Virtual Knowledge Centre - Hydraulic Engineering


     Lecture Notes

HomeAboutDisclaimer
 

On this page an overview is given of (old) lecture notes issued by the department of Hydraulic Engineering, which are digitally available via the TU Delft Institutional repository.
Especially with older lecture notes, neither the exact year or the author is known. Also some lecture notes published by IHE are listed below.
Some lecture notes are available only for CiTG-users, see this list.
A general overview of lecture notes of TU Delft can be found at https://readers.tudelft.nl (WebEdu site)


Year Author Code Title
1915 Veen, J. van
Waterbouwkunde, naar de colleges van prof. Nelemans
1949 Bendegom, L. van
Beschouwingen over de grondslagen van kustverdediging
1950

AutografieŽn sluizen en sluisdeuren
1951 Burgers, J.M.
Lecture notes on Turbulent Fluid Motion (collegediktaat sabbatical CalTech)
1951 Thijsse, J.Th.
Hydraulica
1953 Mazure, J.P.; Prager, W.
Hogere elasticiteitstheorie + bezwijkanalyse portalen, platen en schalen
1955 Mazure, J.P.
Elasticiteitstheorie
1958 Rossum, F. van 
Gegevens en beschouwingen over Petroleumhavens (colleges L. van Bendegom)
1959 Rossum, F. van
gegevens en beschouwingen over Overslaginrichtingen in havens (colleges prof. Van Bendegom)
1959 Rossum, F. van
Golfdrukken tegen vertikale muren (colleges prof. Van Bendegom)
1960? Glerum, A.
Vraagstukken waarnemingsrekening
1960 ? Bijker

Kustvormen, golfbrekers
1960 ? Jansen, P.P.   Havens
1960 ? Zanen, A.
Grondverzet (collges prof. Jansen)
1960 ? Zanen, A.; Jansen, P.P.   Rijshout-, riet- en stroconstructies in de natte waterbouwkunde (colleges prof. Jansen)
1960 ? Bendegom, L. van; Rossum, F. van   De waterbeweging in kanalen veroorzaakt door scheepvaart
1960 ? Thijsse, J.Th.
Hydraulica
1963 ? Swier, G.
Gegevens en beschouwingen over scheepshellingen en dokken (colleges prof. Jansen)
1963 ? Yperen, R. van
Havens (naar de colleges van prof. Jansen)
1963 ? Yperen, R. van
Gegevens en beschouwingen over vissershavens
1964 Yperen, R. van
Gegevens en beschouwingen over Inrichting en expoitatie van zeehandelshavens (colleges van prof. Jansen)
1965 ? Begemann, C.L.
Waterkracht, accumulatiewerken
1965 ? Nanninga, N.
collegediktaat waterbouwkunde, tekst en figuren
1965 Begemann, C.L f20 collegedictaat waterkracht, inclusief autografien
1965 Begemann, C.L. f21 collegedictaat waterkracht II, inclusief autografien
1966 Klein, J.L.
Polders
1966 Huisman, P.
Extreme waarden en dicisieproblemen
1967 Bendegom, L. van   Algemene waterbouwkunde I - De Natuur
1967 Bendegom, L. van   Algemene waterbouwkunde II - De Techniek - deel A - deel B
1968 Bijker, E.W.
Kustwaterbouwkunde
1969 Bendegom, L. van; Bouwmeester, J.
oeververdediging van scheepvaartkanalen (vertaling van bijdrage voor PIANC congres)
