Es Stuwdammen
1924 WI 9 266 266 D.J.F. van Es De waterafvoer aan de zuidkust van Kedoe
1919 WI 7 304 304 B.G. Escher De Kloet (uitbarstign van de Kelud) (met vervolgartikel door G.J.N. Hengeveld)
1900 KI 1 4 48 E.A.C.F. von Essen Het gebruik van de teletbon-meetbrug tot onderzoek van bliksemafleiders
1932 WI 7 217 217 J.Ph. van Exter De viermomentenstelling voor de berekening van statisch onbepaalde constructies
1941 NI 5 II-27 11 W.F. Eysvoogel De Sadang-bevloeiingswerken (1)
1941 NI 6 II-43 13 W.F. Eysvoogel De Sadang-bevloeiingswerken (2)
1932 WI 10 305 305 W.F. Eysvoogel Het ontwerpen van een bandjirscherm
1918 WI 1 2 18 L.J.M. Faber De woningmarkt
1950 IN 2 II-7 7 M.G. Fabius De brug over de Kali Seraju
1918 WI 2 59 55 L.J.M. Feber Rentabiliteit en sociaal karakter der Indische bouwvereniging
1918 WI 9 386 386 M. Feber De volkshuisvesting en het grondvraagstuk
1918 WI 10 430 430 M. Feber De volkshuisvesting en het grondvraagstuk (slot)
1921 WI 6 188 188 B.C. Felix De watervang e Pamarajan en de bevloeiing uit de Tji Oedjoeng
1920 WI 8 338 338 E. Fels Winden, regens en stormen, meerstand, stroomingen en veranderinge van de kustlijn van het Tobameer
1894 KI 1 14 50 J.C.H. Fischer Spoelriolen van portland cement (met L.J.R Geene)
1897 KI 1 5 47 J.C.H. Fischer De hronwatervooraicning van het militair etablissement te Tjitnahi
1898 KI 1 1 37 J.C.H. Fischer Het militaire etablissement te Tjimahi
1920 WI 3 92 92 C.G. La Fontaine Weconstructie in Indische steden voor wegen met doorgaand verkeer
1922 WI 2 40 40 Carl. Forssell Wood-joints with "Bufo"
1929 Wi 12 363 363 J.H. Frijling Bouw van een aanlegsteiger op pijlerpalen van 40 m lang
1926 WI 2 47 47 E.J.L. Fuhri Het bergmeer Ngebel als bevloeiingsreservoir
1952 IN 1 II-1 19 A.C. de Gaaij Over funderingsdruk
1937 NI 3 II-45 17 F. Garot De toepassing van blokversperringen op de stortvloeren van stuwdammen
1937 NI 5 II-80 21 F. Garot Onderzoek naar den gunstigsten vorm eener vrije aftapping, ontworpen in de Aer Klingi op Sumatra
1937 NI 9 II125 33 F. Garot Resultaten van modelproeven betreffende kolkvorming achter stuwen
1939 NI 7 II-15 25 P Garrot De watervang met liggend rooster
1904 KI 1 28 32 W.G.C. Geijl Aantekeningen betreffende de vroegere Kabohkanaal plannen
1951 IN 4 I-47 10 J.J.A. Geluk Een eeuw Waterstaatswerk in Oost-Java
1933 WI 2 29 20 J. van Gendt De kinderkliniek bij de C.B.Z.
1933 WI 9 217 217 J. van Gendt Het koningin Wilhelmina instituut voor Hygiëne en bacteriologie
1932 WI 3 79 79 J. van Gendt Het post- en telegraafkantoor in Meester Cornelis
1929 Wi 4 107 107 H. Gerber Verslag betreffende een bezoek aan eenige stuwmeren in Zwitserland
1931 WI 5 197 197 H. Gerber Het bekleden van aarden leidingen me beton
1876 KI 1 86 136 C.S. van Geuns ** De golvende beweging der zee en hare stromen
1929 Wi 6 185 185 P.W. Godefroy De voordelen van aarden dalafsluitingen met een kleikern en een goed geraineerde steunhelft
1927 WI 4 56 56 P.W. Godefroy Beschouwingen betreffende een verglijking der methoden Melchior en Lauterberg voor de bepaling van de maximum afvoeren
1927 WI 6 125 125 P.W. Godefroy Beschouwingen omtrent de constuctie van dammen en slibvangen in verband met de aard der door rivieren meegevoerde vaste stoffen
1926 WI 6 175 175 P.W. Godefroy Heveloverlaten
1933 WI 9 223 221 P.W. Godefroy Een nieuwe manier tot het vermeerderen van oostmoessondebieen van rivieren
1931 WI 5 189 189 P.W. Godefroy De invloed van geïnundeerde sawas op den maximum afvoer van een sgtroomgebied
1938 NI 5 II-65 39 G.S. Goemans Overbrugging in gewapend beton van de Mempawahrivier ter Westkust van Borneo
1940 NI 9 II-134 29 G.S. Goemans Het waterkrachtwerk Ketenger der N. V. Algemeene Nederlandsen-Indische Electriciteit Maatschappij in de residentie Banjoemas (Java)
1954 IN 1 III-1 15 G.S. Goemans Waterkrachtwerk Sengguruh
1956 IN 2 50 12 G.S. Goemans Reconstructie energie-opwekkingsbedrijf van de waterkracht expoloitatiemaantschappij in Indonesië NV
1884 KI 1 47 53 W.B. van Goor Bouw van de scheeve boogbrug Woenoet-Lor in den weg van Kasrie naar Gempol
1887 KI 1 42 46 W.B. van Goor Het leggen van een steenen drempel in de rivier Pategoewan
1921 WI 10 324 324 J.H. Goosens Een en ander over bochten in wegen
1912 KI 1 1 5 W.J. van Gorkum Ongezond Batavia, vroeger en nu
1921 WI 9 291 291 A Grünberg Beri beri (zie ook nr 11)
1922 WI 3 77 77 A. Grünberg Opstellen over springstof werking (1)
1922 WI 4 116 116 A. Grünberg Opstellen over springstof werking (2)
1922 WI 5 173 173 A. Grünberg Opstellen over springstof werking (3)
1922 WI 6 202 202 A. Grünberg Opstellen over springstof werking (4)
1922 WI 7 245 245 A. Grünberg Een causerie over wegen
1935 NI 4 VI-47 19 J.F. Graadt van Roggen Plant- en Waterregelingen in de Provinciale Waterstaatsafdeeling Pemali-Tjornal
1928 WI 9 279 279 J.F. Graadt van Roggen Bevloeiings- en afwateringswerken in de zelfbesturende landschappen van Zuid-Celebes
1914 KI 2 17 55 W. de Graaf De recente ontwikkeling van het locomotiefpark der W/L
1932 WI 4 122 122 J.F. Graath van Roggen Het instituut van den Oeloe-Oelo-Pembagian in de irrigatieafdeling Pemali-Tjomal
1894 KI 1 30 66 L.J.R. Greene Drukhoogteverliezen en snelheiden
1918 WI 2 46 46 G.P. Groeneweg Montage van den bovenbouw van twee verstijfde kabelbruggen in den weg Loemadjang-Pasirian
1918 WI 8 311 311 G.P. Groeneweg Montage van den bovenbouw van twee verstijfde kabelbruggen in den weg Madjang-Pasiran
1920 WI 7 296 296 J. Groenewege Bilogische reiniging in rottingskamers
1921 WI 5 154 154 C.J. de Groot Radiotelefonie
1918 WI 12 523 523 N.J. de Groot De ontwikkeling van de technische pers in Indië
1910 KI 2 1 7 C.J. de Groot Draadlooze telegrafie en telefonie
1920 WI 3 98 98 A. Groothoff Een studie over het inlandsche waterschapswezen (soebakwezen) op Bali en Lombok
1930 Wi 2 32 32 P.W. de Gruyter Over den aanleg van permanente duikers
1934 NI 6 VI-70 47 P.W. de Gruyter Vischteelt en -kweek met behulp van bevloeiingswater
1929 Wi 7 214 214 P.W. de Gruyter Vorstenlandsche toestanden
1927 WI 1 1 1 P.W. de Gruyter Een nieuwe aftap- tevens meetsluis en de reslultaten met een proef met een dergelijk kunstwerk (vervolg)
1927 WI 2 25 25 P.W. de Gruyter De teopassing der gecombineerde aftap-meetsluis in leidingen met kleine debieten
1926 WI 12 392 392 P.W. de Gruyter Een nieuwe aftap- tevens meetsluis en de resultaten van een proef met een dergelijk kustwwerk
1925 WI 2 17 17 P. de Gruyter Beschouwingen over aftapsluizen en meetinrichtingen voor bevloeiingswerken (1)
1925 WI 3 52 52 P. de Gruyter Beschouwingen over aftapsluizen en meetinrichtingen voor bevloeiingswerken (2)
1925 WI 4 88 88 P. de Gruyter Aftap- tevens meetsluizen voor secundaire leidingen met groote debieten
1933 WI 1 1 1 P.W. de Gruyter Plant- en waterregelingen
1933 WI 4 68 68 P.W. de Gruyter Het waterverbruik bij de padi-cultuur
1933 WI 12 321 321 P.W. de Gruyter De teelt van oostmoessonpadi met intermitterende bevloeiing
1923 WI 10 271 271 P. de Gruyter Een ontwerp voor een vak-wadoek
1924 WI 2 26 26 P. de Gryjter Een ontwerp voor een vakwadoek (naschrift)
1922 WI 8 298 298 A.W. Grzywinski Waterbeweging en kritische snelheid
1922 WI 10 354 354 A.M. Grzywinski Grafiek voor het berekenen van gewapendbetonbuizen
1922 WI 11 401 401 A.M. Grzywinski De coëfficiënt m bij meetschotten
1931 WI 8 275 275 F.C. van Haaften Korte beschrijving van de uitbreidingswerken der haven Tanjong-Priok
1929 Wi 6 173 173 W.C.D. Haarman De ontwikkeling van de trolleybus in verband met haar tegenwoordige beteekenis als vervoermiddel (1)
