Virtual Knowledge Centre - Water

Centrum Onderzoek Waterkeringen (COW)

Home About Disclaimer Terug naar RWS overzicht

Het COW was het werkorgaan van de TAW, en was in eerste instantie ondergebracht bij de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging. na opheffing van die dienst het het COW odnerdeel van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde geworden.


1970-06-01 A 70.003   Onderzoek Boezemkade langs de Dubbele Wiericke uuid:68ac3826-7cd9-4c04-96e4-a4cb1d232935
1971-01-01 A 71.001 Klein , J.L. De tweede waterkeringen in Nederland uuid:a88cbbf7-4a91-4120-bb9f-e15c0fa700cf
1971-01-01 A 71.004   Onderzoek naar aanleiding van een ontwerp voor versterking van de Voorster Kleidijk uuid:a6bcc0ab-0ebe-49bf-b359-e7bbd5edfee8
1971-01-01 A 71.006   Advies inzake stabiliteit van buitentaluds van kaden langs de Schermerboezem uuid:f4dcb33e-476a-49e8-bce6-0c23bb273c12
1971-01-01 A 71.010   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder uuid:d2df8999-20f7-4db6-9838-e9c6d89a5784
1971-01-01 A 71.012 Van Zweden, R.J. Verslag van het onderzoek naar de stabiliteit van kaden langs de Weipoortsche Vliet uuid:0a0ae171-ed5a-4363-8827-1750b8261b5a
1971-01-01 A 71.019   Proef met Enka-matten ter verdediging van buitentaluds langs de Grecht uuid:a255c928-e324-4134-b086-b0b002461f4e
1971-01-01 A 71.026   Onderzoek naar de toestand van de kaden langs de Bruine Wetering van de Voorofsche Polder en de Doespolder uuid:5573c6d5-f6ac-491a-a883-b0b3ae0da399
1971-01-01 A 71.034   Onderzoek naar de veiligheid van de Holierhoekse en Zouteveense Polder uuid:b6ef1757-062e-4427-8757-6857d93bb890
1971-01-01 A 71.046   Bepaling van de ontwerpdruk bij een lagedrukleiding waarbij rekening wordt gehouden met de grondbelasting uuid:85959517-2571-42c0-a789-f35814bb66b0
1971-01-01 C 71.002   Stabiliteitsonderzoek in verband met verzwaring van de zuidelijke dijk langs de Oude IJssel (Laag Keppel-Angerlo) uuid:dd1355cc-ce90-4c64-bfc9-17e26090b859
1971-01-01 C 71.011   Hornmeer- Stommeerpolder: Onderzoek naar de stabiliteit van de boezemkade uuid:3be26fed-2091-4ea9-9fb3-e7ba3a3ad6dd
1971-01-01 C 71.013   Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder uuid:b19e0f10-6a78-4426-9f77-8c90b368363a
1971-01-01 C 71.014   Onderzoek naar de toestand van de Purmerringdijk uuid:86bf05a4-a63b-4837-bdd3-1f623911b1ec
1971-01-01 C 71.015   Onderzoek van de Boezemkade van de Commandeurspolder uuid:6a12112b-b22b-46d7-99ae-f8ebe6d9e7b7
1971-01-01 C 71.032   Stroombeeld en verhangen bij grondwaterstroming door halfoneindig massief uuid:7a389b37-9718-4d63-bd09-97b688b49780
1971-01-01 C 71.035   Leidraad voor constructie en beheer van vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen uuid:0660ff9f-d56b-414b-9af7-43d6f9c28cdd
1971-01-01 C 71.038   Leidraad voor het leggen, beheren en opruimen van kabels in en nabij waterkeringen uuid:b4810fa1-3b57-4866-a19d-39eff626f7eb
1971-01-01 C 71.040   Nota verkenning boezemkade in het gebied tussen Leiderdorp-Rijpwetering uuid:c1c2be7c-37a7-4a5f-a84b-77393a4ff616
1971-01-01 C 71.049   Onderzoek naar de toestand van de kade van de Haarlemmermeerpolder. uuid:c559d554-a642-4693-9b98-9a4bf108f927
1971-01-01 C 71.053   Spanningsverdeling onder een kade volgens elastische berekening uuid:c5222b15-5019-4730-86ae-25147e13a913
1971-01-01 S 71.039   Invloed van bovenbelasting en inwendige druk op de spanningen volgens Spangler in buisleidingen uuid:d3ebee10-9ea2-46c4-af11-178976f09845
1971-01-01 S 71.095-2   Beschouwingen over een maatgevende boezemstand in het Hoogheemraadschap van Delfland. uuid:e8883fba-c450-4d76-8461-86cdf30d59eb
1972-01-01 A 71.036   Leidraad voor constructie en beheer van gasleidingen in en nabij waterkeringen uuid:d9681f62-c0a8-4c1a-958a-25af54fbcf6b
1972-01-01 A 72.001   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Polder Schieveen uuid:3362d460-e592-4a42-abc6-47f26940104e
1972-01-01 A 72.006   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Akkerdijkschepolder uuid:072cc705-e4d8-4d53-bbed-cadcec47f0e5