1969 Bendegom, L. van
Verkeerswaterbouwkunde deel A, B en C
1970 ? Bendegom, L. van
Inleiding civiele techniek, Havens
1970 Bijker, E.W.
Coastal Engineering and Harbour Entrances
1971 Bendegom, L. van
Begin van beweging en transport van sedimenten in waterlopen
1971 Vries, M. de f10A Aspecten van zandtransport in open waterlopen
1972 Kalkwijk, J.P.T. b74 Toepassing van asymptotische methoden in de vloeistofmechanica
1972 Bijker, E.W.   Lecture notes for introduction to coastal engineering and breakwaters
1972 Bijker, E.W.
Lecture notes for Topics in Coastal Engineering
1973 Allersma, E., Massie W.W. (Bijker, E.W.)
statistical description of ocean waves
1973 Verspuy, C. b73A De harmonische methode
1973 Verspuy, C. b73B De harmonische methode, herleiden van differentiaalvergelijkingen
1973 Verspuy, C. b73A Lange golven in leidingen
1974 Bendegom, L. van
Regulation structures
1974 Bendegom, L. van
Natuurlijke waterlopen, rivierwerken
1974 Vries, M. de f10 Sedimenttransport
1974 Bos, G.S.
Bananeschillen (door Lohuizen aangepaste uitgave Juni 1979)
1975 SchŲnfeld, J.C. b8 Handleiding bij eenheid 9, 10, 11 (individueel studiesysteem, deel vloeistofmechanica)
1975 Vries, M. de b80 Waterloopkundig onderzoek
1975 Kalkwijk b75 De analyse van getijden 
1976 Bos, G.S.
Projectieleer
1976 JurriŽns, M.
Sedimenttransport
1976 Battjes, J.A. b76 korte golven, refractie en diffractie
1976 Massie, W.W. f11a Coastal Engineering, vol I, introduction (lectures of prof. Bijker)
1976 Massie, W.W. f5 Coastal Engineering, vol III, breakwaters (lectures of prof. Bijker)
1976 Velde, P.A. van de f9 Ontwerp van kunst- en grondwerken - waterbouwkundige constructies
1976 Velde, P.A. van de f3 Polders en Waterkeringen, deel waterkeringen
1976 Vries, M. de f10A Morphological computations
1977 SchŲnfeld, J.C., Kranenburg, C. b81 Dichtheidsstromen en interne golven
1977 Velde, P.A.van de f9 Berekeningsmethode damwanden
1977 Kooman, C. f13C Verkeerswaterbouwkunde b.o.
1977 Verspuy, C.; Vries, M. de; b73A Lange golven I
1978 Koning, J. de
Randvoorwaarden voor het inzetten van baggerwerktuigen
1978 Bendegom, L. van f8 Rvieren en rivierwerken
1978 Segeren, W.A. f16a Inrichtingsprojecten
1978 Lohuizen, H.P.S. van fc1 De praktijk van de civiel ingenieur, natte waterbouw
1978 Tupang, C.W.L.
Verkeerswaterbouwkunde - civiele techniek in ontwikkelingslanden
1978 Tupang, C.W.L.
Havens in ontwikkelingslanden
1978
Massie, W.W.
f11B
Coastal Engineering, vol II, harbor and beach problems (lectures of prof. Bijker)
1978 Massie, W.W. f11a Glossary and conversion factors
1979 Massie W.W.
Offshore technology, hydrodynamic aspects of offshore structures
1979 Vreugdenhil, C.B. b84 Waterloopkundige berekeningen I
1979 Figee, A.
Zink- en kraagstukken in ontwikkelingslanden
1979 Massie, W.W. f5N Coastal Engineering, vol III, breakwater design (lectures of prof. Bijker)
1979 Koiter, W.T. -- Elastic stability
1979 Verruijt, A. b90 Grondwatermechanica
1980 Agema, A., Glerum, A., Bijker, E.W. f1 Inleiding in de waterbouwkunde
1980 ? Bouwmeester, J. ? f13a Flexibele waterbouwkundige constructies
1980 Vreugdenhil, C.B. b85 Waterloopkundige berekeningen II
1980 Kolkman, P.A. f9 Hydraulica van Schutsluizen
1981 Weele, A.F. van
Moderne Funderingstechnieken
1981 Glerum, A. f9 Het ontwerpen van waterbouwkundige constructies
1982 Pols, A.A.J. fc25 Beginselen ontwerpen, planning en organisatie, deel 2 (sectie planologie)
1982 Massie, W.W. f11a Coastal Engineering, vol I: Introduction
1982 Glerum, A. f9a Waterbouwkundige constructies b.o.
1982 Agema, J.F. f11 Waterkeringen
1982 Vrouwenvelder, A.C.W.M, Vrijling, J.K. b3 Probabilistisch ontwerpen
1983 Schoemaker, H.J. f18 f19 MonografiŽn irrigagie algemeen
1984 Bouwmeester, J. f13N Weerstand en capaciteit van scheepvaartwegen
1984 Geldof, H.J., Mazijk, A. b71A Vraagstukken vloeistofmechanica
1984 Battjes, J.A. b78 windgolven
1984 Verkerk, H.
Binnenhavens
1984
Glerum, A.
