Virtual Knowledge Centre - Water


     Rapporten Directie Noordzee

Home About Disclaimer Terug naar RWS overzicht  


1977
Alfrink, B.J. Vereenvoudigd lange termijn waterkwaliteitsmodel voor de Noordzee
1980-11 NZ-N-80.58(s) Kleef, E.A. van Onderzoek naar de verplaatsing van zandgolven nabij het lichteiland Goeree
1981-07 NZ-N-81.25(s) Jansen, S.E.A. Analyse van het gedrag van zandgolven in een baggerproefvak
1981-07 NZ-N-81.26(s) Jansen, S.E.A. Enige beschouwigen ten aanzien van het gedrag van zandgolven in het proefgebied Goeee in relatie tot extreme getijcondities
1983-01 NZ-N-83.05 Redeker, F.R., Kollen, J. De vorm en vormverandering van een onderwater-zanddam in de Noordzee nabij Hoek van Holland loodrecht op de getijstroom
1983-01 NZ-N-84.07(s) Redeker, F.R., Kollen, J. De vorm en vormverandering van zandgolven en megaribbels in proefgebied Goeree
1986-07 NZ-N-86.16 Alphen, J.S.L.J. van, Damoiseaux, M.A. Geomorfologische kaart van de Nederlandse kustwateren, 1:15000
1992-05-14
Kamphuis, J.E. Mariene Milieumetingen: Evaluatie uitgevoerde metingen 1991
1993

Alphen, J. van, Modelijk, R.
Beleidsplan voordelta