1972-01-01 A 72.009   Onderzoek naar de toestand van de kade van de Polder Vockestaert (Noord-Kethelpolder e.d.) uuid:a529f660-c64f-49b8-be97-7d449026346e
1972-01-01 A 72.013   Onderzoek naar de toestand van de kade van de Oosteinderpoelpolder uuid:87260f0d-16b3-4c8c-9e2d-9b0fd5de5005
1972-01-01 A 72.014   Onderzoek naar de toestand van de kade van de drooggemaakte Grote Polder. uuid:049b2114-073a-4114-9884-d231bbfca4dc
1972-01-01 A 72.015   Onderzoek naar de toestand van de kade van de Gecombineerde Starrevaart en Damhouderpolder en de Polder Klein Starrevaart. uuid:e508ff53-dc0a-412a-be92-423443d9d19a
1972-01-01 A 72.016   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Meeslouwerpolder. uuid:1cd84926-7e90-4d10-8588-0e2a6b6cce0e
1972-01-01 A 72.026   Onderzoek naar de toestand van de noordelijke en oostelijke kaden van de Uiteindsche- en Middelpolder. uuid:523fba68-ff2f-451c-b8e7-9f85b0441a80
1972-01-01 A 72.027   Onderzoek naar de toestand van de kade van de Gogerpolder. uuid:95a152c4-62a1-4f2f-a804-7fd9dca53fdb
1972-01-01 A 72.030   Onderzoek naar de de toestand van de kade van de Middelveldsche Akerpolder uuid:f5598f78-d116-4bf7-8a63-c6412ad22dd8
1972-01-01 A 72.031   Onderzoek naar de toestand van de kade van de Osdorperbovenpolder. uuid:048df411-2c4f-4de3-825d-0e122a0cb15b
1972-01-01 A 72.036   Onderzoek naar de veiligheid van de kade rond de Beemster. uuid:989db68e-6770-48e6-bf09-86624f2da6f2
1972-01-01 A 72.044   Geo-elektrisch onderzoek in en nabij de landsdijken: 's Gravenwaardsche dam, Herwense Inlaagdijk, Herwense Gerfde Bandijk en Pannerdense Bandijk
uuid:adc42408-7c30-4269-83cc-e8fb0698fced
1972-01-01 A 72.051   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Aetsveldsche Polder uuid:04e79321-d8ea-4adb-ba7c-ab234ac88dac
1972-01-01 A 72.052   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Bloemendalerpolder. uuid:332c9201-bc4e-4b5f-96de-5c14b6c3fb50
1972-01-01 A 72.075   Vergelijking van de uitkomsten van de berekening van twee leidingskruisingen volgens de huidige methode met de methode zoals voorgesteld door de commissie van Douwen (plasticiteitsmethode). uuid:04734d0d-ae1d-4f4f-a7ff-1f9655c637c6
1972-05-30 A 71.016 Roest, P.W. Brief betreffende "Stabiliteit westelijke kade van de Gemeenschapspolder"  (kenmerk 3343) uuid:fa667487-0ad2-493d-83ba-e6b91e20a70d
1972-06-01 A 72.037   Tielerwaard: Dichten van wielen uuid:8f4bef26-cbd3-43ba-8329-dca9516185f0
1972-06-01 S 72.043   Analyse van de peilbuiswaarnemingen nabij rivierdijken bij hoge waterstanden. uuid:0485bc36-4f10-4cc5-86a3-0e9103481e70
1972-08-01 C 71.025   Onderzoek naar de toestand van de kade van de Hoogmadesche Polder uuid:cbabbb41-2cac-48fe-985f-b59f9659f02d
1972-10-01 A 72.050 Aanen, P. Ontzandingen nabij de Heerewaardense Afsluitdijk. Een beoordeling van de (on-) toelaatbaarheid van deze ontzandingen in verband met de mogelijke invloed hiervan op de stabiliteit van de dijk. uuid:45c9ef17-bed1-424f-b8d1-95ce45c36b99
1972-10-06 A 71.020 Roest, P.W. Stabiliteitsonderzoek aan een dwarsprofiel van de boezemkade langs de Kaspolder uuid:32b86b9f-7693-4646-b2c7-a7e9c2b2e0aa
1972-12-12 A 71.043 Roest, P.W. Brief betreffende "Kade Donkervlietpolder" (kenmerk 4354) uuid:26e008e4-cacc-4392-8fd7-2633ff4082ed
1973-01-01 A 73.001   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Prins Alexander. uuid:c0971737-fd86-4aab-884c-7c274015d449
1973-01-01 A 73.002   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkaden rond de Woudsche Polder en de Woudsche Droogmakerij. uuid:1893ad66-fcdd-4b91-855b-e618a2b0e3fc
1973-01-01 A 73.003   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Klaas Engelbrechtspolder. uuid:8e1ac64d-871b-48a0-952b-d84ca1dbf78c
1973-01-01 A 73.004   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Dorppolder. uuid:9ace2f58-e41a-43c3-b5a3-8d6c145de24d
1973-01-01 A 73.005   Onderzoek naar de veiligheid van de kade van de Kralingerpolder. uuid:9caba97a-d4f6-4b96-8120-49c1219db885
1973-01-01 A 73.006   Onderzoek naar de veiligheid van de kade rond de Oude Lierpolder. uuid:10cba6f6-7c80-4d9d-aac6-53bad837ffee
