Virtual Knowledge Centre - Water


     Rapporten Rijkswaterstaat DGW

Dienst Getijdewateren

Home About Disclaimer Terug naar RWS overzicht


DGW algemene rapporten
nummer auteurs titel
1989 Kohsiek, L.H.M., Mulder, J.P.M. De Voordelta, een watersysteem verandert
DGW afdelingsrapporten:
DGW GWIO 85003 Wisselwerking tussen opzet en verticaal getij
DGW GWWS 86001 Rheologische eigenschappen van slib (J.H. Bossinade, C.P. van de Velde)
DGW 86002 Grootschalige zandgolfbeweging langs de zuidelijke Deltakust (J.W. Maranus)
DGW GWAO 87004 Waarheden omtrent kustgedrag
DGW GWAO 87015 Verspreiding van geloosde stoffen in getijdengebieden (Van Dam)
DGW GWAO 88017 Is de kust veilig? Analyse van het gedrag van de Hollandse kust in de laatste 20 jaar (Bakker & de Vroeg)
DGW GWAO 87021 Een plan voor het Europese Kontinentale Plat voor windopzet en waterkwaliteitsberekeningen  - text, tabellen - bijlage
DGW GWAO 87022 Eddy simulation of two-dimensional dispersion (van Dam)
DGW GWAO 87028    Oosterschelde naar een nieuw onderwaterlandschap
DGW GWAO 87113 Valsnelheids- en verkikaal slibtransport in de Westerscheldemond en berekening van de horizontale slibtransporten in de Oosterschelde (balans nota 19871-30)
DGW GWAO 88017 Is de kust veilig? Analyse van het gedrag van de Hollandse kust in de laatste 20 jaar
DGW GWAO 88021 Drie-dimensionale numerieke simulatie van de waterbeweging voor de Nederlandse kust
DGW GWAO 88221 Stroommeetcampagne nabij Noordwijk 1985-1986, periode 1
DGW GWAO 88222 Stroommeetcampagne nabij Noordwijk 1985-1986, periode 2
DGW GWAO 88223 Stroommeetcampagne nabij Noordwijk 1985-1986, periode 3
DGW GWAO 88224 Stroommeetcampagne nabij Noordwijk 1985-1986, periode 4
DGW GWAO 88225 Stroommeetcampagne nabij Noordwijk 1985-1986, periode 5
DGW GWAO 88226 Stroommeetcampagne nabij Noordwijk 1985-1986, periode 6
DGW GWAO 88227 Stroommeetcampagne nabij Noordwijk 1985-1986, periode 7
DGW GWAO 88228 Stroommeetcampagne nabij Noordwijk 1985-1986, periode 8
1989 Waterkwaliteitsmodellen voor de Noordzee (v.d. Giessen, Boeije)
DGW GWAO 89016 De sedimentbalans van de gesloten Hollandse kust over de periode 1963 tot 1986 (J.H.M. de Ruig)
DGW GWAO 90010 De morfologie van de Hollandse kustzone (analyse van het Jarkusbestand 1964-1986)
DGW GWWS 90083 kust in beweging, voorspellen van de veranderingen
DGW GWWS 91006 De basiskustlijn: Een technisch/morfologische uitwerking
DGW GWAO 91081 De slibbalans van het schelde-estuarium
1992 Van Korrel-kracht tot Kust Texel: van Micro tot Meso (W.T. Bakker)
DGW 92043 Dwars op de kust: een beschrijving van dwarstransportprocessen en een overzicht van berekeningsmethoden (F.C. Groenendijk)
DGW 93025 De basispeilen langs de Nederlandse kust: Fysisch onderzoek
DGW 93043 Dwars op de kust
DGW 93045 Long term pressure gradients along the Belgian and Dutch coast
DGW 93054 Evaluatie van zandsuppleties, interimrapportage
DGW 93055 Drie jaar kustlijnzorg: Voortgangsrapportage 'dynamisch handhaven'
DGW 93057  Zoet water in Schelde Estuarium
DGW GWAO 93113x Bepaling van het maximum van de gemeten golfhoogte Hm0 tijdens storm
DGW GWAO 93156 Frequentieverandering door bodemwrijving in HISWA (J.H. Andorka Gal)
DGW GWAO 93157 Gofdoordringing in het zeegat van Texel (J.H. Andorka Gal)
DWG GWIO 98004 Description Dutch coast