1929 Wi 7 209 209 W.C.D. Haarman De ontwikkeling van de trolleybus in verband met haar tegenwoordige beteekenis als vervoermiddel (2)
1929 Wi 8 239 239 W.C.D. Haarman De ontwikkeling van de trolleybus in verband met haar tegenwoordige beteekenis als vervoermiddel (3)
1905 KI 1 1 23 J.H.A. Haarman De knik van den bovenrand bij vakwerk- wandbrnggen met ondergelegen rij vlak zonder boyenkoppeling
1905 KI 1 9 31 J.H.A. Haarman voorzieningen aan de spoorwegbrug over de Brantas rivier te Noedjang in verband met de verzakking van een der pijlers
1908 KI 1 1 1 J.H.A. Haarman Beschouwingen over den bovenbouw van het Spoor met wijdte 1,067
1914 KI 1 1 5 J.H.A. Haarman Raillasschen I en II, eene aanvulling der berekeningswijze van Dr. H. Zimmermann en een pleidooi voor de lasch met uitkragende steunlaschplaten
1923 WI 2 42 42 W.C.D. Haarman Het internationale wegencongres
1923 WI 9 239 239 W.C.D. Haarman Het teren van wegen
1923 WI 9 249 249 W.C.D. Haarman De stooten van vrachtauto's op de verharding
1923 WI 10 294 294 W.C.D. Haarman Het nieuwe motorregelement i.v.m. de railloze tractortrein (2)
1922 WI 7 241 241 W.C.D. Haarman De economische grens van de wielkracht van vrachtauto's
1904 KI 1 23 63 J.F.H. Haarsman Verzwakte liggers
1938 NI 10 II-105 39 A.M. Haas Hoogwaardig beton
1950 IN 2 II-11 5 J.H. de Haas De organisatie der bodembescherming in Amerika
1924 WI 4 77 77 Ch. F. van Haeften Het waterkrachtwerk Oebroeg
1924 WI 7 189 189 Ch. F. van Haeften Het waterkrachtwerk Oebroeg (2)
1922 WI 7 238 238 Ch.F. van Haeften Drukbuizen van gewapend beton
1935 NI 11 VI-135 59 P.L.E. Happé Waterbeheer en Waterschappen
1936 NI 3 VI-55 63 P.L.E. Happé Translatie-afschuivingen van damtaluds
1939 NI 1 II-15 29 P.L.E. Happé Eenige beschouwingen over de bevloeiingswerken op Java en Madoera
1939 NI 2 II-33 19 P.L.E. Happé Eenige beschouwingen over de bevloeiingswerken op Java en Madoera
1932 WI 1 1 1 P.L.E. Happé Het loogvormingsproces bij de zoutwinning uit zeewater
1932 WI 5 146 146 P.L.E. Happé Wegbreeedte in verband met de tegenwoordige verkeerscheisen
1920 WI 3 101 101 P.L.E. Happe Een beschouwing over het Zuid-Balinesche Soebakwezen
1928 WI 12 391 391 G.C. Hardenberg De waterdistributie uit de wadoek Pajlar
1921 WI 9 293 293 J. Haringhuizen Het Lammingafonds
1919 WI 10 480 478 J. Haringhuizen De indische waterbouwkunde
1931 WI 10 335 335 J. Haringhuizen De nachtwadoeks
1951 IN 3 II4 7 J.H. Harpers De bandjiraanzweltijd als karakteristieke terreinfactor van het stroomgebied
1951 IN 5 ii-22 6 J.H. Haspers Berekening van de grootste gemiddelde relatieve regenval
1907 KI 1 21 27 M.G. van Heel Een en ander over Spoorstaafberekening volgens de berekeningswijze van Dr. H. Zimmermann
1932 WI 5 139 139 A. de Heer De zware herstelling aan de Van der Wyck-leiding na de uitbarsting van de Merapi in december 1920
1925 WI 3 75 75 H. Heerjans De huidige stand van het vraagstuk der reiniging en loozing van rioolwater
1930 Wi 10 284 284 R.Th. Hees Een nieuwe vorm slibzak
1941 NI 6 II-51 21 R.Th. Hees De bouw van de stuw in de Sadangrivier
1918 WI 4 152 152 H. Heetjans De Indische bouwvereeniging
1921 WI 5 167 167 H.H. Heetjans Samenwerking tusen hygiene en techniek
1921 WI 9 289 289 H.H. Heetjans Enkele opmerkingen over het wegenvraagstuk op Java
1923 WI 3 91 91 H. Heetjans Waterleidingtarieven
1922 WI 7 248 248 H. Heetjans Waterleidingtarieven
1920 WI 2 36 36 G.J.L. Hengeveld Geologische beschrijving van terreins- en weggedeelten van den Tobaweg
1919 WI 5 210 210 G.J.N. Hengeveld Dalafsluiting bij Toentaang voor het groote Rawah-Pening reservoir
1919 WI 11 521 521 G.J.N. Hengeveld Geologisch overzicht van Java en Madoera
1934 NI 12 VI-130 29 E.E. Hens De aanwijsinrichting van den regelbaren meetoverlaat
1933 WI 10 266 266 E.E. Hens De behandeling van subsidieaanvragen voor schoolgebouwen
1922 WI 11 387 387 O.J. Herz De kosten van draagconstructies als functie van de optredende momenten
1922 WI 11 409 409 O.J. Herz De ingenieursopleiding
1922 WI 12 432 432 O.J. Herz Bandjirs in de rivieren van Java
1925 WI 1 8 4 O.J. Herz Kettingstuw, kettingnaaldstuw en zelfopenende kettingnaaldstuw
1925 WI 6 174 174 O.J. Herz Over het gebrui van ficties en substituties in de technische wetenschappen
1924 WI 3 59 59 O.J. Herz Bijdragen tot de berekenign van den afvoer van zijdelingse overlagteen
1924 WI 10 291 291 O.J. Herz Kettingstuw, kettingnaaldstuw en zelfopenende kettingnaaldstuw
1924 WI 12 345 345 O.J. Herz Bijdrage tot de statische berekening van ankerblokken in buisleidingen
1923 WI 1 20 20 O.J. Herz Bandjirs in de rivieren van Java (vervolg)
1923 WI 2 35 35 J.H. Heslinga Irrigatie en wetgeving op Java
1937 NI 1 II-1 11 J.H. Hilgen Berekening van hellende goten, uitgaande van de formule van Gauckler-Manning
1937 NI 12 II-159 31 J.H. Hilgen Over de dimensioneering van zijdelingsche overlaten
1927 WI 5 97 97 J.H. Hilgen Beschouwingen betreffende een verglijking der methoden Melchior en Lauterberg voor de bepaling van de maximum afvoeren
1918 WI 12 518 518 C. Hillen De telefoon als hulpiddel op afgelegen werken
1920 WI 2 44 44 C.J. Hillen Beveiliging van bouwwerken tegen bliksemschade
1936 NI 9 VI-153 43 L.G. van der Hoek Ingebruikstelling der Tangerangwerken
1928 WI 11 363 363 B. Hoff Ervaringen met tras-, roode cement en kalkmortels op Java
1881 KI 1 36 40 M. Hofland Borneo-timmerhout
1930 Wi 6 161 161 S.H.A. Holzenspiesz Eerste aarden reservoirdam op Java, gemaakt volgens de hydraulic-fill werkwijze
1914 KI 2 5 21 L. Houwink Artesische boringen in het bekken van Batavia
1881 KI 1 55 59 S.L. Huizer Nieuw distilleertoestel aan boord van kleine schepen
1885 KI 1 36 33 H.R. IJpes Eene studie over de getijen te Soerabaia
1887 KI 1 30 34 H. IJpes Eenige beschouwingen over het Marine-etablissement te Soerabaia
1919 WI 5 222 222 W.J. Immink Exploitatiekosten van automobielen
1923 WI 4 113 113 W.J. Immink Opzet of ondoordachtheid
1888 KI 1 22 34 W. de Iongh De overbrugging van het Tjisaat-ravijn in den Staatsspoorweg Tjitjalengka-Garoet
1888 KI 1 31 43 W. de Iongh Overgang der kleine bergstroomen en waterloopen in het baangedcelte Nagrek-Leles in den Staatsspoorweg Tjitjalengka-Garoet
1922 WI 9 326 326 A.W.A. Jacometti De economische grens van de wielkracht van vrachtauto's
1922 WI 12 441 441 A.W.A. Jacometti Verkeersregeling voor zware motorrijtuigen
1923 WI 1 31 31 A.W.A. Jacometti Vereeniging Het Nederlandsch Wegencongres
1923 WI 4 115 115 A.W.A. Jacometti Het Nederlandsch Wegencongres
1934 NI 2 VI-23 51 W.A. Janssen De herstelling van de syphon Djabon in de Porrongrivier
1934 NI 7 VI-79 61 F.H.J. Janssen Het herstellen van een verzakten pijler onder het betonaquaduct Pakoembahan over de Tjimanoek
1930 Wi 7 180 180 F.H.J. Janssen Het werk tot suppletie van de Tjiloseh uit de Tjitandoek
1957 IN 4 I-94 16 J.V. Joekes Ervaringen met matrassendammen
1939 NI 11 II-159 23 H. Johannes Berekening van den kritischen stroomtoestand
1919 WI 7 313 313 J. de Jonge De Boschexploitatie in de Buitenbezittingen, Simaloer
1920 WI 6 264 264 J.I. de Jongh Bepaling der ladingssco&eum;lfficiënt van de modderlading aan boord van de slibzuiger Java
1920 WI 7 304 304 I. de Jongh Practische wenken in acht te nemen bij de toepassing van betonbemanteling vanhouden palen tegen de paalworm
1930 Wi 8 212 212 J.J. Jonker Verkeerstellingen van Provinciale wegen van West-Java
1914 WI 6 148 148 J.J. Jonker Grafische berekening van vlakke platen van geewatpend beton met enkele wapening
1923 WI 8 213 213 H.W. Jonkhof Het nieuwe motorregelement i.v.m. de railloze tractortrein