1973-01-01 A 73.007   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Duifpolder. uuid:5f224474-6894-4c36-b9dc-93e3de6ee0a4
1973-01-01 A 73.008   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Aalkeet-Buitenpolder. uuid:9169cc49-009b-4360-ac56-5ed1963489ce
1973-01-01 A 73.009   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade langs de Aalkeet-Binnenpolder. uuid:5348b226-422d-4f35-b63f-7b35616bf901
1973-01-01 A 73.022   Onderzoek naar de veiligheid van de kade rondom de Sluispolder uuid:6f9cf06e-271e-4580-91d3-8d6de9d30cec
1973-01-01 A 73.023   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Hoekpolder. uuid:53e0f265-3cf3-47c0-8031-4d27eabe663c
1973-01-01 A 73.024   Onderzoek naar de veiligheid van de kade langs de Oud- en Nieuw Wateringveldsche Polder. uuid:f2ae9dd7-b3fb-41f7-97f0-5da95f415844
1973-01-01 A 73.025   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Watergraafsmeer. uuid:d7b847a1-382c-457a-9047-56a68f9460d6
1973-01-01 A 73.028   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Polder Groot-Mijdrecht. uuid:a365c3d8-ea37-4591-ba2e-aadfd968e46e
1973-01-01 S 73.019   Invloed kleiafdekking op voorland voor rivierdijken. uuid:9c9b1328-5ad0-4deb-9f0d-9db9ef463d08
1974-01-01 A 74.002   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Osdorper-binnenpolder uuid:e8218534-223d-44dc-afc6-6c8d0f59d979
1974-01-01 A 74.003   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Schinkelpolder uuid:7360dfe7-17ab-4c32-8eae-5842c53e80b6
1974-01-01 A 74.003   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de droogemaakte Veender- en Lijkerpolder uuid:832c3ce5-8d18-4532-9d6d-ddc412448ac8
1974-01-01 A 74.005   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Nieuwkoop uuid:3aa5d6f2-7f02-4ae3-b392-90c649125cc4
1974-01-01 A 74.006   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Vierambacht uuid:7b984702-b6b2-463e-8bd3-a838f1a49d7c
1974-01-01 A 74.007   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Oudshoorn uuid:17493a2f-304d-45f2-ba6e-dc14adb9d6d3
1974-01-01 A 74.007   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Oudendijk uuid:e7b4d4eb-2feb-4dd8-a31c-c4255e636ae2
1974-01-01 A 74.008   Onderzoek naar de veiligheid van de polder Vrouwgeest uuid:851eb971-3d00-49cf-b6ab-9d9c78419976
1974-01-01 A 74.010   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Gnephoek uuid:9b90f07a-c8c5-4616-8abe-2bbd31f1f419
1974-01-01 A 74.011   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkaden van de Polder de Schermer uuid:fe96f587-e2e4-4b2d-859a-cd78ef0270fe
1974-01-01 A 74.020   Onderzoek waterstanden Noordzeekanaal. uuid:3792dfad-a410-454c-8948-872e0baab6e8
1974-06-01 A 74.043   Binnendijks trace Dollardwerken. Beoordeling van L.G.M.-rapport nr. CO-22519-0/73 uuid:a1fd5e5a-842a-42e0-9c9d-9b717c1d9f83
1975-01-01 A 74.096   Beschouwing van de resultaten van de celproeven van het systematisch kade-onderzoek. uuid:e08d2eb0-6b2f-40ea-8755-32534e665e60
1975-01-01 A 75.001   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Wormer, Jisp en Neck uuid:23b4fcc6-72b6-4b96-9e1f-4a10bb043acc
1975-01-01 A 75.002   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Bovenkerkerpolder uuid:efdaa73f-cdbd-4c3b-af0a-32e8713d1789
1975-01-01 A 75.003   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Oude- en Nieuwe Broekpolder uuid:0468d8c8-e780-4b5f-8c12-6d01d97de75b
1975-01-01 A 75.004   Onderzoek naar de veiligheid van de Groeneveldsche polder uuid:e4bf9c29-df58-46e1-aab6-7eac3e5eb4bc
1975-01-01 A 75.005   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Veenderpolder uuid:c83d7963-c73d-4698-b485-c76408e22c2f
1975-01-01 A 75.045   Geo-elektrisch onderzoek in verband met verhoging van de Koegraszeedijk bij Den Helder uuid:da9178f9-1e0a-43c2-a9c5-01eb575772b5
1975-01-01 A 75.057   Geo-elektrisch onderzoek in het dijkvak van de Rijn bij Arnhem: Malburgsedijk hm 6 t/m hm 44 uuid:96a0cd56-d7ad-46d9-92a4-943136fd7fc3
1975-01-01 A 75.058   Geo-elektrisch onderzoek in het dijkvak van de Maas bij Appeltern: km. 189.650 tot 189.850 uuid:4a9fd6ea-f002-495e-b817-3c9a1ecc8f0f