f9a, f9N
Waterbouwkundige kunstwerken, waterbouwkundige constructies: Bijzondere onderwerpen I
1984 Kranenburg, C. b81 Longitudinale dispersie in een goed gemengt estuarium
1985 Massie, W.W. f7/f5N Coastal Engineering, vol II, harbor and beach problems (lectures of prof. Bijker)
1986 Stuip, J. f11c Afsluitingen van waterlopen
1986 Velsink, H., Groenveld, R. f12N/f13 Havens
1986 Massie, W.W.
Coastal engineering, glossary and conversion factors
1986 Battjes, J.A. b76 Korte golven
1986 Booij, R. b82 Turbulentie in de waterbouwkunde
1986 Verruijt, A. x2-ct2 Offshore soil mechanics
1987 Verspuy, C. b73 Lange golven:  Deel II bijlagen
1987 Bouwmeester, J.  f4 Flexibele waterbouwkundige constructies
1987 Bouwmeester, J. f12N Binnenscheepvaart en scheepvaartwegen
1988 Bouwmeester, J. f13N Weerstand en capaciteit van scheepvaartwegen (Havens en Scheepvaartwegen II)
1988 de Vries, M. f8N Rivieren
1988 Battjes, J.A. b80N Inleiding vloeistofmechanica
1989 Wiggerts, H. fc2 Inleiding civiele techniek deel a
1989 Van der Velden, E.T.J.M. f7 Coastal Engineering
1990 Vries, M. de f8 Rivieren
1990 Battjes, J.A. b70 Inleiding vloeistofmechanica
1990 Verspuy, C. b70 Oefeningen bij vloeistofmechanica
1992 Booij, R. b82, ct5312 Turbulentie in de waterloopkunde, handleiding
1992 Battjes, J.A. b71 Vloeistofmechanica
1992 Glerum, A. f9 Waterbouwkundige kunstwerken: Voorlopig dictaat, Eerste gedeelte (onderwerpen A en B)
1992 Glerum, A. f9c Waterbouwkundige werken b.o.(tunnels)
1992 Rosbergen, E, en anderen fc2b Inleiding civiele techniek
1993 de Boer, E fc3 Civiele Techniek en Maatschappij: a. Maatschappelijke Aspecten
1993 de Boer, E., Rosbergen, E. fc3 Civiele Techniek en Maatschappij: b. Integratie van Technische en Maatschappelijke Aspecten
1993 Groenveld, R. f12/f13 Service systems in ports and inland waterways
1993 Vries, M. de f10 River Engineering
1993 Velsink, H f12/f13 Ports and Terminals
1993 Schiereck, G.J. f4 Introduction to bed, bank and shore protection
1994 Van Tol, A.F. g80 Funderingstechnieken
1994 d'Angremond, K. f5 Breakwater design
1994 Roode, F.C. van f11c
Damming of tidal estuaries and lowland rivers
1994
f3 Waterbouwkunde tentamenopgaven 1992/1993/1994
1995 van der Schrieck, G.L.M f14 Baggertechniek
1995 van der Schrieck, G.L.M f14 Baggertechniek: Overdrukken; Survey en Geophysical Surveys
1995 van der Schrieck, G.L.M f14 Baggertechniek: Overdrukken; Snijkopzuiger en Sleephopperzuiger
1995 van der Schrieck, G.L.M. f14 Baggertechniek: Overdrukken: Grondmechanische aspecten, Grondonderzoek en Classificatie
1995 Vrijling, J.K., Glerum, A. 1995 Waterbouwkundige kunstwerken: Eerste gedeelte (onderwerpen A en B)
1996 Vrijling, J.K., Bezuyen, K.G. f9c Waterbouwkundige kunstwerken B.O.: Voorlopig dicaat
1996 Schiereck, G.J. f4 Introduction to bed, bank and shore protection
1996 Battjes, J.A. CTwa331 Stromingen in waterlopen
1997 Vrijlilng, J.K. CTwa3330 Waterbouwkundige kunstwerken, overzicht
1997 Duivendijk, J. van f20 Energiewaterbouwkunde
1998 Kranenburg, C. ct5302 Dichtheidsstromen
1998 Vriend, H.J. ct3340 Rivierwaterbouwkunde