1922 WI 3 66 66 H.W. Jonkhoff Het mechanisch transport in verband met het wegenvraagstuk
1922 WI 4 122 122 H.W. Jonkhoff Het mechanisch transport in verband met het wegenvraagstuk
1940 NI 1 II-1 23 E.P.H. Joon Eenige bijzonderheden aangaande de Vorstenlandsche waterschappen
1881 KI 1 66 70 P.E.J.M. Justin Theunisssen De Indische stoomtramwegen
1903 KI 1 7 12 E.H. Karsten De stormdammen
1904 KI 1 13 53 E.H. Karsten Gemetselde goten in de Tjiheawerken
1875 KI 1 88 104 E.B. Kielstra De invloed van den natten rijstbouw op den plaatselijken gezondheidstoestand en de maatregelen an beveiliging darategen voor de garnizoenen in Nederlandsch-Indië te nemen
1885 KI 1 55 52 A.G. Klamminga Irrigatie uit de Rivier Pekalen
1925 WI 6 171 171 C.H. Kleijn Automatische stuwkleppen,
1922 WI 12 440 440 J. Klopper Gewapend-betonbuizen onder inwendigen druk
1921 WI 8 269 269 J. Klopper De Insische technische boekhandel
1919 WI 6 262 262 J. Klopper Drie artikelen over technisch onderwijs in Indië (met M.H. Damme)
1918 WI 8 316 316 A.J. Koens De teelt van Padi
1888 KI 1 38 50 W.C. Koomans Iets betrekkelijk de luchtverversching van gebouwen op de hoofdplaatsen van Java
1924 WI 10 315 315 W. Kooper Trottoirs in de buitenwijken van de Indische steden
1903 KI 1 13 33 J.F.H. Koopmans IJsmachines
1903 KI 1 30 54 F.H. van Kooten Vorm en afmetingen van plaatijzeren aquaducten
1904 KI 1 31 63 F.H. van Kooten Formules voor den afvoer van overlaten en sluizen
1904 KI 1 46 86 F.H. van Kooten Bepaling van de lengte van overlaten, ter voorkoming van het overloopen van reservoirs
1905 KI 1 18 48 F.H. van Kooten de formule van Dubuat
1922 WI 4 138 138 L. Kooyker De nieuwe spoorbrug over de Huang-Ho (Gele rivier)
1920 WI 8 351 351 A. Korving De positie van de afdeling Stoomwezen
1922 WI 1 2 2 D.A. Koster Drinkwaterreiniging door langzaamwerkende zandfilters
1922 WI 5 168 168 P.J.A. Krülls Iets over den invloed van uil voedingwater op het bedrijf van stoomketels
1933 WI 6 103 103 A.A. Kraëff Practische beoordeling van verven door blootstelling aan weer en wind
1933 WI 11 288 288 A.A. Kraëff Ervaringen met verschillende verfsoorten
1940 NI 4 II-46 32 C.R. Kras Het berekenen van den maximum afvoer van stroomgebieden met een oppervlakte van 0
1949 IN 7 II-35 13 S.J. vn Kregten Openlegging van moerasgebieden m Zuid-Borneo
1877 KI 1 36 52 A.J. Krieger ** De tachometer van Ertel
1918 WI 3 75 75 K. Kroitzsch Pompbedrijf bij waterleidingen
1884 KI 1 52 58 J.P. Kruimel Beitel-Toestel tot het afkappen van palen onder water, bij de Havenwerken te Tandjong Priok gebruikt
1919 WI 7 324 324 C.Ch. Kwisthout De autonomie van de gewestelijke raden aangetast?
1937 NI 9 II-122 30 L Schetsontwerp van het Stationsgebouw voor het vliegveld Kemajoran te Batavia
1920 WI 10 418 418 K. van der Laan De riolering en afwatering van Cherribon
1921 WI 6 197 197 S.F.W Ladner Een en ander over de exploitatie der Nederlandsch-Indische havens
1929 Wi 2 27 27 W.H. Lammers Invloed van de bestuurshervorming op den dienst van 's Lands Waterstaat
1939 NI 2 II-43 29 W Lammers Het provinciaal waterregelement Oost -Java
1939 NI 3 II-51 29 W Lammers Het provinciaal waterregelement Oost -Java (2)
1939 NI 4 II-91 53 W Lammers Het provinciaal waterregelement Oost -Java (3)
1881 KI 1 39 43 A.G. Lamminga Kracht van bandjirs
1890 KI 1 82 91 G. Lamminga Rapport betreffende eenige proeven ter bepaling der vastheid van verschillende mortelsoorten
1924 WI 8 242 242 J.M. de Lange het beheer over de natuurlijke waterloopen volgens art. 7d
1932 WI 3 93 93 J.M. de Lange Zuiverheid in de administratie
1920 WI 5 196 196 C.A.E. van Leeuwen Het rioleringsvraagstuk in Ned.-Indië
1919 WI 3 123 123 C.A.E. van Leeuwen Indrukken van Australië
1919 WI 4 187 187 C.A.E. van Leeuwen De technische afdeling der BOW foor Assaineringswerken
1919 WI 10 476 476 C.A.E. van Leeuwen De afvoer van faecaliën in de tropen dmv rottingkelders
1919 WI 12 562 562 C.A.E. van Leeuwen Australië en haar nijverheid
1919 WI 12 571 571 C.A.E. van Leeuwen Beginselen in acht te nemen bij het ontwerpen van riolerings- en afwateringswerken in groote gemeenten
1922 WI 10 375 375 Ph. Leip Drinkwaterreiniging door langzaamwerkende zandfilters
1920 WI 1 2 15 Ph. Leip Bijdragen tot het vraagstuk van de lastverdeling in een vlakke plaat
1920 WI 2 41 41 Ph. Leip Bijdragen tot het vraagstuk van de lastverdeling in een vlakke plaat
1920 WI 3 80 80 Ph. Leip Bijdragen tot het vraagstuk van de lastverdeling in een vlakke plaat
1927 WI 5 103 103 Ph. Leip Een nieuwe aftap- tevens meetsluis en de reslultaten met een proef met een dergelijk kunstwerk (vervolg 2)
1923 WI 2 53 53 Ph. Leip Scheuren in gewapend beton vloeistofhouders
1932 WI 8 243 243 W.H. Lemei jr. Het nieuwe gouverneurskantoor te Soerabaia
1931 WI 12 393 393 W.K. Lemei jr. De nieuwe HBS - Algmeene Middelbare School te Malang
1922 WI 5 162 162 J.H. Levert Grondverzet met excavatoren
1918 WI 11 474 474 O.C.A. van Lidth de Jeude Verbetering van de haven van Chefoo (Tsifoe)
1957 IN 4 I-91 13 Lie Tjiong Hiang Waterzuivering Pedjompongang
1931 WI 11 367 367 B. Lieneman Grondverbetering door cement-injectie bij den Wadoekdam Patjal
1922 WI 4 134 134 J.J. van Lonkhuyzen Drinkwaterreiniging door langzaamwerkende zandfilters
1924 WI 1 3 3 E.G.B. Louzada Hyraulische automatisch werkende dakstuw in combinatie met kolkvrije stortvloer
1924 WI 11 331 331 E.G.B. Louzada Energievernitliegers bij hellende goten
1923 WI 12 327 327 J.H. Müller Elektriciteit in diens van den Waterstaats-ingenieur
1938 NI 3 II-29 25 L.A.A. M. Bijzondere vorm van stokdrijver voor watermetingen
1921 WI 11 362 362 K.A.R. Maier Betonwerken in schuifgrond
1924 WI 6 173 173 K.A.R. Maier Beweeglijke constructies bij beweeglijke zandrivieren
1924 WI 7 203 203 K.A.R. Maier Is verbetering van de groote zandafvoerende rivieren aan de zuidkust van Java mogelijk? (1)
1924 WI 8 233 233 K.A.R. Maier Is verbetering van de groote zandafvoerende rivieren aan de zuidkust van Java mogelijk? (2)
1923 WI 3 79 79 K.A.R. Maier Grondafschuivingen
1923 WI 11 310 310 K.A.R. Maier Bekledingsmuren van gewapend beton
1941 NI 4 I-52 2 J.A. Manusama Eenige theoretische beschouwingen betreffende het slibvervoer in stroomend water
1922 WI 7 260 260 O.E. Mariouw Scheepsbouw in China
1922 WI 9 325 325 O.E. Mariouw Voorbeelden van slecht aannemerswerk
1922 WI 2 43 43 O.E. Mariouw De nieuwe spoorbrug over de Huang-Ho (Gele rivier)
1922 WI 3 84 84 O.E. Mariouw De hoogste bergspoorwegen ter wereld
1922 WI 5 177 177 O.E. Mariouw Tras contra Roode-Cement
1922 WI 6 214 212 O.E. Mariouw electificatie van hoofdspoorwegen
1922 WI 6 216 216 O.E. Mariouw Unificatie van spoorwegen in Astralië
1922 WI 6 218 218 O.E. Mariouw China's behoefte aan bouwhout
1926 WI 7 250 250 Th.M.B. van Marle Spoorwegplannen voor Semarang
1929 Wi 8 223 223 V.F.C. Maronier De drinkwatervoorziening van Batavia
1932 WI 2 65 65 J. Meertens De aanwijzing voorafgaande aan de aanbesteding van werken
1934 NI 4 VI-53 51 G Meesters De snelheidscoëfficiënt in de formules van Bazin, Strickler en Ganguillet & Kutter voor de berekening van open leidingen
1930 Wi 11 311 311 G.E. Meesters Eenige beschouwingen over den kritischen afvoer in enkelvoudige en samengestelde profielen
1931 WI 12 395 395 G.A.L. Meesters Berekening van hellende goten en storthellingen met inachtneming van den continu veranderlijken straal
1919 WI 6 270 270 J. Meihuizen Beschadiging van bevloeiingswerken en hare berechting
1880 KI 1 1 11 J.E. de Meijer Beproeving van Portlandcement