1975-01-01 A 75.065   Commissie Rivierdijken: Proefprofiel I: Waal - Waardenburg uuid:7e342c4b-4f66-444d-830c-425271c56022
1975-01-01 A 75.075   Commissie Rivierdijken: Proefprofiel II: IJssel - "De Poll" uuid:6dc0237b-0c15-4b1e-b9bb-ced5b8069de1
1975-01-01 A 75.076   Commissie Rivierdijken: Proefprofiel III: Monument - "Winssen" uuid:21c935ec-8411-4aa7-9535-6518213edd21
1975-01-01 A 75.080   Voortzetting van het systematisch onderzoek van boezemkaden met andere waterkeringen uuid:08e9aae2-bd78-46a5-a2e6-99b65a5ac154
1975-01-01 S 75.072   Invloed breedte en doorlatendheid kleiafdekking op voorland rivierdijken uuid:92ddb8c1-4ef6-4119-989e-6648b3d00710
1975-01-01 S 75.077   Commissie Rivierdijken: Proefprofiel IV: Rivierdijkverbetering wiel binnendijks uuid:878e55a3-eea1-46cf-a37b-1efa014c7d9e
1975-03-01 S 74.110   De economisch wenselijke volgorde voor het verbeteren van de rivierdijken. uuid:b7e45527-aa5a-4b4d-b297-0de51a2b7811
1975-04-01 A 75.039   Nota schutsluis in het Goese Sas uuid:fa8e6ed5-1e2c-4fd9-bae1-a5c86b1fe0c0
1975-06-01 A 72.048   Verbetering van de dijken langs het IJsselpand van het Twentekanaal. uuid:b3fca89f-c558-4aa7-a029-ee52305e661a
1975-06-01 S 71.064A Aanen, P. Celproeven ten behoeve van stabiliteitsonderzoek bij boezemkaden. Vergelijk van een tweetal proef-procedures. uuid:91016d7d-531a-45c6-83f6-0320008e24e3
1975-06-01 S73.086, S73.087, S73.088 Van Donk, H.J. Ervaringen met taludbekledingen uuid:90d2870a-695a-4dba-aa87-18604eab76c1
1975-07-01 S 73.086 Van Donk, H.J. Ervaringen met taludbekledingen: Deel 1. Rivierdijken uuid:27b11e6c-3cba-4679-bdba-c831d22461dd
1976-01-01 A 76.001   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Beschoot uuid:9c276c32-7f20-4fd6-b4a5-bbba3094556e
1976-01-01 A 76.002   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Starnmeer en Kamerhop uuid:f22f5216-3825-41d0-a080-d3c79c057d0c
1976-01-01 A 76.003   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Dijkpolder uuid:303af156-9601-4574-9ca0-a4085cf33935
1976-01-01 A 76.004   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Wassenaarsche polder uuid:a5548f16-87ba-4347-b793-4b97ccf17531
1976-01-01 A 76.005   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Groote Heilige Geestpolder uuid:d4952f4b-1dde-4f0b-b196-2041e1851b9c
1976-01-01 A 76.006   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkaden van de Kleine Heilige Geestpolder uuid:e1591870-4f61-45c9-936d-40f43ed3db29
1976-01-01 A 76.007   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Rijnsaterwoudsche polder uuid:0db9be0a-77eb-46b6-9d43-bce98e75cfca
1976-01-01 A 76.008   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Noordeind- en Geerpolder uuid:7b9d9f29-e31b-41e8-80a9-4982c3287be0
1976-01-01 A 76.030   Dijkverhoging Oosterschelde: Notitie n.a.v. een artikel van ir. I.W. Nortier uuid:a67b3640-24a4-4b03-8273-a555c4dbf98b
1976-01-01 A 76.035   Gemaal Polbeek: Filterconstructie instroomzijde uuid:6d0b92d1-1925-4963-8fa9-5d73e03b45f9
1976-01-01 S 76.033 Aanen, P. Infiltratieproef in een uiterwaard
uuid:2d1782b2-84e1-4b8c-8a7d-fa28ee781c68
1976-04-01 A 71.033   Leidraad voor ontwerp, beheer en onderhoud van constructies en vreemde objecten in, op en nabij waterkeringen. uuid:bd7cefa6-16a2-4640-955d-b1edc5ff3bc2
1976-07-01 S 80.032   Invloed van ijsvorming op de frekwentie van waterstanden langs de Rijn en zijn takken in Nederland uuid:9b275c2b-1d9c-49a8-8e0b-756e49b07256
1976-08-01 A 76.042   Het opvijzelen van gebouwen in en nabij waterkeringen ter realisering van dijkverbeteringen uuid:ca7bc443-4568-4dfe-b43e-804db73fb220
1976-09-01 S 73.087 Van Donk, H.J. Ervaringen met taludbekledingen: Deel II: Keringen langs boezemwateren en scheepvaartkanalen uuid:2a4019b4-2f80-4a72-86c1-702afe137abc
1976-09-22 A 74.108 Roest, P.W. Brief betreffende onderzoek gevolgen bebouwingsvoorstel van de Lekboulevard te Nieuwegein
uuid:17258884-e39b-4da5-9caa-834543e10bd3
1977-01-01 77.032b   Tussenrapportage van testcase rivierdijktraject Empel en Gewande uuid:17133c9e-ea86-4c00-a2ab-a6f733d3c33d
1977-01-01 77.032c   Proefprofiel "Wierum" (zeedijk) en "Empel en Gewande" (rivierdijk) uuid:9828e5f8-1f08-4193-b275-9c734e6875d1
