Virtual Knowledge Centre - Water


     Rapporten Rijkswaterstaat

Directie Waterhuishouding en Waterbeweging

Home · About · Disclaimer · Terug naar RWS overzichtStormvloerapporten - fysische afdeling - waterhuishouding - district ZO - district ZW- district Kust & Zee


Algemeen overzicht

Er is een overzicht (nota GWBX-86.003) van alle door de directie Waterhuishouding en Waterbeweging uitgegeven nota's en notities in de periode 1959-1985

nr auteur titel
39 Malde, J.W. van der kwantitatieve analyse van rivierafvoeren

Stormvloedrapporten

periode 1877 - heden

Rapporten fysische afdeling

wwfa 7702
A preliminary investigation into the possibility of erosion in the area of the Flemish banks (Gossé)
wwfa 8004
Correlation-function techniques: an analysis of their performance and capabilities (R.A. Pasmanter)
wwfa 8005
Waterbeweging en menging in het zuidelijk gedeelte van de Noordzee - eindverslag MLTP-4
0781FA (1981?)
Quasisynoptische saliniteitsmetingen in de zuidelijke Noordzee (Oostzijde)  (J.M. Suijlen)
wwfa 8402
Reststromen en resttransport in modelberekeningen (G.C. van Dam)
wwfa 8507

Deeltjesmodellen (tweedimensionaal horizontaal) (G.C. van Dam)
Rapporten afdeling waterhuishouding

wwwh 8212
Grenspeilen 1981.0 bepaling van nieuwe grenspeilen voor de kuststations (J.G. de Ronde)Rapporten district Zuid-Oost

wwzo 8318

Hydraulische weerstand zomerbed Bovenrijk, Waal en Bovenmerwede (A. van Urk)Rapporten district Zuid-West

wwzw 84xx

Meting nerenpatroon Ketelhaven
1984

De Moving-Boat Methode: Debietmeting met een varende boot (Van Beek et. al)
Rapporten district Kust en Zee

wwkz-75-V.002 Resultaten van het vooroeveronderzoek lans de Zeeuwse Stromen (Wilderom)
wwkz-80-H.258
Gevoeligheidsonderzoek berekening inhoudsveranderingen kustedeelte Noord-Holland (km 10.540 - km 13.600) nabij Callantsoog (P. v.d. Molen)
wwkz-81-S.005
Overschrijdingsfrequenties van de golfhoogte H1/3 van kustmeestations en Ha-I (onderlinge vergelijking 1963-1980) (W.R. Abels)
wwkz-81-V.007
Statistisch onderzoek naar de relatie tussen veekmerkhoogten en het bezwijken van dijken
wwkz-81-V.014
Veiligheid kust Delfland (N. Bakker)
wwkz-82-G.001
Ontwikkeling zuigvak baggerproef 1974 (L. Tafeiëff)
wwkz-82-H.212
Concentratie metingen Partech troebelheidsmeter
wwkz-83-G.007
Measurements of wind wave kinematics
wwkz-83-G.218
Golfhoogte-waterstandrelaties t.p.v. de NAP-20 m lijn langs de Nederlandse kust
wwkz-83-V.361
Criteria fotovlucht ten behoeve van golfpatroon mondingsgebied Westerschelde
wwkz-84-H.003
De veiligheid van de duinen bij Callantsoog in 1983 (vd Duin Rakhorst)
wwkz-84-H.233
De veiligheid van de duinen bij Callantsoog en de benodigde suppletiehoeveelheid (Rakhorst)
wwkz-84-G.004
Snelheidsrandvoorwaarden van een wiskundig getijmodel van de zuidelijke Noordzee
wwkz-84-V.002
Trekproeven op glooiingsconstructies in de Oosterschelde
wwkz-84-G.006
Een getijmodel van de Noordzee gebaseerd op de Jonsdap-1976 meting
wwkz-84-S.013
Kinematics and directionality of waves in the surf zone (J. van Heteren and M.J.F. Stive)
wwkz-84-V.026
Analyse van deltagootproeven en classificatie van Oosterscheldedijken t.a.v. geconcentreerde golfaanval
wwkz-84-H.233
De veiligheid van de duinen bij Callantsoog en de benodigde suppletiehoeveelheid (H.D. Rakhorst)
wwkz-84.V.253
Berekening van golfhoogten langs de teen van de Oosterscheldedijken onder superstormomstandigheden bij verschillende streefpeilen
wwkz-85-V.016
De werking van strandhoofden langs de Zeeuwschvlaamse kust
wwkz-85-V.020
Geulen Spijkergatplaat
wwkz-86-G.004
Advies inzake de relatie tussen lozingsgebied en verspreiding van "afvalzuren" uit de titaandioxydeproduktie


- dit rapport staat niet in de Hydro-repository van de TU Delft, maar wordt gedownload van scribd.com