1884 KI 1 41 47 E. de Meijer Sluisdeuren bij de waterwerken van Lough Erne
1891 KI 1 1 19 J.E. de Meijer De Waterwerken in de afdeeling Demak
1900 KI 1 9 13 J.E. de Meijer De getijden in den Indischen Archipel
1876 KI 1 78 128 J.E. de Meijer ** Een Indische Benedenrivier
1877 KI 1 40 56 J.E. de Meijer ** Grondtransport
1912 KI 2 1 7 A.A. Meijers Algemeen overzicht van de toepassing elders van eenige op Java weinig gebruikelijke middelen om irrigatiewater beschikbaar te krijgen
1912 KI 3 1 9 A.A. Meijers De slibkwestie bij dalafsluitingen
1882 KI 1 43 49 A.P. Melchior Waterloopkundige beschouwingen over het Goenoeng-Sahari kanaal te Batavia
1883 KI 1 14 20 A.P. Melchior De gang van eb en vloed te Batavia
1895 KI 1 15 39 A.P. Melchior De toepassing van de formules van Lauterburg voor de bepaling van den grootsten afvoer van de rivieren op Java
1951 IN 4 I-59 23 J.A. Meter Geschiedenis van de haven van Surabaia
1921 WI 1 12 12 W.A. van der Meulen Een bezoek aan he machinale rijstbedrijf te Selardjaren
1919 WI 9 420 420 W.A. van der Meulen De afsluitdam Badak in de Kali Lahar ivm de gevolgen van de Kloet-uitbarsting
1930 Wi 5 127 127 A.A. Meyers Lessen te trekken uit de aardbevingen die Japan op 1 september 1925 getroffen heeft
1930 Wi 12 344 344 A.A. Meyers Eenige beschouwingen over de havens van Honkong, Canton, Macao en Shanghai
1929 Wi 9 264 264 A.A. Meyers De aanpassing van eenige onzer openbare werken aan de in Ned. Indië aanwzige naturlijke omstandigheden
1933 WI 9 226 226 A.A. Meyers Schets, waarin zich op Java voordoende irrigatie-vragstuken op economisch, sociaal, landbouwkundig, technisch, financieel en beheers-gebied vergeleken worden met de omstandigheden elders
1914 WI 2 39 39 A.A. Meyers Een grafisch werkplan voor de uitvoering van een groot werk
1922 WI 9 308 308 Ch.E.J. Meyll De waterschappen in de vorstenlanden
1922 WI 10 342 342 Ch.E.J. Meyll De waterschappen in de vorstenlanden
1922 WI 12 422 422 Ch.E.J. Meyll De waterschappen in de vorstenlanden
1936 NI 3 VI-43 51 Ch.E.J. Meyll Het nieuwe Presidium bij de Vorstenlandsche waterschappen
1938 NI 5 II-59 33 Ch.E.J. Meyll Een bedenkelijk uitwas aan het nieuwe Voorzitterschap van de Raden der Vorstenlandsche Waterschappen
1923 WI 1 10 10 Ch.E.J. Meyll De vorstenlandsche waterschappen in werking (slot)
1914 WI 6 150 150 J.L. Moens Formules foor overlaten, sluizen en brugopeningen
1927 WI 9 275 275 J.L. Moens Grondbeginselen van waterbeheer in de Vorstenlandsche Waterschappen
1914 WI 5 126 109 J.L. Moens Tafelstortdammen
1914 WI 6 147 147 J.L. Moens Aanvullende opmerkingen omtrent heveloverlaten
1921 WI 5 171 171 E.C.J. Mohr Verhardingmaeteriaal voor de wegen in de Preanger
1886 KI 1 33 39 E. Mohr De Stuwwerken in de Spree bij Charlottenburg in den loop der gekanaliseerde beneden-Spree
1930 WI 1 20 20 C.P. Mom De zuivering van het stedelijk afvalwater te Singapore
1935 NI 3 VI-27 31 C.P. Mom Het Proefstation voor Waterzuivering van den Dienst der Volksgezondheid en het Laboratorium voor Hygiëne en Assaineering der Technische Hoogeschool
1935 NI 5 VI-61 63 C.P. Mom De door het Proefstation voor Waterzuivering Manggarai in 1934 verrichte onderzoekingen
1929 Wi 9 257 257 C.P. Mom Over de keuze van een filtersysteem bij de zuivering van drinkwater
1928 WI 3 75 75 C.P. Mom De hygienische conceptie der waterzuivering bij enkele groote Europeesche drinkwatervoorzieningen
1928 WI 5 131 131 C.P. Mom Een eenvoudige apparatuur vor de sterilisatie van water door caporiet en door chloor
1923 WI 7 199 199 C.P. Mom De langzame zandfilters der watervoorziening van Singapore
1926 WI 11 356 356 R. Montigel Proefnemingen me een zak-aneroide
1925 WI 12 341 341 R. Montigel De nauwkeurigheid van de optische afstandsmeting
1924 WI 12 352 352 R. Montigel Over de nauwkeurigheid der oppervlaksbepaling met den pool-planimeter
1923 WI 11 307 307 R. Montigel Nieuwe wegen der stereofotogrammetrie
1924 WI 1 1 1 J. van Naersen De afschaffing der dag- en nachtregeling en het Wadoekstelsel van ir. Cramer
1918 WI 2 74 74 J.F. van Naerssen Over de uitschurende kracht van water -en het voorstel tot opheffing van het zandbezwaar in de Waroedjajeng- en Kertosono-hoofdleiding
1924 WI 7 199 199 J.F. van Naerssen De bestrijding van zandbezwaren aan de zuidelijken voet van den vulkaan Merapi
1923 WI 7 181 181 H.G. Nieuwenhuis Stadshygi
1923 WI 10 289 289 H.G. Nieuwenhuis Iets over ongewapende betonbuizenen gewapendbeton buizen onder inwendigen druk
1924 WI 2 19 19 H.G. Nieuwenhuys Over het verbeteren van de uitmondingen in zee der Indische rivaieren t.b.v. den waterstaatkundigen toestand van gebiden welker afwatering belemmerd wordt door duinen
1924 WI 3 45 45 H.G. Nieuwenhuys Notities voor den technicus-hygienist m.b.t. den huidigen stand van het malariavraagstuk
1933 WI 12 325 325 A.J.N. Nijman Beplaing van den maximum afvoer van rivieren volgens de metode Melchior
1914 WI 3 69 69 A.J.N. Nijman Bepaling van den maximum afvoer van rivieren volgens de methode van Melchior
1893 KI 1 89 117 J. Nuhout van Veen Bevloeiing uit de Waloeh, afdeling Pemalang, residentie Tegal
1923 WI 11 313 313 M.F. Onnen De snelheid der elektriciteit
1918 WI 8 321 321 F.W.Th. van Oordt Vakonderwijs
1918 WI 9 380 380 F.W.Th. van Oordt Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indië
1920 WI 4 145 145 F.W.Th. van Oordt Standaardmaten van bezaagd hout van inheemschen oorsprong
1920 WI 4 150 150 F.W.Th. van Oordt Belangstelling van Nederland voor het noorden van Indi"ë
1920 WI 6 266 266 F.W.Th. van Oordt Werken in het belang der gezondheid
1920 WI 8 349 349 F.W.Th. van Oordt Wegencongres
1919 WI 5 219 219 F.W.Ph. van Oordt De sawah-cultuur op de oostkust van Sumatra
1919 WI 7 328 328 F.E.T. van Oordt De Technische Hoogeschool in het jaar 1917-1918
1919 WI 8 382 382 F.W.Th. van Oordt Tocht naar en met den slibzuiger Sumatra
1919 WI 1 8 8 M.A. van Oort Reorganisatie van de waterstaatsdienst
1919 WI 4 173 173 M.A. van Oort Reorganisatie van den waterstaat
1909 KI 1 1 3 P.J. Ott de Vris Het irrigatiewezen in het Westen der Vereenigde Staten van Noord-Amerika
1941 NI 1 II-1 17 W.J.G. Paardekooper Houten bruggen in Zuidwest-Celebes
1926 WI 8 285 285 B.H. Parels Eenige opmerkingen omtrent waterverdeling (met E.F. Eysvoogel)
1923 WI 4 99 99 P. Pasternak Beitrage zur Berechnung von Einsenbeton-querschnitten auf einheitlicher tabellarischer Grundlage
1919 WI 2 87 87 A. Perelaar Grootste regenval in verband met waterafvoer
1918 WI 10 439 439 A.J. Perelaer Grootste regenal in verband met waterafvoer
1900 KI 1 1 45 Perelaer Zijcellingsche contractie bij overlaten
1955 IN 3 II-11 7 F.L.H.N. Perié Enige mededelingen betreffende het Vliegvelcl Kemajoran
1922 WI 10 355 355 W.B. Peteri De Indische wegen en de mechanisch tractie
1925 WI 5 126 126 H.C. Petersen Hellende of verticaal geplaatste spoorwegrails
1918 WI 9 384 384 J.Ph. Pfeiffer Toe te laten spanningen in hout-constructies
1897 KI 1 1 43 J.H. Pierson Verslag omtrent het bakken van steen (waalformaat) voor den bouw der steenovens der machinale tichelkerken in de Solo-vallei
1928 WI 7 183 183 F.D. Pigeaud Schroef- en Kaplanturbines
1935 NI 7 VI-91 49 L.J. Polderman Voorloopige gegevens betreffende de exploitatie van het reservoir Pendjalin
1935 NI 12 VI-149 35 L.J. Polderman Over de stationnaire waterbeweging door grond met homogeen-anisotropische doorlaatbaarheid
1936 NI 2 VI-33 53 L.J. Polderman Waterbeheer en waterschappen: Is invoering op Java van waterschappen in den geest van de Balineesche soebaks gewenscht?