1977-01-01 A 72.044-II   Herwense Inlaagdijk. Bepaling doorlatendheid kleilagen in uiterwaard. uuid:e55378e3-a010-45db-a70c-971d74af34d8
1977-01-01 A 77.001   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder de voormalige banne Purmerend. uuid:d9427722-e358-463d-8065-650d5e26defc
1977-01-01 A 77.002   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Heerhugowaard en de polder Veenhuizen uuid:b40d8495-9e32-439b-a9c1-bde2b86827b6
1977-01-01 A 77.003   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Zuider Legmeerpolder uuid:c79e2757-cd09-4f69-9a9b-c21ae8ac1a0f
1977-01-01 A 77.004   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Griet- en Vriesekoopsche polder uuid:b1c83af3-fa43-4f48-8574-bede520c8c39
1977-01-01 A 77.005   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Zuidplaspolder uuid:928b008e-571d-41ef-b25d-b23551b877d5
1977-01-01 A 77.006   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade in de Polder Halfweg uuid:e0027a6e-b214-45a4-bffd-120c35606bd6
1977-01-01 A 77.007   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Giethoornsche polder uuid:6a8296fe-5edc-489c-99a8-bdfcbaf023c5
1977-01-01 A 77.008   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Vlietpolder uuid:480a2d7b-40d8-41e2-85d5-822a5d46acba
1977-01-01 A 77.019   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Wetering-Oost uuid:371a0f7b-0b6f-4833-9bb8-84cc95ab7e19
1977-01-01 A 77.020   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Wetering-West uuid:cb0a02f1-c5c5-44f5-ab0d-602f12d45498
1977-01-01 A 77.021   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Gelderingen uuid:90a9d786-a9d7-4a11-b9c5-80e5cdd86835
1977-01-01 A 77.022   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade in de polder Giethoorn uuid:044cd7bf-4a44-41e7-9ccd-23f715ef4737
1977-01-01 A 77.023   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Bleiswijk cum annexis uuid:24426859-4778-4102-9b31-e058d802e7b3
1977-01-01 A 77.024   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Eendragtspolder uuid:5e53b406-99fc-4931-9775-0010be051b41
1977-01-01 A 77.025   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Kaagerpolder uuid:9561d2ae-b3fd-4a3b-9874-7d275caf36f3
1977-01-01 A 77.026   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Oude Campspolder uuid:f0c3a208-b902-4f2b-a059-aa2753f2cf14
1977-01-01 A 77.027   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de voormalige Kerkpolder uuid:d3319204-41f7-4291-9bd0-a224300071c1
1977-01-01 A 77.028   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder De Wijde Wormer uuid:63e8c9ab-e22b-474a-8890-f26a2e0cd436
1977-01-01 A 77.029   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder de Uitgeester en Heemskerkerbroek uuid:efec4690-99cb-4d32-9d05-0ab1b8270c10
1977-01-01 A 77.030   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Krommenieer-Woudpolder uuid:b122d226-08b7-4a4d-805c-938365046a21
1977-01-01 S 71.057   Evaluatie van een aantal glijvlakberekeningsmethoden uuid:f8147814-72f5-4529-97e6-75b45eb1439f
1977-01-01 S 77.060   Berekening wrijvingseigenschappen uit cel- en triaxiaalproeven m.b.v. lineaire correlatie uuid:1528248b-523e-4fd4-a455-2a1da6d466fc
1977-03-01 S 71.057   Stabiliteit van oneindig lange taluds uuid:d7ac7646-fefe-40d3-ba3a-78cecd9b23ea
1977-05-24  77.032a   Grondopbouw proefvak Gewande tot Empel: Concept uuid:97a8d0d7-0c12-4fdf-ac70-02933faa027c
1977-10-01 A 74.097/8 Johanson, J.C.P. Geo-electrisch onderzoek in de Millingse Dijk van de Molenkolk (dp 22 tot dp 25.5) en de Duffeltdijk nabij het hoogspanningshuisje (dp 5 tot dp 8). uuid:85047bf6-c996-4dcf-baf6-0bfe2cef08f3
1977-10-01 S 77.075 Aanen, P. Buitengewone Riviercorrespondentie: Enkele technische aantekeningen t.a.v. de stabiliteit van rivierdijken, opgesteld t.b.v. een instruktiebijeenkomst van B.R.C.-ambtenaren in de Directie Gelderland e.a. uuid:1d9c3fd6-4c9c-443f-88c6-39e00f992892
1977-11-01 A 77.066   Zandmeevoerende wellen: Een overzicht van in literatuur aangetroffen "piping"-criteria: Huidige toepassingen bij rivierdijk-ontwerpen. uuid:a95bc49a-b661-4305-b0b3-dec20fedae51
