Virtual Knowledge Centre - Water


     Rijkswaterstaat rapporten

Home · About · Disclaimer ·

Een aanzienlijk deel van de rapporten uitgebracht door een onderzoeksdiensten van de Rijkswaterstaat zijn beschikbaar in full-text via de hydro repository. U kunt via de algemene ingang van de hydro-repository zoeken naar deze rapporten via titel, auteur, trefwoord, classificatiecode, uitgevende dienst, etc. Via de links in onderstaand overzicht kunt u een lijst openen met rapporten per dienst. Naast rapporten die door diensten zijn uitgegeven zijn er ook algemene publicaties, zoals de reeks "Rijkswaterstaat Communications" en de "Rijkswaterstaat Serie".

Een aantal van de oudere series van Rijkswaterstaat zijn opgenomen in het digitaal Trésor der Waterbouwkunde. Het betreft onder andere de Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat.

De bibliotheekdienst van Rijkswaterstaat heeft ook een groot aantal rapporten geüpload naar Scribd.com. Het zoeken in Scribd is wat lastig, omdat er ook veel niet-relevante hits gegenereerd worden. Na de fusie tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van VROM tot het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (minienm) heeft de bibliotheekdienst van dit ministerie de  website https://publicaties.minienm.nl/ gemaakt waarin veel beschikbare rapporten zijn opgenomen. De website heeft een goede zoekroutine, er kunnen jaaroverzichten gemaakt worden, maar er kunnen geen overzichten gemaakt worden per uitgegeven rapport.

Rijkswaterstaat heeft altijd een aantal regionaal georiënteerde beheersdirecties en een aantal specialistische diensten. Met name de specialistische diensten hebben onderzoekrapporten uitgegeven.  Maar er zijn ook onderzoeksrapporten van de regionale directies. Ook de rapporten van de diverse meetdiensten worden door de regionale directies uitgegeven.


Rapporten van de Hoofddirectie (of Centrale directie) van Rijkswaterstaat

Regionale directies waarvan er rapporten in de repository zijn opgenomen zijn:
In de zeventiger jaren is het waterloopkundige studiewerk en het ontwerpwerk gedaan door:

Na afronding van de deltawerken kon in 1983 de deltadienst worden opgeheven. Tegelijkertijd zijn ook de wegbouwkundige dienst, de directie waterhuishouding en waterbeweging, de directies sluizen & stuwen en bruggen opgeheven. Toen zijn ingesteld:

In 1993 zijn de namen van enkele van deze diensten veranderd in:

In 2007 zijn deze diensten opgeheven en deels opgegaan in:

Vanaf 2009 is de naam van de bouwdienst gewijzigd in:

In 2013 is een en andere weer gereorganiseerd in zijn Waterdienst den DI opgeheven en zijn gevormd:

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de diverse Rijkswaterstaatsdiensten en hun geschiedenis wordt verwezen naar het betreffende Wikipedia-lemma