1933 WI 12 314 314 L.J. Polderman De landbouwkundig-economische beteekenis van het reservoir Pendjalin
1935 NI 8 VI-105 35 M.M.C. Posno Het sluizencomplex Sewan nabij Tangerang
1918 WI 11 483 481 P. von Pritzelwitz van der Horst Iets over de werktuigen voor wateropvoer met machinale aandrijving
1923 WI 7 201 201 P. von Pritzelwitz van der Horst De voornaamste veiligheidsvoorschriften vor Machines en werktuigen
1923 WI 11 309 309 P. van Pritzelwitz van der Horst Watrreinigingssyesteen Verhoop voorlocomobielketels
1940 NI 8 II-131 31 H.I. Privé Opening van de Sadang-werken in de Residentie Celebes en Onderhoorigheden
1922 WI 8 301 301 J.W.F.C. Proper Waterbeweging en kritische snelheid
1935 NI 1 I-1 1 J.W.F.C. Proper let experimenteel onderzoek van hydraulische problemen op waterbouwkundig gebied
1918 WI 4 147 147 J.W.F.C. Proper De kritische watrdiepte in irrigatieleidingen
1918 WI 8 323 323 J.W.F.C. Proper De lengte van zijdelingse overlaten in irrigatieleidingen
1921 WI 10 322 322 J.W.F.C. Proper Zijdelingse overlaten in irrigatieleidingen
1928 WI 4 104 104 J.W.F.C. Proper Inrichting en werkwijze van hydrodynamische loboratoria
1928 WI 4 115 115 J.W.F.C. Proper Mag de "Tanddrempel" (Zahnschwelle) worden toegepast?
1926 WI 4 102 102 J.W.F.C. Proper Nog eens "vertoone alle hydraulica formules een temperatuurmeetfout"
1919 WI 2 80 80 J.W.F.C. Proper Een voltooit hevelaquaduct
1926 WI 5 134 134 J.W.F.C. Proper De waterwalsen als regulatoren der energiehuishouding van waterlopen
1939 NI 9 II-49 43 J.W.F.C. Proper Water-, zand- en grindbewegingen bij watervangen
1926 WI 10 325 325 J.W.F.C. Proper Wanneer bestaat mechanische gelijkvormigheid bij waterbewegingen
1911 KI 1 1 15 J.W.F.C. Proper Bepaling van de Overlaatlengte van Reservoirs
1922 WI 1 11 11 J.W.F.C. Proper Vertoonen alle hydraulica formules een temperatuursfout
1923 WI 3 92 92 R Mechanisch indraaien van schroefpalen
1921 WI 3 98 96 J.J.G.E Rückert Verslag van een studiereis naar Singapore
1920 WI 11 446 446 J.J.G.E. Rückert Enige mededelingen betreffende gemeenten in de Vereenigde Staten
1919 WI 8 378 378 J.J.G.R. Rückert Klein assaineringswerk
1918 WI 8 315 315 van R. Het voedselvoorzieningsvragstuk van Padi Gaoe
1924 WI 7 212 212 E.G.B. Rademaker Beugels voor bizondere belastingevallen bij gewapend-beton constructies
1890 KI 1 90 99 J. Radersma Rapport omtrent de proeven over den invloed van de soort en de constructie der dakbedekking op de temperatuur binnen veldbarakken
1918 WI 9 397 397 Redactie De oorzaak van het voorkomen van scheuren in stoomketelplaten
1928 WI 6 158 158 Redactie Mag de "Tanddrempel" (Zahnschwelle) worden toegepast?
1921 WI 12 408 408 J.B. Regensburg Reisindrukken Hongkong San Fransico
1919 WI 6 258 258 F.F.B. Regensburg Gebruik van baggermolens voor irrigatie- en afwteringswerken
1922 WI 1 13 13 J.F.B. Regensburg De ingenieursverenigingen in de Vereenigde Staten
1921 WI 1 5 5 J.B. Regenspurg Reisindrukken Hongkong
1885 KI 1 77 74 P.J.A. Renaud Waarneming van aardbevingen
1927 WI 7 171 171 J.Th. Rietveld De inwendige organisatie van de Vorstenlandsche Waterschappen
1932 WI 9 277 277 J.Tj. Rietveld De Sempeanstuw honderd jaar
1951 IN 2 II-1 15 J.A. Ringers Twee wereldkanalen, Suez en Panama
1940 NI 7 II-104 24 B.W.P. Roessel Maximum afvoer en hydrologische empirie
1932 WI 9 287 287 D.G. Romijn Een regelbare meetoverlaat als tertiare aftapsluis
1950 IN 4 II-32 18 V.R. van Romondt De toekomstige Javaanse Stad naar aanleiding van het stadsplan voor Kebajoran
1938 NI 6 II-74 29 R. Roosseno De toepassing van gewapend beton bruggen in verstijfde staafboog-constructie
1938 NI 8 II-91 35 R. Roosseno Een boogaquaduct tevens rijbrug over de Kali Baroe
1939 NI 11 1-174 38 R. Roosseno Versterking van een gewapend beton liggerbrug over de Tjimanoek bij Leuwidaoen (Garoet
1940 NI 1 II-29 51 R. Roosseno Balkligger met biunenwaarts gerichte oplegreacties
1951 IN 6 II-25 7 R. Roosseno De methode Cross toegepast op liggers en raamwerken met rechte vouten
1920 WI 6 256 256 M.J. Rotteveel Het irrigatievraagstuk ter Oostkust van Sumatra
1907 KI 1 18 24 M.J. Rotteveel Berekening van de kleinste afmetingen van Stuwpijlers
1921 WI 3 96 96 C.C.W.F. le Roux Wegenaanleg in de besstuursafeling Flores
1881 KI 1 42 46 J. S. De nieuwe Missigit Raija in Groot Atjeh
1882 KI 1 79 85 R.A. van Sandick Bijdrage tot de Hydrografie van Indramayou
1919 WI 4 184 184 J.A. van Santwijk De gevangenissen in den volksraad
1934 NI 3 VI-30 41 N.D.R. Schaafsma De door het Proefstation voor Waterzuivering Manggarai in 1933 verrichte onderzoekingen
1930 Wi 6 165 165 N.D.R. Schaafsma Graviteits of tegendrukfilters
1937 NI 1 VI-8 58 N.D.R. Schaafsma De watervoorziening van zwembaden
1932 WI 12 364 364 N.D.R. Schaafsma De sterilisatie van drinkwater met chlooramine te Tangerang
1895 KI 1 59 83 W.H.M Schadee Watervoorziening door toepassing van waterrammen te Poeloe Weh
1937 NI 1 VI-5 55 C.O. Schaeffer Rivierverontreiniging en Afvalwaterzuivering
1924 WI 4 86 86 K.J. Schaffranck De haven van Tandjong-Priok (1)
1924 WI 5 109 109 K.J. Schaffranck De haven van Tandjong-Priok (2)
1881 KI 1 33 37 J.W.C. Schalij Overzicht van eenige proefnemingen omtrent belasting op eene zandmassa
1930 Wi 7 186 186 L.A. Schmid Elektriciteit op op bouwwerken - eisen van uit een veiligheids technisch oogpunt
1930 Wi 11 323 321 L.A. Schmid Toepassing van den electrischen stroom voor de verlichting en bij werkzaamheden op ijzerconstructies, stoomketels, tanks en dergelijke metalen vaten
1932 WI 5 155 155 L.A. Schmidt Overzicht wettelijke voorschriften m.b.t. de veiligheid en gezondheid der werknermers in de fabrieksbedrijven van N.I.