1977-11-01 S 73.088 Van Donk, H.J. Ervaringen met taludbekledingen: Deel III: Zeedijken uuid:383defd7-fb65-46cc-bb16-a9e506c4a629
1978-01-01 A 78.007   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Plaspoel- en Schaapweipolder uuid:3d6b5031-7ed2-4fa1-841c-e69fdc9254f0
1978-01-01 A 78.008   Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Hoge Broekpolder uuid:dff93284-7faf-4797-9f2b-5849b82794ad
1978-01-01 S 75.015   Spreidingen in de wrijvingseigenschappen van grond in een boezemkade (Starrevaart) uuid:a773f814-26b7-4d74-bf52-02c4760196df
1978-02-01 S 76.036-1 Heijnen, W.J. Vergelijkend onderzoek: Cel- en Triaxiaalproeven: Rapport 230640-I uuid:d335d058-424d-47fc-bdf4-74eadd6e8f0f
1978-02-01 S 77.059   Onderzoek zandmeevoerende wellen Tielerwaard uuid:f02b4986-65fc-40c6-9610-fc993b1cd602
1978-03-01 A 77.065   Geo-electrisch onderzoek in en nabij de Millingse Bandijk en de Duffeltdijk uuid:34b71ce6-e496-4367-8356-40bf57802d6b
1978-04-01 A 77.078   Geo-electrisch onderzoek in en nabij de West Pannerdense Landsdijk en de Peppelgraafse dijk uuid:683ee1d0-501b-4ed0-a771-1c0a3833847d
1978-08-01 A 72.113 Cirkel, R.J. Verkenning inzake risico-analyse van hogedrukleidingen, in het bijzonder voor kruisingen met waterstaatswerken uuid:3a91c6fe-efd4-4f69-8d45-3cc27ff54045
1978-08-01 S 77.057   Systematisch onderzoek zeedijken proefprofiel Wierum uuid:87709bcd-b561-4b04-9604-db53bb13346e
1978-10-01 S 76.036-II Heijnen, W.J. Vergelijkend onderzoek: Cel- en triaxaalproeven: Rapport 230640-II uuid:e286ec4b-9a74-4a0c-959f-3786cf32c77a
1978-11-01 S 71.069   Golfoploopmeting met een 18-punts stappenbaak uuid:ea124f72-70c8-4695-b389-f138641e4049
1978-12-01 A 73.036   Explosies in de nabijheid van waterkeringen. uuid:4bc45f94-f318-4133-bd09-2de391a6152b
1978-12-01 S 76.038   Bundel rapporten: onderzoek invloed anisotropie op schuifweerstandseigenschappen van klei uuid:c4716ccb-c0d1-44d7-9d3a-fe5037a307e3
1979-01-01 S 75.006   Opsporing van kwelplaatsen en zandbanen middels warmtebeelden uuid:613ebf47-6320-4850-b207-94a76f01495a
1979-01-01 S 79.022 De Vries, J.T. Bibliografie dijkbekledingen uuid:a0a93719-3488-439a-9b30-4bbe4c29b234
1979-02-01 S 79.021 Seijffert, J.J.W. Golfoploopmetingen: Beschouwingen over een meetprogramma met een golfoploopmeter op de Pettemer zeewering uuid:ac149604-ae88-45c9-ba97-0bb555ecf9a4
1979-09-01 A 78.034   Globale berekening 24" RRP-leiding door en langs de Vondelingenweg uuid:4fd468d8-3170-4eae-93f3-0c914809cef5
1979-10-01 76.055   Leidraad voor te treffen maatregelen bij onderzoek in de bodem in en nabij waterkeringen uuid:66f55051-601c-4bc1-a805-330cf017beea
1979-10-01 S 75.030   Notitie t.b.v. "Verzwaring Lekdijk" uuid:ee0491ac-9c6a-47ea-a10e-12e8b2736e16
1979-11-01 S 75.012   Proeven ter bepaling van beddingsconstanten voor buisleidingen en platen te Almere-Haven. uuid:f7bc7994-acc6-4760-aa46-175260f4e1e4
1979-11-01 S 79.030 Van der Most, H. Golfvervorming bij een hoog voorland: literatuuronderzoek uuid:e64ee26f-e31e-4dc0-ae9f-7c3f6f9a4d70
1979-12-01 S 79.039 Van Apeldoorn, A. Een nieuwe opzet voor het meten van zakkingen bij leidingskruisingen: Verslag van metingen aan de kruising van een 36" aardgasleiding met de Ringvaart Haarlemmermeerpolder: Notitie t.b.v. werkgroep 7 TAW uuid:fb99a279-779b-482e-a1e0-15640d9c4b2a
1979-12-01 S 80.063   Richtlijnen grondmechanica Rijkswaterstaat: T.O.W.: Concept uuid:4d692918-80dc-4abb-9cfe-4edf00573c64
1979-12-07 S 79.027-3 Cirkel, R.J. Notitie m.b.t. de probalilistische benadering van de veiligheid van een duinkust uuid:6a38c48f-e669-45e4-b266-82a9214d10ce
1980-01-01 S 72.105   Waterspanningsmetingen in een kleidijk nabij Zierikzee. uuid:27a465e1-805b-4a73-a9ae-f48e60049376
1980-01-01 S 72.105A   Grondmechanisch onderzoek in een kleidijk nabij Zierikzee uuid:4a827058-e2cb-466a-8996-19df8034bf2e
1980-01-01 S 75.046 Van Velzen, E.H. Infiltratieproef in het binnentalud van een kleidijk nabij Zierikzee uuid:cb62e784-46f0-4e2b-915b-41e2c398bbb7
