Buitenland

Lijst van publicaties over projecten in het buitenland


Nederlandse waterbouwkundigen hebben ook veel in het buitenland gewerkt. Maar door met name de aannemers is daar in het verleden weinig over gepubliceerd. Er zijn wel veel publicaties van historici hierover, maar aangezien dit Trésor de focus heeft op scans van originele publicaties, zijn er maar een beperkt aantal aan het buitenland gerelateerde publicaties. Een lijst van deze publicaties vindt u hieronder. U kunt deze studies ook op een kaart weergeven.

Werk in de koloniën

In de Nederlandse koloniën, met name in Nederlands Indië, is veel werk gedaan door waterbouwers. Veel van hun werk is gepubliceerd in locale tijdschriften, met name:
naam tijdschrift jaren bron van de scans lijst waterbouwartikelen
Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Afdeeling Nederlandsch-Indië (1875-1914) ColonalArchitecture alle redactionele artikelen gesorteerd op auteursnaam
De Waterstaats-Ingenieur (1915-1933) scans van Google alle redactionele artikelen gesorteerd op auteursnaam
De Ingenieur in Nederlandsch-Indië (1934-1942) ColonalArchitecture alle waterbouwkundige artikelen gesorteerd op auteursnaam
De Ingenieur in Indoniesië (1948-1957) ColonalArchitecture alle waterbouwkundige artikelen gesorteerd op auteursnaam
Een lijst van alle publicaties gestorteerd op auteursnaam is hier beschikbaar.

Opmerking:

Overige publicaties in dit Trésor over buitenlandse projecten

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering):
  • TU Delft
  • Bibliotheek elders
  • Nationaal Archief
link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1630 Vermuyden Sir Cornelius Vermuyden′s agreement with King Charles for draining Hatfield Chace (published 1794) droogmakerij D. Boys, Doncaster
1632 Vermuyden A general plott and description of the fenns and other grounds with in the Isle of Ely: and de counties of Lincolne, Northampton droogmakerij Kaart van Hondius en Vermuyden
1696 MeijerCJ Nvovi ritrovamenti : divisi in dve parti con tre? tauole in lingua Latina, Francese & Ollandese rivieren Komarek, Joannes Jacobus Rome (exemplaar UB Leiden)
1820 Moll Berigt omtrent de werken te Plymouth met de duikelaarsklok uitgevoerd kademuren Uit: Alg. Konst- en letterb., via KB
1824 Moll Eenig berigt aangaande den onderaardschen weg, welke onder het bed van den Theems zal gegraven worden tunnels Overdr. uit: Alg. Konst- en Letterbode, no. 45 en 46 (1824)
1852 KeurenaerJA Over de bouwmiddelen en wijze van uitvoering bij de geniewerken, welke in de de vallei van Ambarawa op Java worden aangelegd,.. J&H van Langenhuysen
1858 ConradJr Over de doorgraving der landengte van Suez Suezkanaal Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen - C.G. van der Post, Amsterdam
1859 ConradJr Reizen naar de landengte van Suez, Egypte, het Heilige Land Suezkanaal Martinus Nijhof, 's-Gravenhage
1883 Cohen StuartAC De opportuniteit eener concessie voor de exploitatie der haven te Tandjong Priok in verband met de omtrent het scheepvaartkanaal gerezen quaesties havens Batavia, Ovilvie
1891 TuteinNolthenius Hollandsche dijken op Franschen grondslag droogmakerijen De Gids. Jaargang 55(1891)
1899 deRijke Verbetering van de Woosung en Hwangpu rivier rivierwerken Verhandelingen van het tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (Dit is niet "De Ingenieur"
1900 deRijke Banjirs en vloeden in Japan rivierwerken De Ingenieur, nr 36, p 544
1907 Lely Stroomsnelheden in een open Panamakanaal. Panamakanaal kanalen lezing van 30 maart 19078
1915 vMourik De Werken van het Yeso-meer waterkracht De Ingenieur jrg 30, 1915, no 5, 30-01-1915
1921 Nijhoff Verslag van een bezoek gebracht aan eenige belangrijke beweegbare stuwen in Zwitserland Maasnormalisatie rivierwerken Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 17
1924 Lely Note sur les variations de la plage sous-marine de Port-Said, a l'ouest de la jetée ouest Suezkanaal
1925 Lely Notes de Mr. C. Lely, membre du Commission Consultaire Internationale du Canal de Suez Suezkanaal
1930 Cohen StuartHGC De vaarwaters naar Soerabaja baggerwerk De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 45, 1930, no 3, 17-01-1930 [Bijlage]
1934 vVeen De haven van Liverpool havens BER019 (samenvatting)
1936 vVeen Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust (oude benaming van "Het Kanaal" is "De Hoofden") morfologie Dissertatie Utrecht,gepubliceerd door Rijkswaterstaat; Ook nota BER029 (samenvatting)
1937 Tesch De jongste onderzoekingen in het Nauw van Calais en langs de Nederlandse kust in het T.A.G. BER029a2 (samenvatting)
1937 vVeen Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid van de Nederlandsche kust (samenvatting proefschrift) De Ingenieur, (52) nr 4, 22-1-1937
1938 Dronkers Berekening der getijbeweging in de Moesi-delta BER051 (samenvatting
1939 Cohen StuartHGC De vaarwaters van Surabaya De Ingenieur in Nederlands Indië
1946 vVeen De West-Duitse kanalen kanalen BER168 (samenvatting)
1947 vVeen Estimates of tidal currents in The Panama Canal Zone Panamakanaal getijberekening in archief NA nr 123, is overdruk van artikel zonder duidelijke bron
1951 vVeen Correspondentie met dr. Dechend over de bodemdaling van Helgoland in Duitsland in archief NA nr 119
1952 Verslag van een studiereis naar de landaanwinningswerken langs de westkust van Sleeswijk-Holstein en Jutland landaanwinning Collectie van Veen-Stroband bij Nationaal Archief
1956 vVeen The Thyborøn project estuaria Ingeniøren 11-8-1956
1957 Ringma advies kustverdediging Sylt zandige kust Nota van Arrondissement Nordzeekanaal
1961 Morra Voorlopig resultaat van het onderzoek naar de waterbeweging in de Musi Getijberekening rapport van de waterloopkundige afdeling,op verzoek van BPM