1931 WI 8 282 282 L.A. Schmidt Electrische licht- en krachtinstallaties in vochtige ruimten
1914 KI 2 1 5 Ch.P. Schoemaker Nieuwe fundeeringsmethode tegen grondverzet in de tropen
1924 WI 10 317 317 Rud. Scholz Wetenswaardigheden uit de geschiedenis der gwapend beton industrie
1876 KI 1 1 51 M.J. Schram ** Opnamen en onderzoekingen voor een zeehaven te Batavia
1877 KI 1 1 17 M.J. Schram ** Bijdrage tot de hydrografie van Batavia
1921 WI 10 330 330 J. Schuyleman Wegenplan Pekalongan
1920 WI 3 110 110 Schwellengrebel Assainering vn lage kuststroken
1954 IN 2 I-107 11 R.M. Sediatmo Water and its power
1950 IN 1 II-15 1 R.M. Sedijatma Een nieuw bufferschacht-systeem
1940 NI 4 II-40 23 R.M. Sedijatmo Ontwerp van een gewapend beton aquaduct met een theoretische overspanning van 20 m volgens een nieuw besparend systeem
1941 NI 1 I-8 8 R.M. Sedijtmo Beschouwingen over de hydraulische eigenschappen en de toepassing van vulkanisch zand uit Tawangmangoe
1937 NI 4 II-68 18 J.A. Seesink Clee Berekening van hellende goten met continu verloopende vormen bij verwaarloozing van de luchtabsorbtie
1932 WI 6 169 169 A. Segond van Banchet Beschouwing over verbeteringswerken in rivieren (1)
1932 WI 7 209 209 A. Segond van Banchet Beschouwing over verbeteringswerken in rivieren (2)
1939 NI 6 II-105 39 R.M. Seijatmo Een economischer doorsnedevorm voor gewapend beton aquaducten
1922 WI 8 293 293 P.H.W. Sitsen Drinkwatervoorziening door zuivering van rivierwater
1922 WI 6 209 209 P.H.W. Sitsen Energievernietigers
1926 WI 4 118 118 Sitsen en Louzada Rehbockse storvloeren
1884 KI 1 43 49 L.H. Slinkers De vernieuwing van den Bhim Tal-Dam in Kumaon
1902 KI 1 1 31 L.H.F. Slinkers De bescherming tegen inwatering van steenen kunstwerken
1936 NI 8 VI-137 61 J.E.V.A Slors Waterbeheer op Java
1927 WI 2 34 34 A.L. van der Sluys Is de berekening van een enkelvoudig inwendig statisch onbepaald ijzen spant met behulp eener nulstaaf in het nadeel van de stevigheid der constructie?
1929 Wi 1 9 9 A.L. van der Sluys Veer Vereenvoudiginge van de bepaling der benodigde staafdoorsneden bij een aan weerszijden ingeklemd vakwerkspant
1921 WI 7 229 229 A.L. van der Sluys Veer Proeve eener berekening van een ijzeren gebouw
1928 WI 2 43 43 A.L. van der Sluys Veer Spangen met zwevende steunpunten
1926 WI 1 5 5 A.L. van der Sluys Veer Verschillende methoden ter berekening van den trek in ankers en de grootte van het voetstuk bij excentrisch belaste pilren van ijzeren gebouwen
1926 WI 3 78 78 A.L. van der Sluys Veer Welk materiaal moet worden toegepast voor de ondersteuning van kappen met groote spanningen
1926 WI 3 85 83 A.L. van der Sluys Veer Vakwerkconstructie met behulp van buzen
1926 WI 4 112 112 A.L. van der Sluys Veer Windsnelheid en als gevolg hiervan de grootte van den winddruk op gebouwen in Ned. Indië
1926 WI 4 116 116 A.L. van der Sluys Veer Ijzeren spanten over twee openingen, welke enkelvoudig statisch onbepaald zijn
1926 WI 5 138 138 A.L. van der Sluys Veer Het bepalen van de afmetingen eener voetplaat van een ijzeren pilaar
1926 WI 10 337 337 A.L. van der Sluys Veer Opname van den winddruk werkende op wanden van ijzeren gebouwen
1925 WI 9 291 291 A.L. van der Sluys Veer Vakwerkconstructie met behulp van buizzn
1925 WI 11 317 317 A.L. van der Sluys Veer De berekening van pilaren van een ijzeren gebouw met kraanbaan
1925 WI 12 344 344 A.L. van der Sluys Veer Bevatten de Bouw-en woningverordeningen op groote plaatsen in Ned.-Indie voldoende en gode voorschriften voor het construeren in ijzer?
1931 WI 4 159 159 A.L. van der Sluys Veer De berekening op knik volgens de zg. omega methode
1935 NI 1 VI-1 25 S. Snuyf De levering van water aan den kleinen man naar aanleiding van den verbruiksbegrenzer Nieuwkamp
1937 NI 1 VI-1 51 S. Snuyt Hebben de centrale drinkwatervoorzieningen h.t.l. reeds bewezen den algemeenen gezondheidstoestand ten goede te komen?
1950 IN 4 II-25 21 R.M. Soesilo Kebarojan, naschrift
1920 WI 1 11 15 C.J. Spekelink De oorzaak en het voorkomen van scheuren van stoomketelplaten
1920 WI 4 224 224 C.J. Spekelink De oorzaak en het voorkomen van scheuren van stoomketelplaten
1918 WI 7 262 262 G.J. Spenkelink De oorzaak en het voorkomen van het scheuren van stoomketelplaten
1919 WI 1 2 2 G.J. Spenkelink De oorzaak een het voorkomen van scheuren van stoomketelplaten
1934 NI 10 VI-98 35 J.J.I. Sprenger De kaaimuur van het Deensche type
1881 KI 1 63 67 J. Staal Een en ander over bliksemafleiders
1930 Wi 12 341 341 A.J. van Staalen Rendementsmeting met volumetrische debietmeting bij het waterkrachtwerk Kratjak (west Java)
1932 WI 3 81 81 A.J. van Staalen Over den Miximum Afvoer
1918 WI 7 252 252 G.A.L. Statius Muller Proefnemingen met klei- en kalkpuddels
1918 WI 9 376 376 G.A.L. Statius Muller Niveaulijn en druklijn bij de negatieve stuwkromme
1931 WI 9 305 305 G.A.L. Statius Muller Irrigatie ter oostkust van Sumatra
1881 KI 1 32 36 J.W.C. van Steeden Een electrisch verlichtingstoestel voor gebruik te velde
1929 Wi 9 262 262 W.H. Steenaart Formules voor sluisopeningen en overlaten
1928 WI 4 114 114 W.H. Steenaart Dimensionering van afvoerleidingen en van de daarin noodige kunstwerken in technisch te verbeteren bevloeiingswerken
1928 WI 6 159 159 W.H. Steenaart Bescherming van stuwen tegen onderloopsheid
1928 WI 11 371 371 W.H. Steenaart Formules voor sluisopeningen en overlaten
1937 NI 9 II-121 29 W.H. Steenaart Verplaatsbaar afleesinstrurnent
1938 NI 6 II-77 33 W.H. Steenaart Meetkundige constructie van een diagram voor formules met den factor a wortel (a)
1926 WI 3 86 86 W.H. Steenaart Energie-vernietiging bij overstorten en hellende goten
1926 WI 11 362 362 W.H. Steenaart Heveloverlaten
1926 WI 5 143 143 W.H. Steenaart Energie-vernietiging bij overstorten en hellende goten
1925 WI 10 303 303 W.H. Steenaart Eenergievernietiging bij overstorten en hellende goten
1924 WI 7 227 227 W.H. Steenaart De doorbraak van de aanden afsluitdam van de wadoek gelegen op het particuliere land Bekassi Oost
1919 WI 3 130 130 J.M. Steevensz Het teken ÷
1919 WI 9 425 425 J.M. Steevensz Eenvoudige diagrammen voor het berekenen van vlakke gewapend betonplaten
1918 WI 10 438 438 W.P.S. von Stein Callenfels Iets over de kritische waterdiepte
1935 NI 6 VI-81 50 P.Ph. Steneker Overzicht van met verschillende meetinrichtingen verkregen uitkomsten
1933 WI 11 279 279 O. Stevens Grapho-analystische methodde ter berekening van statisch onbepaalde portaalconstructies met verschuifbare knooppunten
1931 WI 11 378 378 W.K. Steyn Bouw van een hangbrug over de Kroeng Geumpang
1914 WI 1 8 8 A.W.G. Stigter Een en ander over waterbeheer en waterverdeeling
1914 WI 2 39 39 A.W.G. Stigter Een en ander over waterbeheer en waterverdeeling
1914 WI 3 62 62 A.W.G. Stigter Een en ander over waterbeheer en waterverdeeling (3)
1890 KI 1 52 61 J.P. van der Stok De Harmonische analyse der getyden toegepast op waarnemingen in Tjilatjap verricht (1)
1891 KI 1 35 53 J.P. van der Stok Studiën over getijden in den Indischen Archipel (2)
1892 KI 1 1 14 J.P. van der Stok Studiën over getijden in den Indischen Archipel (3 en 4)
1893 KI 1 1 29 J.P. van der Stok Studiën over getijden in den Indischen Archipel (5-6-7-8-9-10-11)
1894 KI 1 1 37 J.P. van der Stok Studiën over getijden in den Indischen Archipel (12-)
1895 KI 1 1 25 J.P. van der Stok Studiën over getijden in de indischen Archipel(13)
1951 IN 5 II-14 1 L.P. de Stoppelaar De betonnen smalspoordwarsligger der Handelsvereniging Amsterdam
1957 IN 4 I-87 9 W.J. Suurmond De havenuitbreiding van Tandjok Priok (met Ong Ping Liang)
1937 NI 3 II-57 29 W Swaan Vullingscoëfficiënt en verdamping bij reservoirs
1939 NI 1 II-27 43 W. Swaan Oude en nieuwe inzichten in de Irrigatieafdeeling Serajoe
1933 WI 7 164 164 W.H. Swaan Waterverdeling in het tertiaire vak
1888 KI 1 17 29 J.M. Sweep Tunnel nabij Gombong op de grens der Residenties Bagelen en Banjoemas
1940 NI 3 II-33 29 H. Tarenskeen Uitstrooming onder een schuif
1924 WI 5 127 127 P. Terlaak Verdamping van vrije wateroppervlakken in Suriname
1924 WI 9 262 262 P. Terlaak Yoestel voor het verdiepen van bestaande waterloopen
1934 NI 11 VI-116 41 K. von Terzaghi De nieuwste onderzoekingen van Prof. K. von Terzaghi over gronddruk (I)
1934 NI 4 VI-48 56 J.H. Thai Larsen Over den indirecten invloed van atmosferischen neerslag op den grondwaterstand in sommige gevallen
1928 WI 6 151 151 J.H. Thai Larsen Een les uit de praktijk
1928 WI 10 331 331 J.H. Thai Larsen Een les uit de praktijk
1920 WI 9 380 380 J.H. Thai Larsen Reorganisatie denkbeelden kritisch beschouwd (zi ook p422)
1919 WI 11 529 529 J.H. Thai Larsen De invloed van bosschen op het regime van rivieren
1909 KI 2 8 16 J.H.A. Thal Larsen Opmerking over den contractie-coëfficiënt voor sluisopeningen en syphons
1923 WI 11 301 301 J.H. Thal Larsen Doel en betekenis van den strekdam in de monding der Kali Tjokrojasan
1921 WI 12 402 402 N.L. Thiele Watervang te Pamajaran
1935 NI 3 VI-39 43 Jac. P. Thijsse jr. De Bandoengsche waterleiding in het algemeen en de ontkoolzuringsinstallaties in het bijzonder
1948 IN 1 II-1 13 Jac. P. Thijsse Jr. Stadsplanwerk 1941-1948
1949 IN 3 II-15 17 Jac. P. Thijsse Jr. Gewijzigde Grondslagen voor net Stadsplanwerk in Indonesië
1950 IN 4 II-25 11 Jac. P. Thijsse Jr. Stedeibouwkundige beschouwingen over het te bouwen huisvestingcentrum bij Kebajoran
1908 KI 2 8 15 W.J. Tjassens-Keijser Historisch overzicht van de uitbreiding der Algemeene Werkplaatsen te Bandoeng
1908 KI 2 19 39 H. van Tongeren Berekening der wapening, aan te brengen in de omwanding van tot opbewaring van vloeistoffen dienende cement-ijzeren reservoirs met cirkelvormige doorsnede