1980-01-01 S 77.077 Holthuijsen, L.H. Methoden voor golfvoorspelling: Deel 1 en 2. uuid:01bec85d-4ea9-4a2a-afa1-a3c11908a217
1980-01-01 S 80.039 Mazure, P.C. Opleiding waterstaatkundig ambtenaren Rijkswaterstaat: Syllabus 1984-1985: Cursus Waterkeringen G2 uuid:f86b6e9f-52af-4f27-937c-dc8371df5dd2
1980-05-01 S 79.063   Rapport Voorwerkgroep probabilistische methode uuid:077684f8-3485-42ae-94fa-01d9a41a1ce4
1980-07-01 S 80.053 Beijersbergen, J.A. Uitgraven wellen bij Andelst uuid:b49eb472-a79e-4aa0-823c-0521574bf437
1980-09-01 S 80.025 Van Etten, R.J.G. Inventarisatie systematisch kadeonderzoek uuid:32d1090d-81f3-4c5c-b1f4-d50037463be7
1980-09-01 S 80.041 Johanson, J.C.P. Onderzoek naar de oorzaak van watervoerende gangen in de binnenteen van de zomerkade van de polder "de Nijenbeker en Wilpsche Klei" uuid:95c89c02-bd89-4c60-9141-6dd6c7c2f9e9
1980-10-01 S 71.073 De Jong, A. Inventarisatie aanwezige gegevens dijkonderzoek Zeeland en Zuid-Holland. uuid:4644635b-59df-40ac-9fce-b7218aafe37b
1980-10-01 S 80.027   Inventarisatie markante verschijnselen aan rivierdijken opgetreden tijdens de hoge Rijnafvoer van februari 1980 uuid:da2e35e4-c7d4-4a6b-97cf-5f94736e7c81
1980-11-01 S 76.012 Poot, J. Literatuuronderzoek kunststofleidingen uuid:822f0975-c024-4de4-b0ff-a01c132b89f0
1980-12-01 A 77.081 Nagtegaal, G.J.; Beijersbergen, J.A. Controle drainageconstructie Spijkse Dijk uuid:4c230764-4560-4bb0-b73a-7ea9b16d9c8a
1980-12-01 S 76.039 Anonymus , N.N. Bundel rapporten: onderzoek invloed middelste hoofdspanning op schuifweerstandseigenschappen van klei. uuid:0b720353-5a40-4ec9-9cd6-0b5475fd7d29
1981-01-01 A 75.081   Voortzetting van het systematisch onderzoek van boezemkaden met andere waterkeringen:
Voorlopige urgentieindeling Maasdijken
uuid:91818ed5-50a6-46fd-b74d-dcaa92a831a7
1981-01-01 A 78.041 Johanson, J.C.P. Beschouwing over eventuele schade aan de tuinbouwgebieden in de Gouwepolder na een doorbraak van de kade van de polder Middelburg uuid:7ff4ca3a-2f87-4306-b444-e1fe07704a1c
1981-01-01 S 80.038 Van der Kogel, H.; Penning, A.; Koerner, R.M. Voorstel: Studie "Acoustic Emission" gedrag van verschillende grondsoorten uuid:008bca9a-e5f4-4498-9115-ff35567f3a8d
1981-02-01 S 79.051   Instructie TAW-metingen uuid:a10e6346-93b5-4c8b-b1d3-5dbe6b630b87
1981-05-01 S 79.066   Grondwaterstroming bij dijken: Berekening potentialen in zandondergrond uuid:6d2a15e3-6979-4efe-9445-87ab5b39764c
1981-09-01 S 78.019 Van Velzen, E.H.; Beijersbergen, J.A. Inventarisatie duinvoetverdedigingen uuid:d93e85a6-4a70-4140-9709-7ce04be3fdba
1981-09-01 S 80.024   Rapport hoogspanningslijnen, pijpleidingen en kabels in en nabij rijkswerken uuid:e4fb0055-76ca-4476-b7fb-403eb4626941
1981-10-01 S 82.026 Bruins, M.A. Golflooponderzoek aan de Afsluitdijk. uuid:d5a0e666-64ea-4f35-824d-c215e6014e6d
1981-11-01 A 81.028 Muijs, J.A. Afschuivingen Oude Bildtdijk uuid:1e366247-31c1-4af2-aa82-f2289390fe94
1981-11-01 S 79.040 Van Apeldoorn, A. Betonbuizen: Sterkteberening in dwarsrichting uuid:aa787c32-4c03-42e5-9e0b-2edece1b44a3
1981-12-01 A 80.056c Johanson, J.C.P. Dijkdoorbraak van de Heidijk te Nieuwkuyk op 30 december 1880 uuid:3a30938b-974f-4a03-a36c-656d5c3cc772
1981-12-01 S 78.047 Pereboom, D.; Penning, A.; Van den Burg, J.C. Vergelijkend onderzoek voor enkele grondwaterstromingsmodellen uuid:d518ee65-4b1e-45f6-b20a-58db93ccc9f1
1981-12-01 S 79.052 Anonymus , N.N. Onderzoek naar duinafslag tijdens superstormvloed: Toetsing van de resultaten van het twee-dimensionale modelonderzoek door middel van onderzoek in een drie-dimensionaal model uuid:310607f2-f853-4373-8f10-61f0d3aebdd0
1981-12-01 S 80.056a Van Dam, P.; Beijersbergen, J.A. Dijkdoorbraak Zalk: 8 januari 1926 uuid:93ce054b-fd68-4920-a0f4-080743483903
1982-03-01
Seijffert, J.J.W. Praktijkervaringen met basaltzuilen op zeedijken: Deelrapport uuid:a626bd4a-85fd-42ae-9c12-4f42a93842c1
1982-06-01 S 71.061 Muijs, J.A. Verwering van veen. Samenvatting van het onderzoek van 1971 tot 1982 uuid:e44713d5-7f42-43cb-afac-e7fa7a3112c4
1982-06-01 S 76.015 Van Etten, R.J.G. Controlemeting van de waterspanningsmeters te Vuren hm 360: appendix A uuid:6413818c-a32a-4743-b126-35ef94ba1c68
