Virtual Knowledge Centre - Water


     Rapporten Rijkswaterstaat Deltadienst


HomeAboutDisclaimerTerug naar RWS overzicht

1937-09-02


1950-07-01
Stroband, H.J.
DD-7201
Burgh, P. van der Ontwikkelen van een methode voor het voorspellen van zoutverdelingen in estuaria, kanalen en zeeŽn - tekst - figuren
1979
Blankwaardt, B. ∑ Van de Burg, J.C. ∑ Devilee, B.J. ∑ Keesmaat, M. ∑ Verspuy, C. ∑ Wissenburg, A.P. Elektrisch Netwerkanalogon voor Grondwaterproblemen (ELNAG)
DDWT-82.015
Dronkers, J., Zimmerman, J.T.F. Principles of mixing in tidal basins in the Netherlands
DDWT-83.012
Voogt, L. Verslag van een onderzoek naar de getijbeweging in het Parachique-estuarium
1986
Ferguson, H.A. Een terugblik op 40 jaar natte waterbouw in Zuidwest-Nederland
BCZ-88-20.002
Van Rossum, H. ∑ Struik, P. ∑ Lodder, H. ∑ Boeters, R. ∑ Mulder, J. Zandsluitingen, state of the art 1988

Spreiding van steen bij storten in water Van den Hoek, K.A. 1985-10-01 ONW-R-85089; 31  uuid:f5801bfe-13a4-4950-9e4c-c6d278772b0e
Inventarisatie oeverbekledingen t.b.v. proefnemingen: Verslag en fotoreportage Voorberg, A. 1979-12-18 ONW-V-79143 uuid:97b2b537-b1a9-4994-8a8b-0e69d2aa658a
Stabiliteit, vervorming en evenwichtsprofielen voor grind- en stortsteentaluds: literatuuroverzicht Pilarczyk, K.W. 1975-03-01 W74-141 - W74H901X uuid:37c4ae71-83a5-4355-809c-57c462170efb
Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 4: De sluitingsmiddelen Visser, T. 2003-01-01
uuid:16aa14dc-2fbe-4def-ab4d-04fc9f74f5a0
Consequenties voor het milieu door de bochtafsnijding bij het Nauw van Bath in de Westerschelde en aanbevelingen voor de waterkwaliteitsbewaking Saeijs, H.; Klomp, R. 1972-07-01 DDMI 72.xx uuid:218dc485-ea95-4785-94ad-4a77764c7f9f
Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 1: milieuaspecten en morfologische ontwikkelingen
1990-03-01
uuid:327cb6ce-11bf-41ec-981f-60b07892ab95
Nieuwe stabiliteitsrelaties voor stortsteen achter uitstroomconstructies Hamer, F.C.; Uwland, J. 1982-01-01
uuid:1b03cb07-fbba-409b-8753-6837d7198445
Getijcentrale Oosterschelde Kooman, D. 1975-10-01 W-75.060 uuid:ff546df9-8f57-46ae-b594-5b0c68312e97
Zandsluiting Brielse gat: Controle van de zandverliezen bij de afsluiting van het Brielse Gat Nijhof, D.; Terwindt, J.H.J. 1972-10-26 K377 uuid:ba1a3ffd-4783-4aba-8cdd-dabe74469c96
Zandsluiting Krammer: Ontwerpnota
1983-12-30 DD.WWO 83-20-012 uuid:f2fbf3ff-91a8-4faa-9cd3-1625b3cd5410
Onderzoek naar de mogelijkheid van de afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Eindrapport
1976-05-01
uuid:efb88c5f-9af4-4be2-b6d9-36da46b51648
Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 2: De waterbouwkundige werken Visser, T. 1991-01-01
uuid:5ae08360-12ca-4958-a813-36f5548510f5
Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 3: De betonwerken Visser, T. 1989-01-01
uuid:b7f1374a-aefa-47ea-a2ef-ee40ec666bbf
Excursiegids, najaarsexcursie 1977: Thema: toegepaste geomorfologie Buysrogge, R.A.; De Jong, G.J.; Siereveld, J.J.; Visser, J. 1977-10-28 nota DDMI 77-40 uuid:9a22a6d3-3425-4838-8e23-dd80781d2fe1
Een verkenning ten aanzien van de waterkwaliteit van het toekomstige Markiezaatsmeer Pieters, J.P.F. 1984-06-26 Nota DDMI 84.16 uuid:5be23382-fa44-428d-b8be-00e9768292ee
Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 8: kostenschattingen en werkschema's Anonymus, A. 1988-01-01
uuid:ef64633f-6ad9-4bf2-8052-578de6fc7b7b
Stroombestendigheid Silex 90-300 Agema, J.F. 1976-06-18 nota W-76.020 uuid:485ce859-0579-4b99-9d9a-b725dc1b5df4
Kanalen in Nederland: niet-grondkerende oeververdedigingen Hoogendoorn, A.D. 1974-02-01
uuid:90be30ef-ed44-4fb9-a050-041d42973b29
Hellegat: Ontwerp 1929 Van Veen, J. 1929-01-01
uuid:4a93e962-8149-4380-a2b9-4b4c21a6440c
Analyse Oosterschelde alternatieven
1976-05-21
uuid:ed2df7b9-4003-422f-a703-19892a02f2b9
Onderzoek naar de mogelijkheid van de afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde Stormvloedkering. Deelrapport 7: afsluitmiddelen
1979-12-01
uuid:07c4f02b-e507-4d16-94c5-70e3b21dea01
Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde
met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 3: grondmechanische aspekten

1984-03-01
uuid:e1c9f0e5-502f-4c6d-802a-c95c4cc5bf90
Geleidelijke sluiting van de Oosterschelde met behulp van bruggen op Spuds
1960-01-01 DDW-BEN-1960-01B uuid:8b08fe72-f9ac-4188-84a4-b0c8b6749bdc
Vervolg onderzoek filters Van der Does de Bye, M.R.; Swart, J.; Vrijling, J.W. 1978-01-01 31DREO-N-78106 uuid:7ba4cbf4-1cc3-443c-9b51-6da09ffe8652
Rapporten en nota's van de waterloopkundige hoofdafdeling van de Deltadienst
1967-01-01
uuid:b1455258-5af4-49a4-b439-6b4fe7a90fc3


Naast bovenstaande rapporten is ook veel info van de Deltadienst gepubliceerd in het "Driemaandelijks Bericht over de Deltawerken".