1907 KI 1 2 8 J.D. Tours Het Kabelschip Telegraaf.
1941 NI 3 II-23 19 R.W. Trense Eenige theoretische beschouwingen betreffende het slibvervoer in stroomend water
1878 KI 1 1 17 K.G. Triebart Ontwerp van eene Normaal-Contractie voor Stalen bruggen, van 12 m
1893 KI 1 85 113 J.K.E. Triebart Toestel voor het automatisch opnemen en in teekening brengen van terreinen
1877 KI 1 73 89 J.K.E. Triebart ** Torpedo stuurtoestel
1951 IN 1 I-13 13 J.L. Unger Enkele gedachten over landaanwinning door middel van gecontroleerde aanslibbing
1935 NI 6 VI-86 55 A.E.J. Ungerer De herstelling van liet aquaduct Moeroeng
1888 KI 1 34 46 C.J. van Vaasen De hervorming van het reizigerstarief op de Hongaarsche Staatsspoorwegen
1935 NI 2 VI-8 63 F.M. van Veen De reservoirdam Gembong
1940 NI 6 II-75 15 F.M. van Veen Automatische stuwkleppen
1931 WI 6 211 211 F.M. van Veen Verlag betreffende het chloor-onderzoek in de vlakte van Kedoeng-Semat (regentschap Japara)
1940 NI 5 II-57 24 H. Veer De admiraal Ferwerdabrug (met D.J. Schaap en Tj. Schotema)
1938 NI 6 II-79 35 W.L. van der Vegt De constructie van de aardebaan en de fundeering voor wegen
1919 WI 6 272 272 W.C. van der Velde De groei van het Indisch Bouwdepartement
1877 KI 1 65 81 J. van Velzen ** De ijzeren brug over de Kediri-rivier
1928 WI 9 287 287 L.J.C. de Ven De tijdstudie op het gebied van den civiel-ingenieur in Indië
1883 KI 1 144 127 J. Verdam Cementoven te Menado
1935 NI 10 VI-123 91 J. Verlinden Drukverlies in duikers
1957 IN 1 9 9 N.W.M. Vermeulen Bouw nieuwe oliesteiger te Pladju
1939 NI 8 II-33 33 A.M Verschool Enkele toepassingen van het gebruik van asfalt bij waterbouwkundige werken
1934 NI 8 VI-88 47 A.M. Verschoor Intensiveering van den landbouw, en irrigatietaak
1934 NI 4 VI-56 28 A.M. Verschoor De herstellingen van de stuw Kaliwadas
1938 NI 4 II-33 27 A.M. Verschoor Kolkvorming achter stuwdammen (met J. Verlinden)
1925 WI 2 37 37 J. Versluijs Over het gebruik van aluminiumsulfaat bij de watervoorziening in Soerabaja
1925 WI 4 104 104 J. Versluijs Bezoek aan eenige filterinstallaties in Parijs en omgeving
1925 WI 5 125 125 J. Versluijs Eenige feiten uit de geschiedenis der chloorbehandeling van drinkwater
1925 WI 7 234 234 J. Versluijs Het onderzoek van vrij chloor met hexareagens van Le Roy
1925 WI 9 297 297 J. Versluijs De formule van Wegmann en Aeryns voor stroming van water door nieuwe gietijzeren buizen
1924 WI 2 31 31 J. Versluijs Het doseeren en oplossen van chemicalien in het pompstation Ngagel te Soerabaja
1924 WI 10 312 312 J. Versluijs Voorbeeld van de berekening der verdubbeling eener buisleiding
1924 WI 11 330 330 J. Versluijs Vevanging van een pompstation door eene nevenleiding
1922 WI 8 297 297 J. Versluys Het nut van dubble buisleidingen
1922 WI 9 323 323 J. Versluys de vereischte diepte van bond- en ontlastingsreservoirs
1922 WI 11 407 407 J. Versluys Over het teveel aanwijzen van watermeters
1926 WI 1 1 1 J Versluys Grondwaterwinning door diepe putten
1926 WI 2 54 53 J. Versluys Beweging van water in zand en klei
1923 WI 6 157 157 J. Versluys De dosering van chloor bij de sterilisatie van drinkwater
1922 WI 1 8 8 J. Versluys Het metervraagstuk voor de waterleidingen in Nederlandsch-Indië
1922 WI 2 34 34 J. Versluys De waarde der bereekeningen betreffende artesisch water
1939 NI 4 II-99 61 H.M. Verweij Het berekenen van den maximum-afvoer van stroomgebieden met een oppervlak van 0 - 100 km2
1940 NI 4 II-50 36 H.M. Verweij De waterrechten op bronnen en waterloopen in de Gouvernementslanden op Java en Madoera
1941 NI 9 II-79 17 H.M. Verweij De grootte der eindvakken van bevloeiing in verband met de opvoering van de landbouwproductie
1927 WI 5 77 77 H.M. Verwey Eenige beschouwingen ove pompvergunningen en pompstations
1930 Wi 4 102 102 A.L. Verwoerd Ontwerp van een module venturimeter inlaatsluis met groot meetbereik
1929 Wi 10 285 285 A.L. Verwoerd Venturimeters voor secundaire aftapsluizen(1)
1929 Wi 11 354 353 A.L. Verwoerd Venturimeters voor secundaire aftapsluizen(2)
1937 NI 6 II-90 27 A.L. Verwoerd Overzicht van de totstandkoming van het Algemeen plan Oost-Semarang
1941 NI 7 II-65 13 A.L. Verwoerd Capaciteitsbepaling van volkomen en onvolkomen overlaten met afgeronde kruinen
1931 WI 9 313 313 A.L. Verwoerd Een eenvoudig berekenigswijze voor leidingen en waterlopen
1930 Wi 8 208 208 H. Vlugter Het provinciaal Waterbouwkundig laboratorium in Semarang
1930 Wi 8 217 217 H. Vlugter Beschouwingen over afvoerco&eum;fficiënten
1930 Wi 10 287 287 H. Vlugter Nieuw type aftap- tevens meetinrichting
1940 NI 6 II-84 24 H. Vlugter Over zelfwerkende peilregelaars bij den Waterstaat in Nederlandsch-Indië
1940 NI 7 II-95 15 H. Vlugter Waterstaatswerken in de vlakte van Zuid-Toeloengagoeng
1940 NI 8 II-132 32 H. Vlugter Waterstaatswerken in de vlakte van Zuid-Toeloengagoeng
1940 NI 12 II-165 15 H. Vlugter Over proeven met hevels zoowel bij modellen als in de practijk
1941 NI 3 I-39 3 H. Vlugter Het transport van vaste stoffen door stroomend water
1941 NI 9 II-82 20 H. Vlugter 12,5 jaar hydrodynamisch onderzoek aan watrloopkundige modellen in Ned.-Indië en hydraulisch research-werk in het algemeen
1946 IN 1 II-4 14 H. Vlugter Onderzoekingen van het departement van Waterstaat en Wederopbouw
1933 WI 12 317 317 H. Vlugter De bandjiroverlaat van het reservoir Pendjalin
1932 WI 4 107 107 H. Vlugter De onvolkomen overlaat
1932 WI 11 327 327 H. Vlugter Verbeteringen aan den inlaat der Manggishoofdleiding
1922 WI 6 213 212 L. de Vogel Voorbeelden van slecht aannemerswerk
1907 KI 1 8 12 W.G.I. Vogelpoel Het Drijvend Droogdok en de Sleephelling van de Droogdok-Maatschappij Tandjong Priok
1907 KI 1 10 14 W.G.I. Vogelpoel Sleephelling der Droogdok-Maatschappij te Tandjong
1887 KI 1 24 28 J.G.H. de Voogt Proeven met eene bijzondere inrichting van een overwulfden panoven
1887 KI 1 28 32 J.G.H. de Voogt Proeven met zink tot wering van ketelsteen
1892 KI 1 27 41 J.G.H. de Voogt Toepassing van de Monier-constructie voor een gewelf te Malang
1922 WI 11 404 404 J.C. Voorduin De spuiwerken van een hoofdkanaal
1899 KI 1 1 23 J.C.H. Voorduin Over den vorm en de afmetingen van plaatijzeren aquaducten
1904 KI 1 5 9 J.C. Voorduin Bepaling van de coefficienten in de Manning formule
1919 WI 4 164 164 D. Vooren Het voorkomen en herstellen van afschuivingen
1933 WI 8 185 185 H.W. van der Voort Economie van de Ned.-Indische havens
1920 WI 1 18 18 J.A. van Voorthuis Over de assaineering van den Sinabang