1982-07-01 S 82.018   Inventarisatie markante verschijnselen aan rivierdijken opgetreden tijdens de hoge rijnafvoer van januari 1982. uuid:1e73797d-e9df-4824-9aaf-a16ffeacd34e
1982-12-01 S 81.048 Gruis, H.J.A.J. Inventarisatie scheurvorming in asfaltdijkbekledingen. Rijkswaterstaat kenmerk: ONW-R-82220, MAW-N-82086, AB-82-39. uuid:cf5d22ee-5743-4213-b3f7-18bf5952e703
1983-03-01 S 80.054 Beijersbergen, J.A. Uitgraven wellen bij Pannerdensch Kanaal uuid:aaf84f15-1908-4a72-99bd-9623c0ae2cdc
1983-03-01 S 83.003 De Vries, J.T. Beschouwing van een aantal berekeningsmethoden voor het dimensioneren van gesloten dijkbekledingen op wateroverdruk. uuid:f589e4f6-76c1-4dff-b55b-7081808baad7
1983-07-01 M 83.018 Mazure, P.C. Advies en onderzoek waterkeringen en overige waterbouwkunde binnen de RWS naar aanleiding van de afloop van de Deltawerken. uuid:5ce7ce04-c33c-4380-9c97-76f9bdfc3273
1983-07-01 S 80.055 Cappendijk-de Bok, A.M. Vergelijking grondwaterstromingsmodellen: Interne notitie uuid:988346b2-ed78-47b9-bd1d-4043cc6897aa
1983-07-01 S 82.043   Veiligheidsbeschouwing sluis te Vlaardingen. uuid:7fbc0f25-3fb5-43b9-8b7e-7affe98c922c
1983-09-01 S 81.040   Interne notitie t.b.v. de subwerkgroep "Leidraad duinafslag". Stabiliteit van het grensprofiel tijdens een superstormvloed. uuid:750d8306-f5a7-4cb5-960a-002bb4190bcb
1983-12-01 A 83.028 Seijffert, J.J.W. Toepassing van zogenaamde groensteen of doorgroeisteen als taludbekleding op rivierdijken. uuid:972d282f-0725-43e2-ae84-3ba561e12c79
1983-12-01 A 83.034 Seijffert, J.J.W. Enige beschouwingen omtrent de mogelijkheid van een tandemdijk als beveiliging van de Friese Waddenzee kust. uuid:c249e811-05d5-4e1f-b5c7-aa96a74caa7c
1984-01-01 S 79.054   Leidraad voor de toepassing van asfalt in de waterbouw uuid:6f1d7383-921c-4cbe-9df2-f9d0174c68ff
1984-03-01 S 72.029-II   Inventarisatie muskusrattenschade in waterkeringen uuid:9f71bf66-700b-4667-b82a-4a0701eb8c3e
1984-05-01 A 81.046   Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen. uuid:d6e4193c-e4c4-48c0-a68d-ec83a75b4a1a
1984-10-01 S 81.023 Muijs, J.A. Klei, bestekseisen t.b.v. constructie en uitvoering, overzicht huidige kennis en onderzoeksvoorstel uuid:8d7106ae-8c31-4c29-8100-57fee637a498
1984-11-01 B 84.028 Anonymous, N.N. Praktijkervaringen betreffende taludbekledingen zeedijken. Intern verslag: Werkbezoeken in de maanden mei, juni en juli 1984. uuid:46e2caac-1023-44c3-b9f0-4236e7ad20d1
1984-11-01 S 80.049 Seijffert, J.J.W. Onderzoek gras op klei als dijkbekleding: Aanzet voor een onderzoeksprogramma uuid:4eaedf58-5a94-4a06-8d11-d66103a1646b
1985-01-01 S 85.018 Anonymous, N.N. Proefondervindelijk onderzoek naar het verschil in golfoverslag tussen dijken met en zonder een (Muralt) muurtje en de invloed van deze golfoverslag op het proces van dijkdoorbraak. uuid:f3ceccaf-0a21-49da-8dac-6889b5360d63
1985-03-01 A 84.045 Anonymous, N.N. Ervaringen met grasbetontegels. uuid:9a9e7fbd-5b7f-46df-9117-a86ccf6fdc13
1985-03-01 S 78.023 Daha, S.; Ebbens, E.H.; Van Etten, R.J.G.; Venema, J. Onderzoek mijnsteenkaden op het werkeiland Noordland uuid:85afbadb-305f-491a-80fb-d39fd12e9d3a
1985-06-01 S 81.021 Mazure, P.C.; Belgraver, P. Systematisch boezemkade onderzoek: Inventarisatie kadeverbeteringen en plannen hiertoe uuid:f252e4a2-22a4-4e50-9bf6-6dc3934167b0
1985-09-01 A 83.038 Mazure, P.C. Inventarisatie beheer tweede waterkeringen in Nederland. uuid:c5b34961-e8c5-4e5b-a828-8397adde830f
1985-11-01 A 85.027a Ebbens, E.H. Stabiliteit dijken Julianakanaal in verband met mogelijke lekkage door de bekleding. uuid:d031dfb5-a5fe-47c4-85a3-eeef8bf4b5f1
1985-11-01 A 85.027b Ebbens, E.H. Onderzoek grond onder de asfaltbekleding van het Julianakanaal. uuid:4c2c5016-46f2-43bc-9915-07e5309a6998
1985-12-01 A 75.044 Ebbens, E.H.; Johanson, J.C.P. Mogelijkheden ontwerp deltaverzwaring Amsteldiepdijk als overslagdijk. uuid:4a523d3c-d6b4-455d-98f6-5b741b549597
1985-12-01 S 71.066b Ebbens, E.H. Laboratoriumonderzoek effect drukstootbelasting door golfklappen op de asfaltdijktaluds
uuid:481b900c-9268-4f0c-9fc3-50c00cc7ab6c