Virtual Knowledge Centre - Water


Rapporten Rijkswaterstaat DBW-RIZA

Rijkinstituut voor de Zuivering van Afvalwater, Dienst Binnenwateren, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwater

Home About Disclaimer Terug naar RWS overzicht  


Veel rapporten van deze elkaar opvolgende diensten zijn online beschikbaar via de Hydrotheek.

1977-01
Alfrink, B.J. Een vereenvoudigd lange termijn waterkwaliteits model voor de Noordzee
1986-08 86.019 Adriaanse, M. De ruwheid van de Bergsche Maas bij hoge afvoeren

87.068X Adriaanse, M. Bodemsamenstelling en hydraulische ruwheid Merweden
1987-01
Steenkamp, B.P.C. Beschrijving zandtransportmeter "Dordrecht"
1988-01 88.003 Brilhuis, R. Enkele hydraulische en morfologische parameters van de Nederlandse Rijtakken
1988-06 88.022 Steenkamp, B.P.C. Proeven met de bodemtransportmeter "Dordrecht"in de zandgoot van het waterloopkundig laboratorium "De Voorst"in maart 1988
1993-09
93.066X
Verbeek, H., Cornelisse, J.
Slib rond stortlocatie Cromstrijen: veldmeting september 1992
1994-06
94.044
Verbeek, H. Jansen, B., Zetten, J. van
Erosiebepalingen in het Haringvliet tijdens hoge afvoer (december 1993) (isbn 9036903645)
1994
94-051
Bol, R.
Een snufje zout !  verslag van de metingen naar zoutindringing via de Haringvlietsluizen in het kader van de praktijkproef visintrek