1930 Wi 3 56 56 H.C.P. de Vos Onderzoekingen ter bepaling van den vorm van verweekingslijn in aanden dammen
1929 Wi 11 335 335 P.W. de Vos Eenige beschouwingen ontrent de verweekingslijn in aarden dammen
1925 WI 7 207 207 H.C.P. de Vos Transport van vaste stoffen door stroomend water
1933 WI 10 251 251 H.C.P. de Vos Het stroomen van water door aanden dammen en de bodem daaronder
1922 WI 8 282 282 C.G.J. Vreedenburgh Over de harmonische schomelingen (seiches) in enkele grote meren
1929 Wi 2 59 59 C.G.J. Vreedenburgh Ove de grafische berekening van statisch onbepaalde liggers en portaalsystemen met niet verschuifbare knooppunten
1935 NI 11 VI-140 64 C.G.J. Vreedenburgh Over de stationnaire waterbeweging door grond met homogeen-anisotropische doorlaatbaarheid
1929 Wi 5 140 140 C.G.J. Vreedenburgh Over de tangentiele buigspanningen in groote drukbuizen ten gevolge vn waterbelasting en eigen gewicht
1936 NI 6 VI-81 41 C.G.J. Vreedenburgh Over grondwaterstroomen en het onderzoek hunner stroomingsheelden met behulp der electrische methode
1921 WI 8 256 256 C.G.J. Vreedenburgh De waterstoot in buisleidingen bij lineaire snelheidsveranderingen
1936 NI 9 VI-158 48 C.G.J. Vreedenburgh De vergelijkingen van Lagrange der hydromechanica in parametervorm
1936 NI 10 VI-167 51 C.G.J. Vreedenburgh Cavitatieverschijnselen bij waterstroomingen
1937 NI 1 I-2 2 C.G.J. Vreedenburgh Een stroomfunctie voor de centrische breedteverandering eener vlakke strooming
1937 NI 2 II-26 9 C.G.J. Vreedenburgh Beschouwingen over axiaal-symmetrische potentiaalstroomingen
1937 NI 4 II-65 15 C.G.J. Vreedenburgh Bepaling van den doorlaatcoëfficiënt van grond uit de verticale capillaire opstijging
1937 NI 8 II-111 52 C.G.J. Vreedenburgh De parallelstrooming door grond bestaande uit evenwijdige regelmatig afwisselende lagen van verschillende dikte en doorlaatbaarheid
1937 NI 12 II-163 35 C.G.J. Vreedenburgh De parabolische potentiaalstrooming in aarden dammen.
1920 WI 4 138 138 C.G.J. Vreedenburgh Bijdrage tot de berekening van ontvangbakken
1938 NI 7 I-50 11 C.G.J. Vreedenburgh Niet-cirkelvormige buizen onder inwendigen gelijkvormigen overdruk
1938 NI 8 I-74 14 C.G.J. Vreedenburgh Het phreatisch randwaardeprobleem
1927 WI 12 383 383 C.G.J. Vreedenburgh Eenige beschouwingen over den gyroscoop en zijne toepassing in de techniek
1939 NI 1 I-205 2 C.G.J. Vreedenburgh De hodografische afbeelding als hulpmiddel bij de oplossing van het phreatisch randwaardeprobleem
1939 NI 2 I-17 8 C.G.J. Vreedenburgh De hodografische afbeelding als hulpmiddel bij de oplossing van het phreatisch randwaardeprobleem (2)
1939 NI 3 I-47 13 C.G.J. Vreedenburgh De hodografische afbeelding als hulpmiddel bij de oplossing van het phreatisch randwaardeprobleem (3)
1926 WI 7 255 255 C.G.J. Vreedenburgh De temperatuurfout in onze hydraulicaformules
1919 WI 11 520 520 C.G.J. Vreedenburgh Bepaling der niveau-veranderingen in een reservoir van een waterkrachtwerk
1924 WI 9 253 253 C.G.J. Vreedenburgh Beschouwingen over de dezponentsieele formule van Gauckler-Manning voor de berekening van buisleidingen en open kanalen
1933 WI 8 181 181 C.G.J. Vreedenburgh Opmerking over de breukhypothesen met den specifieken vormveranderingsarbeid als criterium
1955 IN 1 II-1 3 C.G.J. Vreedenburgh Over de krachtsverdeling in de wand van een cylindervormig waterreservoir met constante wanddikte,
1931 WI 7 247 247 C.G.J. Vreedenburgh Berekeningen der spanningen in den wand van vlak belaste buisleidingen
1923 WI 5 135 135 C.G.J. Vreeedenburg Over eenige recente toepassingen der chemische debiet-meetmethode
1878 KI 1 36 52 IJ. Vrendenberg Verhandeling over waterwegen
1879 KI 1 5 19 IJ. Vrendenberg Verhandeling over Waterwegen en waterleidingen
1881 KI 1 38 42 IJ. Vrendenberg Kanaalsleepboot langs een kabel bewogen
1881 KI 1 44 48 H.R. de Vries IJsfabricatie
1882 KI 1 23 29 H.R. de Vries Iets over Japansche steenen
1882 KI 1 26 32 H.R. de Vries Gandy's Katoenen drijfriemen
1882 KI 1 75 81 H.R. de Vries McAdam en het maken van wegen
1901 KI 1 1 45 L.H.F. Wackers Proef eener methodische berekening van drukwaterleidingen voor militaire etablissementen
1924 WI 5 115 115 F. Wassing Het wegenvraagstuk voor gemeenten
1936 NI 11 VI-183 35 J.P. der Weduwen Beschouwingen over een 9-tal formules van den vorm U = f ( eta, R, i) voor de berekening van kunstmatige en natuurlijke waterloopen (1)
1936 NI 12 VI-211 25 J.P. der Weduwen Beschouwingen over een 9-tal formules van den vorm U = f ( eta, R, i) voor de berekening van kunstmatige en natuurlijke waterloopen (2)
1937 NI 10 II-135 47 J.P. der Weduwen Het berekenen van den maximum afvoer van stroomgebieden met een oppervlak van 0-100 km2
1918 WI 1 18 18 C.W. Weijs De waterleiding voor Batavia
1936 NI 2 VI-17 47 J.H. van Weitzenburg Waterbeheer en Waterschappen: Statistische gegevens en eenige kritische beschouwingen omtrent invoering van bevloeiingscorporaties op Java
1921 WI 4 115 115 O. Werner Sörensen Irrigatie in Zuid-Bali
1921 WI 2 48 48 W. van Wessem Heet pompstation van de drinkwaterleiding van Pasoeroenan
1925 WI 5 117 117 J.F.P. Westerloo Een niuew type hydro-automaat voor irrigatie en andere doelienden
1957 IN 3 I-62 14 Th.L.J. von Wiederhold Verbetering der bandjir-afvoeren van het Meratus-gebergte in Z.O. Kalimantan
1921 WI 2 34 34 H.H. van Wijk Springstoffen
1935 NI 3 VI-29 33 P.J.A. Wijn De economie der Tanggoel-Bondojoedowerken
1939 NI 4 II-64 23 P.J.A. Wijn De Serajoe-bevloeiingswerken (met W.J. van Blommestein)
1922 WI 2 38 38 P.J.A. Wijn De spuiwerken van een hoofdkanaal
1918 WI 4 144 144 D. Willebrand Een nieuw koffie-etablissement in het Djembersche
1938 NI 3 II-30 26 P.J. Willekes-Macdonald Commentaar op het koningpleinplan
1924 WI 5 120 120 J.Ch. de Willigien Over het probleem van zuivering van oppervlaktewater voor drinkwatervoorzieningen
1929 Wi 3 78 78 H. Wirix De noodzakelijkheid van uniforme verkeerstellingen in Ned. Indië
1923 WI 7 195 195 H. Wirix Uitvoering van werken met groo-aannemers in Nederlansch-Indië
1932 WI 10 308 308 H. Wirix Het wegenvraagstuk in Ned-Indië en de wegen van de provincie midden Java
1921 WI 3 86 86 M. de Wolff De wegen in de Preanger
1920 WI 8 342 342 M. de Wolff Het wegenvraastuk in het gewest Preanger-Regentschappen
1920 WI 12 478 478 M. de Wolff Nota betreffende de noodzakelijke verhogen van het voor wegenonderhoud in het gewest Preanger beschikbare bedrag
1897 KI 1 30 72 I. Wouters Over de aanleg van hellende goten in irrigatieleidingen
1924 WI 12 343 343 J. Zorn Over de berekening der drukverliezen in bochtstukken