1998 Angremond, K. d', Somers, C.M.G. ct4300 Coastal Engineering, vol I
1998 Angremond, K. d', van Roode, F.C., Bijman, W.B.G., Ravestijn, P. CTwa5308 Bed, bank and shoreline protection 2 (breakwaters and closure dams)
1998 Kuijpers, H.K.T., Bezuijen, K.G.; Glerum, A.; Kuiper, W.; Voortman, H.G.; Vrijling, J.K. CTwa3330 Waterbouwkundige kunstwerken deel A, Algemeen
1998 Vrijling, J.K., Bezuyen, K.G., Elias, E.P.L., Bakker, K.J. CTwa3350 Waterbouwkundige kunstwerken: Bijzondere onderwerpen (tunnels)
1999 Battjes, J.A.; Booij, N.; Hooimeijer, M.A. CTow1090 Modelvorming
1999 Ligteringen, H. ct4330 ports and terminals
1999 Groenveld, R. CT5306 Capacities of Inland Waterways: Ports, waterways and inland navigation
1999 Stelling, G.S., Booij, N. ct4340 Computational modelling flow and transport
1999
CTwa5300 Baggertechniek: Overdrukken grondmechanische aspecten, grondonderzoek, grondclassificatie
1999
CTwa5300 Baggertechniek: Overdrukken Snijkopzuiger, Sleephopperzuiger
1999
CTwa5300 Baggertechniek: Overdrukken; Survey en Stort
2000 Bezuyen, K.G.; Glerum, A.; Kuijper, H.K.T.; Kuiper, W.; Voortman, H.G.; Vrijling, J.K. CTwa3330 Constructieve Waterbouwkunde: Deel A Algemeen
2000 Bezuyen, K.G. ct3330 Constructieve waterbouw, deel B, schutsluizen
2000 Vrijling, J.K. ct5313 Waterbouwkundige kunstwerken, eilanden in de IJszee
2000 Vrijling, J.K., Bezuyen, K.G., Elias, E.P.L., Bakker, K.J. ct5305 Geboorde en gezonken tunnels
2000 Battjes, J.A. ct3310 Stromingen in waterlopen 
2000 Vriend, H.J. de, Dronkers, J., Stive, M.J.F. ct5303 Coastal inlets and tidal basins
2000 Barends, F.B.J. CTwa3320 Syllabus Grondwatermechanica
2000 Ankum, P. CTlw3410 Waterbeheersing: Dictaat behorende bij het derdejaars college Waterbeheersing
2001 Angremond, K. d', Pluim-Van der Velden, E.T.J.M. ct4300 Introduction to coastal engineering
2002 Kooiman, A.G.; van der Veen, C.; Blom, C.B.M. CT3150 Geboorde tunnels met betonnen segmenten
2002 Battjes, J.A. ct2100 Vloeistofmechanica
2002 Verspuy, C. ct2100 Vloeistofmechanica, studievragen en vraagstukken
2002 Vrijling, J.K., Gelder, P.H.A.J.M. van f30 (ct5310) Probabilistic design in hydraulic engineering
2002 Van Baars, S., Kuijper, H.K.T., Bezuyen, K.G., Glerum, A., Vrijling, J.K. ct3330 Constructieve waterbouw
2002 Van Baars, S., Kuijper, H.K.T., Bezuyen, K.G., Glerum, A., Vrijling, J.K. ct3330 Handboek constructieve waterbouw: belasting, materiaal en constructie
2002 Ankum, P.  ct3410 Design of open-channels and hydraulic structures 
2003
ct2320 Inleiding waterbouwkunde, tentamenbundel
2003 Uijttewaal, W. ct5312 Turbulence in hydraulics
2004 Holthuijsen, L.H. ct5316 Waves in oceanic and coastal waters: observation techniques
2004 de Gijt, J.G. ct5313 Structures in hydraulic engineering: Port Infrastructure
2005
ct2100 Vloeistofmechanica, practicumhandleiding
2005 Stive, M.J.F., de Vriend, H.., Dronkers, J., van Dongeren, A., Wang, Z.B. ct5303 Coastal inlets and tidal basins
2006 Stive, M.J.F., de Vriend, H.., Dronkers, J., van Dongeren, A., Wang, Z.B. ct5303 Coastal inlets and tidal basins
