Virtual Knowledge Centre - Water


Rapporten Rijkswaterstaat - DVK / AVV /  DVS

Dienst Verkeerskunde - Adviesdienst Verkeer & Vervoer - Dienst Verkeer & Scheepvaart

Home About Disclaimer Terug naar RWS overzicht


De dienst Verkeerskunde, de Adviesdiens Verkeer- en Vervoer en de Dienst Verkeer en Scheepvaart zijn opvolgende specialistische diensten van Rijkswaterstaat, die zich naast het wegverkeer ook intensief met het scheepvaartverkeer bezighouden.

Rapporten DVK


1991-04-01 S92.044.1
Nautische randvoorwaarden oeververbindingen te Zwolle over het Zwartewater

Rapporten AVV

De Poolse Binnenvaart Filarski, R.; Brolsma, J.U. 1992-07-01 uuid:96b8fbea-c206-4b8f-b3ed-784b8ad77783


Rapporten DVS

Classificatie binnenvaartvloot Westdijk, C.V.J. 2009-08-04 uuid:992c975e-cc4e-4b66-b191-ff744e9130fe
Classificatie en kenmerken van de Europese vloot en de actieve vloot in Nederland Roelse, K.; Dofferhoff, N.J.P.; Westdijk, C.V.J. 2002-12-01 uuid:3f04eec2-917e-4da3-bee2-e382762f7484
Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) Brolsma, J.U. 2008-12-01 uuid:dabbb987-908a-43b2-92cf-4199bdd9d21b
Beknopte geschiedenis van binnenvaart en vaarwegen: de ontwikkeling van de natte infrastructuur in Nederland Brolsma, J.U. 2010-10-05 uuid:39b4b08f-1ced-4a7b-b35d-e89d632c8d09
Richtlijnen Vaarwegen 2011: RVW 2011 Brolsma, J.U.; Roelse, K. 2011-12-01 uuid:06e58a17-8c2b-4b5a-9381-a1e15e95ab55
Waterway guidelines 2011 Brolsma, J.U.; Roelse, K. 2011-12-01 uuid:966c55b0-1d49-4a59-b46b-b9ce5b4ee936