Virtual Knowledge Centre - Water


     Rapporten Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland


Home · About · Disclaimer · Terug naar RWS overzicht  


1988-06 Rakhorst, H.D. Voorspelling ligging kustlijn Friese waddeneilanden ANW-88.16
1989-01-01 Rakhorst, H.D. De kust van Noord-Holland en Texel: ontwikkeling en voorspelling: Beschrijving methoden en resultaten, fase 2 88.ANP.014
1993-07 Rakhorst, H.D. Evaluatie suppleties Noord-Holland en Texel - tekst  - bijlagen NH93.ANV002
1999-08-31 Van Hamel, S.; Kiezebrink, M. Visie Noord-Hollandse kust: Intern afwegingskader en inbreng voor de regionale kustdiscussie rapport RWS Noord Holland
2003 Koomans, R. Sedimenten in het Molengat Medusa rapport
2005-06-24 Van Katwijk, M.M. Dynamiek van zeegrasvelden in de Waddenzee en aanbevelingen voor het beheer Notitie RWS Noord Holland
2011-01-02 Anonymus, A. Oplevering risicodossier Memo van DHN en IV-infra aan Rijkswaterstaat
2011-09-08 Visser, M.; Vreman, C. Klant Eisen Specificatie: Zeetoegang IJmond rapport WPPoC-20110315-MVI-01
2011-09-26 Van Sloten, J.J.; Langedijk, W.P.J. Zeetoegang IJmond: Planstudie Nieuwe Zeeslsuis fase 1, subvariantennota memo WPPoC-20110818-CVR-01
2011-10-12 Van Banning, G.; Adema, J.; Lipari, G. Zoutindringing sluizen IJmuiden: Effect nieuwe sluis op Noordzeekanaal rapport C03041.002769.001
2011-11-23 Göttgens, E.J.E.; Van der Waal, R.J.; Visser, L.J.; Roos, I.; Benayad, K.; Van Slobbe, B.T.M.; Nooij, R.; Groenendijk, A.H.; Persoon, E. Zeetoegang IJmond Rapport 25A-001-01
2011-11-30 Van den Brandhof, W. Zeetoegang IJmond: Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven rapport van AVG Geoconsult Heijen BV
2011-12-13 Vreman, C.; Brasser, E. Toelichting bij planning bouwfasering Variant 2 (70m breedte) Memo WPPoC-2011213-CVR-01
2011-12-14 Brasser, E.A. Probleemanalyse en Uitgangspunten Milieutoets en Maatschappelijke Kostenbatenanalyse: Planstudie Nieuwe Zeesluis IJmuiden rapport WPPROB-20110503-EBR-01
2012-01-01 Jutte, J.B. Zeetoegang IJmond: Planstudie Nieuwe Zeesluis fase 1, Duurzame en innovatieve sluis Rapport MD-AF20112461 van DHV en IV-infra voor Rijkswaterstaat Noord Holland
2012-01-07 Vreman, C. Zeetoegang IJmond: Planstudie Nieuwe Zeesluis fase 1, Proof of Concept DHV rapport WPEI-20120103-MVB-01 voor Rijkswaterstaat Noord-Holland
2012-01-16 Verkerk, F.S.H. Challenging wind and waves: Proof of concept nieuwe sluis IJmuiden, real time simulaties middensluis Marin rapport 25094-2-MSCN-rev3
2012-02-01 Brasser, E.A. Zeetoegang IJmond: Planstudie Nieuwe Zeesluis fase 1, Ontwerpnota variant 1 en variant 2 DHV rapport WPPoC-20111213-JSL-01
2012-02-16 Rienstra, S.; Meulendijk-de Mol, P.; Van Zwet, E. Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA): Planstudie Nieuwe Zeesluis IJmuiden, fase 1 rapport WPMKBA-20120216-SRI-02 van DHV -IV-infra
2012-03-02 Boeyinga, J. Zeetoegang IJmond: Planstudie Nieuwe zeesluis fase 1,Probleemanalyse & uitgangspunten, Milieutoets & MKBA - Rapport actualisatie vlootsamenstelling en capaciteitsmodel rapport WPPROB-201100902-JBO-01 van DHV en IV-infra
2012-03-12 Brasser, E.A. Proof of Concept: Planstudie Nieuwe Zeesluis IJmuiden, fase 1 rapport WPPoC-20111215-EBR-01 van DHV en IV-infra voor Rijkswaterstaat Noord Holland
2012-04-01 Melissen, C.; Eijssen, P.; Teeuwisse, S. Mileutoets: Planstudie nieuwe zeesluis IJmuiden rapport WPKIL-20111128-CME001 van DHV
2012-05-21 Boetzelaer, M.; Komp, E.; Eijssen, P.; Rienstra, S.; Van der Wiel, W. Eindrapport Nieuwe Zeesluis IJmuiden rapport WPEI-20120103-MVB-01