2006 de Vriend, H., Havinga, H., Visser, P.J., Wang, Z.B. ct3340 Rivierwaterbouwkunde
2006 Barends, F.B.J., Uffink, G.J.M. ct3320 Groundwater flow, flow and transport
2006 Vrijling, J.K., van Gelder, P.H.J.A.M. ct5310 Probabilistic Design in Hydraulic Engineering
2007 de Gijt, J.G. ct5313 Stuctures in hydraulic engineering; port infrastructure
2007 Bezuyen, K.G., Stive, M.J.F., Vaes, G.J.C., Vrijling, J.K., Zitman, T.J. ct2320 Inleiding waterbouwkunde
2008 d' Angremond, K; van Roode, F.; Verhagen, H.J. cie5308 Breakwaters and closure dams
2008 Tonneijck, M., Weijers, J. ct5314 Flood defences
2009 Graaff, J. van de ct5309 Coastal Morphology and coastal protection
2009 Van Baars, S., Bezuyen, K.G., Colenbrander, W., Kuijper, H.K.T., Molenaar, W.F., Spaargaren, C., Vrijling, J.K. cie3330 Hydraulic structures: General
2010 Verruijt, A. ct2090 Soil Mechanics ==Note: This is the original edition as published by Verruijt in 2010 via his website, it is not the updated version revised in 2007 by Van Baars. That version is available via the VSSD
2011 Bezuyen, K.G., Stive, M.J.F., Vaes, G.J.C., Vrijling, J.K., Zitman, T.J. ct2320 Inleiding waterbouwkunde == Let op: Deze versie is inmiddels vervangen door een verbeterde uitgave, verkrijgbaar bij VSSD
2011 Voorendt, M.Z, Molenaar, W.F., Bezuyen, K.G. ct3330 hydraulic structures, caissons
2011 de Vriend, Havinga, van Prooijen, Visser, Wang cie4345 River Engineering
2011 de Vriend, Havinga, van Prooijen, Visser, Wang cie4345 Rivierwaterbouwkunde
2012 Schiereck, G.J. cie4310 Introduction to bed, bank and shore protection ==
====dit boek is verkrijgbaar via de VSSD==
2014 Battjes, J.A., Labeur, R.J. ctb3350 Open channel flow
2015 Hoes, O.A.C., van de Giessen, N.C. ct4460 Polders
2015 Zijlema, M. cie4340 Computational modelling of flow and transport
2015 Jonkman, S.N., Steenbergen, R.D.J.M., Morales-Napoles, O., Vrouwenvelder, A.C.W.M., Vrijling, J.K. cie4130 Probabilistic design
2016 Voorendt, M.Z., Molenaar, W.F., Bezuyen, K.G. cie3330 Hydraulic structures: Caissons
2016 Molenaar, W.F. cie3330 Hydraulic structures: Locks
2016 Molenaar, W.F., Voorendt, M.Z. cie3330 manual hydraulic structures
2016 Verhagen, H.J. cie5308 Closure works, an interactive course  ==dit boek is verkrijgbaar via de VSSD==
2017 Verhagen, H.J., Van den Bos, J.P. cie5308 Breakwater design


Some lecture notes from Unesco-IHE in Delft

Year Author Title
1960 Zanen, A. Navigation canals
1965 Jospehus Jitta, J.P. Navigation Locks (handouts)
1977 Vries, M. de Scale models in hydraulic engineering
1979  Breusers, H.N.C. Local Scour
1980 Stuip, J. Revetments 2
1981 Zanen, A. Revetments
1981 Novak, P. Applied Hydraulics
1982 Vries, M. de Scale models in hydraulic Engineering
1983 Breusers, H.N.C. Sediment transport
1984 Kalkwijk, J.P.T. Tides
1985 Vries, M. de Engineering Potamology
1992 van Os, A.G., Abraham, G. Density currents and salt intrusion
1993 de Heer, R. Compendium of hydraulic structures
1998 Verhagen, H.J. Revetments, Sea dikes and river levees 
2004
te Slaa, G.
River training works